JOIN

Catalogue of companies

List of Companies with names starting with letter - Z, Total count: 19699

Reg.No Company
37808427 Žilinský samosprávny kraj
00596868 ZSŠ dopravy, obchodu a služieb
00351989 ZSŠ
00161403 ZSPŠ
36086959 Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici
31297749 Zemplínske múzeum v Michalovciach
00158615 ZSŠ odievania a služieb
36086941 Záhorské múzeum v Skalici
17314895 ZSŠ
36088234 Záhorské osvetové stredisko v Senici
17053889 ZSŠ odevná
17078385 ZSŠ hotelových služieb a obchodu
36088226 Záhorská knižnica
36087041 Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede
36088315 Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede
36087017 Západoslovenské múzeum v Trnave
36088323 Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede
35984767 Základná škola pri zdravotníckom zariadení, Sládkovičova 311, Kováčová
31965458 Základná škola pri zdravotníckom zariadení, Hraň 447
31825885 Základná škola, Materská škola a Špeciálna materská škola pri zdravotníckom zariadení
35629908 Základná škola pri zdravotníckom zariadení, Smrdáky 1
00163091 Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Viliama Gaňu
00163023 Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna
31746616 Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna, Drotárska cesta 48, Bratislava
17070376 Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení, Dolný Smokovec 70, Vysoké Tatry
34041982 ZÁKLADNÁ ŠKOLA s materskou školou pri zdravotníckom zariadení, Špitálska 6, Nitra
17070503 Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení, Bardejovské kúpele 13, Bardejov
36134287 Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení, Kollárova 2, Martin
31746578 Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou
35984414 Základná škola pri zdravotníckom zariadení, Nám. L.Svobodu 4, Banská Bystrica
00163121 Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Jamník 42
35557389 Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení, Trieda SNP 1, Košice
35985143 Základná škola pri zdravotníckom zariadení, Kuzmányho nábrežie 28, Zvolen
17050154 Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou
35985526 Základná škola pri zdravotníckom zariadení
31769152 Základná škola pri zdravotníckom zariadení, Limbová 1, Bratislava
00632180 Zariadenie sociálnych služieb Libertas
00647900 Zariadenie sociálnych služieb Pod Skalkou
00647934 Zariadenie sociálnych služieb Lipa
17337089 Základná škola a GYMNÁZIUM s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium, Dunajská 13, Bratislava
00632864 Zariadenie sociálnych služieb Luna
00632325 Zariadenie sociálnych služieb Čemerica
00648124 Zariadenie sociálnych služieb Breza - Szociális Szolgáltatások Intézménye Breza
35677864 Základná umelecká škola Jána Cikkera, Štefánikovo nábrežie 6, Banská Bystrica
00648515 Zariadenie sociálnych služieb Záhonok
31297757 Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach
31948821 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
00632210 Zariadenie sociálnych služieb Slatinka
30798281 Zariadenie sociálnych služieb Pod hradom
00648132 Zariadenie sociálnych služieb Rimava - Szociális Szolgáltatások Intézménye Rimava
35679565 Zariadenie sociálnych služieb Tisovček
31105394 Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica
00632317 Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka
35653663 Zariadenie sociálnych služieb Náruč
37831551 Základná umelecká škola, Železničná 6, Poltár
00647560 Zariadenie sociálnych služieb Salustia - Szociális Szolgáltatások Intézménye Salustia
37883411 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK
00648523 Zariadenie sociálnych služieb Marína
37827146 Zariadenie sociálnych služieb Hron
00633453 Zariadenie sociálnych služieb Detvan
00632287 Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok
00647918 Zariadenie sociálnych služieb Radmera
00648531 Zariadenie sociálnych služieb Hont
00647926 Zariadenie sociálnych služieb Domov Márie
00603279 Zariadenie sociálnych služieb ROSA
00632252 Zariadenie sociálnych služieb Senium
00162663 ZSŠ
00648108 Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina
31297731 Zemplínska knižnica v Trebišove
37944592 Zariadenie sociálnych služieb Jasoň
00648493 Zariadenie sociálnych služieb Hriňovčan
00647951 Zariadenie sociálnych služieb Hrabiny
00647551 Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami
35982535 Zariadenie sociálnych služieb Vepor
00632261 Zariadenie sociálnych služieb Tereza
17336210 Záchranná zdravotná služba Bratislava
00606731 Záchranná služba Košice
37861123 Základná škola, Nám. Konkolyho-Thege 2, Hurbanovo
31811612 Základná škola, Vŕšok 489/20, Láb
00632333 Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o.
37947966 Základná škola s materskou školou, Podskalka 58, Humenné
35540800 Základná umelecká škola Márie Hemerkovej, Hlavná 68, Košice
36142140 Základná škola s materskou školou, Andreja Bažíka 20, Zuberec
37812475 Základná škola s materskou školou, Podzávoz 2739, Čadca
37946757 Základná škola s materskou školou
37865056 Základná škola, Mojmírova 2, Zlaté Moravce
36158330 Základná škola
36070939 Základná umelecká škola, Istrijská 22, Bratislava
35543744 Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Drnava 105
36159034 Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
31827705 Základná škola, Sadová 620, Senica
37874063 Základná škola, Komenského 135/6, Medzilaborce
37833961 Základná škola, Haličská cesta 1493/7, Lučenec
37837036 Základná škola s materskou školou, Hviezdoslavova 215, Borský Svätý Jur
35546859 Základná škola, Fábryho 44, Košice
35543701 Základná škola s materskou školou, Letná 14, Nižná Slaná
37860747 Základná škola s materskou školou, Školská 5, Jacovce
37831119 Základná umelecká škola, Nám. sv. Trojice 4, Banská Štiavnica
37864386 Základná škola Andreja Kmeťa, M. R. Štefánika 34, Levice
37811886 Základná škola
37876732 Základná škola, SNP 1, Humenné
35541261 Základná škola s materskou školou, Ružová 304, Borša
17080762 Základná škola, Krymská 5, Michalovce
37812289 Základná škola, Ústredie 976, Klokočov
37914707 Základná škola s materskou školou, Horná Poruba 84
36126764 Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta, Ul. Družby 339/2, Nedožery - Brezany
36094081 Základná škola, Hlavná 25, Zlaté Klasy
37863681 Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Školská 485, Diakovce - Deáki
35544317 Základná škola, Školská 10, Malá Ida
37898086 Základná škola s materskou školou, Ulica bratrícka 355/19, Lučenec
36126837 Základná umelecká škola, Sládkovičova 191/12, Bojnice
31201661 Základná škola, Ulica S. Chalupku 313/14, Prievidza
35677830 Základná škola s materskou školou T.G.Masaryka, Nám. V. Dunajského 4/14, Ľubietová
31201431 Základná škola, Kubranská 80, Trenčín
17337631 Základná škola Pavla Marcelyho, Drieňová 16, Bratislava
37828304 Základná škola Dr. V. Clementisa, Francisciho 803, Tisovec
37948971 Základná škola s materskou školou, Korytárky 52
42001838 Základná škola s materskou školou, Dolná Lehota 161
36158135 Základná umelecká škola, Štúrova 29, Lipany
35544392 Základná škola, Ďurkov 192
37864742 Základná umelecká škola Ladislava Mokrého, Moyzesova 1737/22, Topoľčany
36110752 Základná škola Gergelya Czuczora s vyučovacím jazykom maďarským - Czuczor Gergely Alapiskola, G. Czuczora 10, Nové Zámky - Érsekújvár
37812467 Základná škola
35546123 Základná škola, Trebišovská 10, Košice
37838521 Základná škola, Sasinkova 530/2, Kopčany
35544805 Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Školská ulica 301/12, Turňa nad Bodvou-Torna
35542861 Základná škola, Považská 12, Košice
37864441 Základná škola, Školská 14, Levice
36125288 Základná škola s materskou školou, Kočovce 380
36080462 Základná škola s materskou školou, Bojničky 150
00183075 Záhradnícke a rekreačné služby
37831372 Základná škola, Jilemnického 2, Žiar nad Hronom
31780725 Základná umelecká škola Ľudovíta Rajtera, Sklenárova 5, Bratislava
37888889 Základná umelecká škola, SNP 308/39, Sliač
36124656 Základná škola s materskou školou, Školská ulica 243/1, Košeca
37813676 Základná škola s materskou školou Jána Lajčiaka, Ulica Emila Janotku 2/6, Pribylina
37873351 Základná škola s materskou školou, Tovarné 173
37864581 Základná škola, Mierová 67, Želiezovce
37873610 Základná škola s materskou školou Alexandra Duchnoviča, Ulič 137
36081051 Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Hlavná 115, Topoľníky
35544121 Základná škola, Haniska 290
35519151 Základná škola, Hrnčiarska 13, Humenné
37864254 Základná škola Lajosa Pongrácza s vyučovacím jazykom maďarským - Pongrácz Lajos Alapiskola, Mládežnícka 24, Šahy - Ipolyság
31780741 Základná škola, Bieloruská 1, Bratislava
37813366 Základná škola s materskou školou, Višňové 446
36129674 Základná škola s materskou školou, Dvorec 63
37864505 Základná škola s materskou školou, Školská 10, Rybník
31781977 Základná škola, Budatínska 61, Bratislava
35545607 Základná škola s materskou školou, Porúbka 20
37888790 Základná škola Andreja Sládkoviča, Pionierska 348/9, Sliač
37876660 Základná škola s materskou školou, Vyšný Hrušov 63
36125881 Základná škola s materskou školou Michala Rešetku, Horná Súča 242
35995904 Základná škola Jana Amosa Komenského, Komenského 652/50, Púchov
31768989 Základná škola s materskou školou, Za kasárňou 2, Bratislava
37812831 Základná škola s materskou školou, Školská 57, Liptovská Osada
37808699 Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín
37812653 Základná škola s materskou školou, Vyšný Koniec 969, Čierne
31302912 Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou
31202641 Základná škola s materskou školou, Slatina nad Bebravou 154
36094137 Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Póšfa 82, Holice
17080703 Základná škola Teodora Jozefa Moussona, T. J. Moussona 4, Michalovce
36081094 Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Hlavná 120, Horná Potôň
37873423 Základná umelecká škola, A. Dubčeka 880, Vranov nad Topľou
37865315 Základná škola, Jelenecká 72, Nitrianske Hrnčiarovce
36062260 Základná škola, Školská 257, Dunajská Lužná
37956132 Základná škola s materskou školou
36071170 Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským A. Molnára Szencziho - Szenczi M. A. Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Nám. A. Molnára 2, Senec
35534664 Základná škola s materskou školou, Nová Ľubovňa 493
31748198 Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda, Vetvárska 7, Bratislava
37831232 Základná škola, Námestie mládeže 587/17, Zvolen
36070998 Základná škola s materskou školou, Hargašova 5, Bratislava
37873539 Základná škola, Komenského 23, Bardejov
36165638 Základná škola, Májové námestie 1, Prešov
35541075 Základná škola, Komenského 1962/8, Trebišov
36086576 Základná škola Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským - Vámbéry Ármin Alapiskola, Hviezdoslavova ul. 2094/2, Dunajská Streda
36125440 Základná škola s materskou školou, Horná Streda 391
35545798 Základná škola s materskou školou, Zalužice 450
37860941 Základná škola s materskou školou, Dubník 93
37876775 Základná škola s materskou školou, Bzenov 143
36128392 Základná škola, Rybany 355
37914782 Základná škola s materskou školou, Košecké Podhradie 301
37810171 Základná škola s materskou školou, Vitanová 90
35677716 Základná škola Slobodného slovenského vysielača, Skuteckého 8, Banská Bystrica
37865285 Základná škola, Školská 1, Vinodol
37810316 Základná škola s materskou školou, Rabčická 410, Rabča
37831321 Základná škola Jána Drdoša, Vígľaš 436
37810111 Základná škola s materskou školou, Staničná 324, Liesek
37813218 Základná škola s materskou školou, Školská 238, Zubrohlava
37888536 Základná škola s materskou školou Antona Matulu, Sebechleby 145
37865587 Základná škola - Alapiskola, Školská 330, Jelenec
37864271 Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Komenského 1, Želiezovce - Zselíz
37861409 Základná škola s materskou školou Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským - Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda, P. Pázmaňa 48, Šaľa
37812351 Základná škola, Zákopčie 957, Zákopčie
37873725 Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina
37874241 Základná škola, Vrbov 266
37828541 Základná škola Jozefa Dekreta Matejovie, Jánošovka, Školská 511/2, Čierny Balog
35543710 Základná škola, Pokroková 199, Krásnohorské Podhradie
17071097 Základná škola, Komenského 707/4, Sečovce
36124681 Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča, Školská 369, Pruské
35995912 Základná škola, Gorazdova 1174/2, Púchov
37836412 Základná škola Móra Kóczána s vyučovacím jazykom maďarským - Kóczán Mór Alapiskola, Hlavná 258, Čiližská Radvaň
31780474 Základná škola, Lachova 1, Bratislava
37811681 Základná škola Hany Zelinovej, Čachovský rad 34, Vrútky
37876953 Základná škola
37896326 Základná škola, Stredisková 2735/5, Lieskovec
36125571 Základná škola s materskou školou Jána Amosa Komenského, Lednica 350
37865544 Základná škola, Školská 851/4, Veľké Zálužie
30810647 Základná škola, Nevädzová 2, Bratislava
37944215 Základná škola s materskou školou, Hromoš 29
36128414 Základná škola, Duklianska 1, Bánovce nad Bebravou
37833847 Základná škola J. A. Komenského, Komenského 7, Revúca
37874390 Základná škola, Ohradzany 162
37812823 Základná škola
36081027 Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Školská 784/8, Zlaté Klasy
35544015 Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Buzica 327, Buzica - Buzita
31810314 Základná umelecká škola, Cintorínska 2, Stupava
37876198 Základná škola s materskou školou, Kolačkov 31
37810448 Základná škola Márie Rázusovej-Martákovej, Nábr. 4. apríla 1936/23, Liptovský Mikuláš
35650729 Základná škola s materskou školou, Pod Kláštorom 158, Hronský Beňadik
35542616 Základná škola Mateja Lechkého, Lechkého 4, Košice
45021619 Základná umelecká škola - Müvészeti Alapiskola, Hlavná 294, Balog nad Ipľom
37828479 Základná škola s materskou školou, Školská 35, Nemecká
37812998 Základná škola Slovenského národného povstania, Mládeže 289, Strečno
37810545 Základná umelecká škola Jána Levoslava Bellu, Ul. M. M. Hodžu 5, Liptovský Mikuláš
37812700 Základná škola, Dolná Tižina 28
37836404 Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola
37810669 Základná škola Martina Kukučína, SNP 1199/36, Dolný Kubín
37811819 Základná umelecká škola, P. Mudroňa 6, Martin
37942611 Základná škola s materskou školou, Hrabovec nad Laborcom 41
42083460 Základná škola s materskou školou, Domaňovce 30
35542250 Základná škola, Mierová 1, Strážske
37860844 Základná škola Ányosa Jedlika s vyučovacím jazykom maďarským - Jedlik Ányos Alapiskola, Školská 845, Zemné - Szímő
36158313 Základná škola, Cernina 30
37866737 Základná škola, Na Hôrke 30, Nitra
37865153 Základná škola s materskou školou, Školská 416, Tekovské Nemce
31754945 Základná škola s materskou školou, Trnková 1, Bratislava
35546069 Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
31781845 Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Bratislava
37888714 Základná škola s materskou školou, Železničná 245, Jelšava
36126781 Základná škola s materskou školou, Nitrica 41
37873750 Základná škola, Marhaň 115
36071331 Základná umelecká škola Františka Oswalda, Daliborovo námestie 2, Bratislava
37864262 Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda, Veľké Ludince 390
37865307 Základná škola, Topoľová 8, Nitra
37836447 Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským - Corvin Mátyás Alapiskola, Hlavná 41/113, Dolný Štál
37888684 Základná škola Janka Jesenského, Mieru 154, Jesenské
37904809 Základná škola
36110744 Základná škola Endre Adyho s vyučovacím jazykom maďarským - Ady Endre Alapiskola, Adyho 9, Štúrovo
37888650 Základná škola, Klokočova 742/15, Hnúšťa
42028990 Základná škola, Ihľany 127
37865200 Základná škola, Školská 299/11, Skýcov
36129879 Základná škola, Kostolné 263
37872893 Základná škola s materskou školou, Mníšek nad Popradom 136, Mníšek nad Popradom
37812009 Základná škola s materskou školou, Priehradná 11, Martin
31810993 Základná škola s materskou školou M. R. Štefánika, Grösslingová 48, Bratislava
37873571 Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom rusínskym – Основна школа з матерьсков школов, Klenová 111
36071102 Základná škola, Školská 4, Veľký Biel
36140783 Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka, Ulica Špitál 967/4, Zákamenné
37828355 Základná škola, Školská 604/17, Heľpa
37812742 Základná škola, Záplotie 414, Rajecká Lesná
37860861 Základná škola s materskou školou Karola Strmeňa, Jána Amosa Komenského 8, Palárikovo
31780539 Základná škola s materskou školou, Česká 10, Bratislava
31745041 Základná škola, Podzáhradná 51, Bratislava
37863720 Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Žihárec 2
36124613 Základná škola s materskou školou, Mikušovce 16
37813277 Základná škola, Jarná 20, Žilina
17071089 Základná škola s materskou školou, Hlavná 267, Kuzmice
35546468 Základná škola s materskou školou, Veľký Folkmar 328
36086584 Základná škola Lászlóa Amadea s vyučovacím jazykom maďarským - Amade László Alapiskola, Komenského 1081/1, Gabčíkovo
37812980 Základná škola, Slov. dobrovoľníkov 122/7, Žilina
37888587 Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Hodejov 130 - Várgede
37865455 Základná škola, Levická 903, Vráble
37866800 Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Cesta na vŕšku 1, Marcelová
37873946 Základná škola s materskou školou, Majerová 30, Hažlín
37914821 Základná škola s materskou školou, Častkovce 157
31872026 Základná škola Jána Hollého, Hollého 1950/48, Šaľa
35544279 Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa
37812301 Základná škola
37812548 Základná škola, Nesluša 837
37874209 Základná škola, Krížová Ves 43
37812581 Základná škola, Horný Vadičov 277
36158372 Základná škola
37876082 Základná škola s materskou školou - Grundschule mit Kindergarten, Chmeľnica 58
35553863 Základná škola s materskou školou, Rakovec nad Ondavou 2
42064872 Základná škola s materskou školou Adama Františka Kollára, Školská 86, Terchová
35540435 Základná umelecká škola, Jantárová 6, Košice
37864106 Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda, Školská 7, Veľký Kýr
36125601 Základná škola Rudolfa Jašíka, Obuvnícka 432/23, Partizánske
35541211 Základná škola, Hlavná 41, Somotor
31875408 Základná škola s materskou školou, Kostolná 28, Hrnčiarovce nad Parnou
37872923 Základná škola s materskou školou, Šarišské Jastrabie 270
37877097 Základná škola s materskou školou, Lipovce 125
37836439 Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda, Záhradná 202, Jahodná
31201733 Základná škola s materskou školou, Valaská Belá 242
36125121 Základná škola, Hurbanova 128/25, Stará Turá
35541385 Základná škola, Komenského 3, Smižany
36126713 Základná škola s materskou školou, Horná Ves 360
37831461 Základná škola, Angyalova ulica 401/26, Kremnica
37838580 Základná škola s materskou školou, Unín 420
37860674 Základná škola
37836684 Základná škola, Školská 399, Jelka
37811801 Základná škola, A. Stodolu 60, Martin
37812319 Základná škola s materskou školou, Horelica 429, Čadca
36080861 Základná škola s materskou školou, Horné Otrokovce 137
36062243 Základná škola, Školská 190, Kráľová pri Senci
35546492 Základná škola s materskou školou, Helcmanovce 41
37865064 Základná škola, Jedľové Kostoľany 75
37957872 Základná škola Františka Zigmunda Leichta, Harmanec 10
36080454 Základná škola s materskou školou, Dvorníky 149
37866869 Základná škola Ferenca Móru s vyučovacím jazykom maďarským - Móra Ferenc Alapiskola, Školská 757/10, Zemianska Olča - Nemesócsa
36128481 Základná škola, Partizánska 6, Bánovce nad Bebravou
37874004 Základná škola s materskou školou, Pod papierňou 16A, Bardejov
37873415 Základná škola, Zámutov 531
37811860 Základná škola, Nade Hejnej 4, Martin
36110728 Základná škola, Hradná 22, Nové Zámky
37876520 Základná umelecká škola
35677783 Základná škola, Spojová 14, Banská Bystrica
37990373 Základná škola s materskou školou, Spartakovská 5, Trnava
37813501 Základná škola Andreja Hlinku, Černovských martýrov 29, Ružomberok - Černová
37865161 Základná umelecká škola, J. Kráľa 4, Zlaté Moravce
37810618 Základná škola s materskou školou, Svätý Kríž 184
37897039 Základná škola s materskou školou, Sielnica 15
36125580 Základná škola s materskou školou, Zubák 192
42029511 Základná škola, Dubovica 190
37873598 Základná škola s materskou školou, SNP 412, Stakčín
37876490 Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku, Ul.Štefana Náhalku 396/10, Liptovská Teplička
37910477 Základná škola s materskou školou, Hradná 342, Liptovský Hrádok
37860992 Základná škola, G. Bethlena 41, Nové Zámky
31811469 Základná umelecká škola, Kollárova 2, Svätý Jur
35513454 Základná škola, Seňa 507
37813412 Základná umelecká škola Ferka Špániho, Martinská 19, Žilina
37831348 Základná umelecká škola, Školská 2643, Hriňová
37876465 Základná škola s materskou školou, Ždiar 255
37873164 Základná škola, Hrnčiarska 795/61, Stropkov
36071226 Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Školská 7, Tomášov - Fél
35542225 Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355
37888676 Základná umelecká škola, Salvova 432/1, Rimavská Sobota
36080349 Základná škola, Holubyho 15, Piešťany
36124711 Základná škola, Vážska ulica 399/5, Ladce
37836790 Základná škola s materskou školou, Školská 907/2, Drahovce
37831879 Základná škola Jána Zemana, Školská 44/6, Nová Baňa
37850946 Základná škola s materskou školou, Dolné Dubové 213
35553979 Základná škola s materskou školou, Poráč 125
31410529 Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik
37872931 Základná škola, Za vodou 14, Stará Ľubovňa
31780831 Základná škola, Vrútocká 58, Bratislava
36080322 Základná škola, Školská 5, Veľké Kostoľany
36063959 Základná škola Albína Brunovského, Obchodná ulica 7, Zohor
37876368 Základná škola s materskou školou, Nižný Slavkov 72
35543426 Základná škola, Zimné 96, Rudňany
37888625 Základná škola Viktora Szombathyho s vyučovacím jazykom maďarským - Szombathy Viktor Alapiskola, Námestie Slobody 141, Jesenské - Feled
31824064 Zariadenie pre seniorov
37833863 Základná škola s materskou školou Sama Tomášika, Lubeník 102
30228271 Zariadenie pre seniorov
37831798 Základná škola Bálinta Balassiho s vyučovacím jazykom maďarským, Školská 10, Vinica
35544341 Základná škola, Školská 3, Jasov
31263089 Základná škola, Staničná 13, Košice
36062197 Základná škola s materskou školou, Hlavná 293, Častá
37811789 Základná škola s materskou školou, Brodňanská 110/17, Žilina
36093734 Základná škola J. Palárika, Majcichov 536
31780717 Základná škola, Rajčianska 3, Bratislava
37813013 Základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina
35540613 Základná škola, Tomášikova 31, Košice
37876481 Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
31748180 Základná škola, Ružová dolina 29, Bratislava
36071048 Základná škola, Beňovského 1, Bratislava
37811711 Základná škola Alexandra Dubčeka, Družstevná 11, Martin
37874187 Základná škola s materskou školou, Slovenská Ves 313
31953204 Základná škola, Pionierska 33, Čaňa
37944941 Základná škola s materskou školou, Poloma 24
37861221 Základná škola, Pohraničná 9, Komárno
37874098 Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné
17080771 Základná škola Pavla Horova, Kpt. Nálepku 16, Michalovce
37947770 Základná škola, Komenského 113, Lipany
35545992 Základná škola s materskou školou, Levočská 53, Harichovce
37833995 Základná škola, Ulica Vajanského 2844/47, Lučenec
37872877 Základná škola s materskou školou, Kamienka 113
35541172 Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Školská 4, Streda nad Bodrogom - Bodrogszerdahely
37831488 Základná škola, Školská 324/8, Trnavá Hora
37810189 Základná škola s materskou školou, Hladovka 238
37813048 Základná škola, Skalka 34, Lietavská Lúčka
36093939 Základná škola, SNP 5, Cífer
31810543 Základná škola s materskou školou, Budmerice 430
37864343 Základná škola, Hronské Kľačany 322
37865471 Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola
37838415 Základná škola s materskou školou, Zemianske Sady 162
37828347 Základná škola, Beňuš 250
00352489 Zariadenie pre seniorov Komárno
36124672 Základná škola s materskou školou, Bolešov 276
35991364 Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
37864319 Základná škola s materskou školou, Demandice 131
37861107 Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Komenského 21, Nesvady - Naszvad
35564296 Základná škola s materskou školou, Kalša 128
17068207 Základná škola s materskou školou, Dostojevského ul. 2616/25, Poprad
37864491 Základná škola, Štiavnická cesta 26, Pukanec
35546018 Základná škola s materskou školou, Školská 16, Markušovce
17067405 Základná škola, Školská 4, Selce
37946498 Základná škola s materskou školou, Benkovce 49
42084164 Základná škola s materskou školou, Holumnica 121
37876121 Základná škola s materskou školou, Malý Lipník 70
37873407 Základná škola, Vyšný Žipov 220
35677759 Základná škola
37865111 Základná škola, Robotnícka 25, Zlaté Moravce
37813064 Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina
37831283 Základná škola s materskou školou, Školská 1575, Hriňová
37873296 Základná škola, Holčíkovce 44
37838377 Základná škola s materskou školou, Školská 647, Trstice
37810898 Základná škola s materskou školou, Gaštanová 56, Žilina
36071021 Základná škola, Sokolíkova 2, Bratislava
30866065 Základná škola s materskou školou, Pernek 285
37982907 Základná škola
37860984 Základná škola s materskou školou, Veľké Lovce 59
35542284 Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava, Síd.P.O.Hviezdoslava 43, Veľké Kapušany
42025737 Základná škola s materskou školou, Kálnica 385
31816916 Základná škola s materskou školou, Školská ulica 4, Chorvátsky Grob
37813226 Základná škola Márie Medveckej, Medvedzie 155, Tvrdošín
37836668 Základná umelecká škola, Teplická 50, Piešťany
37836528 Základná umelecká škola, Mozartova 10, Trnava
37877208 Základná škola, Važecká 11, Prešov
37861131 Základná škola, Rozmarínová 1, Komárno
37873385 Základná škola, Lúčna 827/26, Vranov nad Topľou
37867059 Základná umelecká škola - Művészeti Alapiskola, Kostolné nám. 10, Kolárovo
36126608 Základná škola, Východná 9, Trenčín
37943006 Základná škola s materskou školou, Rokytov 4
37865595 Základná škola, Ščasného 22, Nitra
36158348 Základná škola, Kružlová 103
37831801 Základná škola s materskou školou, Krtíšska 26, Bušince
36124524 Základná umelecká škola Štefana Baláža, P. O. Hviezdoslava 13/4, Nová Dubnica
35541237 Základná škola, Hlavná 462, Parchovany
36080471 Základná škola s materskou školou, Kľačany 263
35544651 Základná umelecká škola, Námestie hrdinov 10, Kráľovský Chlmec
36125997 Základná škola s materskou školou, Soblahov 404
35549611 Základná umelecká škola, Námestie slobody 8, Krompachy
36078506 Základná škola
36128376 Základná umelecká škola, Poštová 809/1, Púchov
37877071 Základná škola s materskou školou, Nižná Polianka 50
35544414 Základná škola, Kecerovce 79
37836781 Základná škola s materskou školou, Na výhone 188/16, Moravany nad Váhom
37867041 Základná škola Gergelya Édesa s vyučovacím jazykom maďarským - Édes Gergely Alapiskola, Hlavná 359, Modrany
35991861 Základná škola - Alapiskola, Záhradná 31, Rimavská Seč
35543957 Základná škola, Zemanská 2, Krompachy
37833855 Základná škola Ivana Branislava Zocha, Jilemnického 3, Revúca
35677791 Základná škola
37812068 Základná škola, Ochodnica 19
31967256 Základná škola s materskou školou, Školská 2, Podolínec
37876473 Základná škola s materskou školou, Lučivná 75/7
37810910 Základná škola, Lipová 2, Rajec
37860755 Základná škola s materskou školou, Hviezdoslavova 38, Solčany
35541326 Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Hlavná 24, Biel - Bély
17070571 Základná umelecká škola Michala Vileca, Hurbanova 10, Bardejov
37863878 Základná škola s materskou školou, kpt. Nálepku 43, Bánov
00692000 Zariadenie pre seniorov Náruč
37831305 Základná škola, Kriváň 435
35544139 Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde
36126861 Základná umelecká škola, Chemikov 956/34, Nováky
37809750 Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62
37876911 Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad
35544201 Základná škola - Grundschule, Štóska 183, Medzev
37838385 Základná škola Michala Tareka, Školská 4, Abrahám
35546034 Základná škola, Slovinky 71
37831291 Základná škola s materskou školou, Krivec 1355, Hriňová
35564113 Základná škola, SNP 13, Spišské Vlachy
35543612 Základná škola Pavla Emanuela Dobšinského, Slavošovce 125
36081078 Základná škola, Jilemnického ulica 204/11, Dunajská Streda
37873156 Základná škola s materskou školou, Lomné 74, Lomné
31780784 Základná škola
35545780 Základná škola s materskou školou Františka Jozefa Fugu, Vinné 514
37864378 Základná škola s materskou školou, Kozárovce 927
36125687 Základná škola Valentína Beniaka s materskou školou, Školská 186/13, Chynorany
31780792 Základná škola, Kulíškova 8, Bratislava
37813161 Základná umelecká škola, Horné Rakovce 1440/29, Turčianske Teplice
37813129 Základná škola s materskou školou, Novoť 315
37891723 Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, Belina 185
36125971 Základná škola, Na dolinách 27, Trenčín
37861310 Základná škola, Fatranská 14, Nitra
36158798 Základná škola
36071277 Základná škola, Vazovova 4, Bratislava
17080720 Základná škola, Moskovská 1, Michalovce
31768849 Základná škola, Tbiliská 4, Bratislava
37812114 Základná škola, Staškov 502
37831534 Základná škola, Slobody 2, Poltár
37792041 Základná škola Jozefa Maximiliána Petzvala, Moskovská 20, Spišská Belá
36158747 Základná škola, Budovateľská 1992/9, Snina
37876155 Základná škola s materskou školou, Orlov 5
37865609 Základná škola, Tulipánová 1, Nitra
36080357 Základná škola
37813188 Základná škola s materskou školou, Školská 290, Komjatná
35544422 Základná škola, Veľká Ida 1
42098726 Základná škola s materskou školou
37861140 Základná škola Lajosa Tarczyho s vyučovacím jazykom maďarským - Tarczy Lajos Alapiskola, Školská 332, Chotín - Hetény
37861115 Základná škola s materskou školou Károlya Dömeho s vyučovacím jazykom maďarským - Döme Károly Alapiskola és Óvoda, Ďatelinová ulica 296, Iža - Izsa
37810235 Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 822/8, Trstená
36063924 Základná škola s materskou školou, Orešie 3, Pezinok
37873962 Základná škola, Družstevná 222, Kurima
37873342 Základná škola, Školská ulica 54/21, Slovenská Kajňa
37866796 Základná škola, Cesta na vŕšku 1, Marcelová
37888561 Základná škola s materskou školou, Veľká Lehota 433
37944631 Základná škola s materskou školou, Rožkovany 190
37864394 Základná škola, Sv. Michala 42, Levice
45016909 Základná umelecká škola, Školská 16, Slovenská Ľupča
37888498 Základná škola s materskou školou, Ulica J. A. Komenského 81, Želovce
37864513 Základná škola Štefana Senčíka, Tekovská 17, Starý Tekov
37837109 Základná škola
36060976 Základná škola, Nejedlého 8, Bratislava
31785204 Základná škola s materskou školou, Odborárska 2, Bratislava
37866907 Základná škola s materskou školou Sámuela Gáspára s vyučovacím jaz. maďarským - Gáspár Sámuel Alapiskola és Óvoda, Hlavná 286/2, Číčov
37833987 Základná škola Ladislava Novomeského, Rúbanisko II 3079, Lučenec
36126560 Základná škola s materskou školou, Svinná 131
37888552 Základná škola s materskou školou, Malá Lehota 455
37864050 Základná škola Sándora Petőfiho s vyučovacím jazykom maďarským - Petőfi Sándor Alapiskola, Kamenín 494, Kamenín - Kéménd
37876023 Základná škola s materskou školou, Švábovce 180
37860666 Základná škola, Kovarce 164
35546000 Základná škola
35543647 Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
36125105 Základná škola s materskou školou Samuela Štúra, Lubina 1
37838474 Základná škola, Radošovce 338
35556285 Základná škola
37809822 Základná škola
31780547 Základná škola, Dudova 2, Bratislava
37831682 Základná umelecká škola, Svätotrojičné nám. 7, Krupina
36129798 Základná škola s materskou školou, Udiča 248
42104378 Základná škola s materskou školou, Žbince 145
36080489 Základná škola s materskou školou, Pastuchov 210
37813439 Základná škola s materskou školou, Ústredie 72, Petrovice
36124699 Základná umelecká škola, Bratislavská 435/12, Dubnica nad Váhom
35996064 Základná umelecká škola, M. R. Štefánika 2, Považská Bystrica
31816681 Základná škola Ľudovíta Štúra, Komenského 1/A, Modra
35545631 Základná škola, Komenského 12, Sobrance
35542641 Základná škola, Drábova 3, Košice
37813021 Základná škola, Školská 394, Turie
37874217 Základná škola s materskou školou, Spišské Hanušovce 66
35544546 Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda, Školská 233, Boľ - Boly
37828860 Základná škola, Školská 1, Fiľakovo
37864475 Základná škola, Hlavná 120, Pohronský Ruskov
36129780 Základná škola s materskou školou, Chocholná - Velčice 313
36124664 Základná škola, Medňanská 514/5, Ilava
37864564 Základná škola, Mochovská 4, Veľký Ďur
37864076 Základná škola s materskou školou Lajosa Turczela s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda, Salka 428
37831577 Základná škola s materskou školou, Banská 116/47, Cinobaňa
35540559 Základná škola, Belehradská 21, Košice
37838482 Základná umelecká škola, Bernolákova 3, Holíč
37810120 Základná škola s materskou školou, Nová Doba 482, Nižná
37831453 Základná škola s materskou školou, Jastrabá 188
37856430 Základná škola s materskou školou, Svätoplukovo 37
35677767 Základná škola Slovenského národného povstania, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
31827268 Základná umelecká škola Jozefa Rosinského, Vajanského 1, Nitra
34000062 Základná umelecká škola, Pribinova 5, Hlohovec
37865277 Základná škola, Veľký Lapáš 499
37811983 Základná škola, Komenského 10, Turany
35545569 Základná škola s materskou školou, Bežovce 417
37782487 Základná škola, Kružlov 94
37836366 Základná umelecká škola - Művészeti Alapiskola, Smetanov háj 283/6, Dunajská Streda
37863673 Základná škola s materskou školou, Vlčany 1547
37873563 Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou
37813081 Základná škola, Hruštín 55
37833944 Základná škola - Alapiskola, Gemerská Ves 204
35544147 Základná umelecká škola, Lutherovo nám. 1, Gelnica
31202284 Základná škola s materskou školou Pavla Demitru, Centrum II 87, Dubnica nad Váhom
37922386 Základná škola s materskou školou, Dohňany 468
37865358 Základná škola, Zbehy 661
35677856 Základná škola Sama Cambela, Školská 14, Slovenská Ľupča
37867369 Základná umelecká škola - Művészeti Alapiskola, Letná 12, Komárno
37812505 Základná škola, Dolinský potok 1114/28, Kysucké Nové Mesto
36080331 Základná škola, Brezová 19, Piešťany
36094102 Základná škola, Školská 840, Lehnice
37861166 Základná škola s materskou školou Józsefa Kossányiho s vyuč. jazykom maďarským - Kossányi József Alapiskola és Óvoda, Školská 22, Svätý Peter
36094226 Základná škola, Š. Majora 560, Veľké Úľany
37876562 Základná škola s materskou školou, Papín 199
35546425 Základná škola s materskou školou, Prakovce 307
37873831 Základná škola, Školská 3, Spišské Podhradie
36158976 Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok
37877062 Základná škola, Široké 141
37836706 Základná škola Jana Amosa Komenského, Ulica Komenského 1227/8, Sereď
42144752 Základná umelecká škola, Školská ulica 243/1, Košeca
37942450 Základná škola s materskou školou
31811949 Základná škola s materskou školou, Hlavná 113, Čataj
35541156 Základná škola, L. Kossutha 580/56, Kráľovský Chlmec
37888595 Základná škola, J. Alexyho 1941/1, Zvolen
37813463 Základná škola s materskou školou, Školská 321, Brezovica
37910761 Základná škola s materskou školou, Mládeže 156, Horný Hričov
37836391 Základná škola Jánosa Aranya s vyučovacím jazykom maďarským - Arany János Alapiskola, Hlavná 509/22, Okoč
37866877 Základná škola s materskou školou Móra Kóczána s vyučovacím jazykom maďarským - Kóczán Mór Alapiskola és Óvoda, Komenského 555, Zlatná na Ostrove
35543736 Základná škola, Sládkovičova 487, Gemerská Poloma
37836722 Základná škola, Hlavná 148, Čierny Brod
36159077 Základná umelecká škola Mikuláša Moyzesa, Baštová 23, Prešov
36093751 Základná škola s materskou školou, Hlavná 626/2, Špačince
17080746 Základná škola, Školská 2, Michalovce
42170915 Základná škola, Malokarpatské nám. 1, Bratislava
37831704 Základná škola internátna, Veľká Čalomija 65
37865145 Základná škola, Litoměřická 32, Topoľčianky
31810284 Základná škola, Rohožník 399
37836994 Základná škola, Školská 1, Jablonica
35541270 Základná škola s materskou školou, Hlavná 1, Čerhov
35544252 Základná umelecká škola, Hlavná 67, Moldava nad Bodvou
37861301 Základná škola, Škultétyho 1, Nitra
36067253 Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Karloveská 3, Bratislava
37941658 Základná škola s materskou školou, Modra nad Cirochou 250
36086789 Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán Alapiskola, Komenského ulica 1219/1, Dunajská Streda
36080870 Základná škola s materskou školou, J. Nižnanského 1, Brestovany
37961497 Základná umelecká škola, Školská 11, Tlmače
17059186 Zariadenie pre seniorov Nová Dubnica
37865501 Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, Nitra
37851888 Základná škola s Materskou školou Józsefa Bódisa s vyučovacím jazykom maďarským - Bódis József Alapiskola, Čenkovce 95
37876457 Základná škola s materskou školou, Školská 42/22, Vikartovce
31934609 Základná škola
37863967 Základná škola Mojzesovo-Černík, Mojzesovo 505
35541067 Základná škola, Pribinova 34, Trebišov
37879111 Základná umelecká škola, Sídlisko Hrad 1138/28, Spišské Podhradie
37836480 Základná škola s materskou školou, Dolné Orešany 209
36126748 Základná škola s materskou školou, Lazany 423
31785221 Základná škola s materskou školou, Sibírska 39, Bratislava
37903098 Základná škola s materskou školou, Vavrečka 204
37785681 Základná škola, Slnečná 422, Spišský Štiavnik
35543817 Základná umelecká škola, Štefánikova 20, Michalovce
37865536 Základná škola, Novozámocká 300, Ivanka pri Nitre
31202331 Základná škola, Školská 235/10, Považská Bystrica
37833715 Základná škola s materskou školou, Bzovík 136
35546484 Základná škola, Mníšek nad Hnilcom 497
31754929 Základná škola, Černyševského 8, Bratislava
37860933 Základná škola, Mostná 3, Nové Zámky
37888803 Základná umelecká škola, Mieru 229, Jesenské
45025622 ZAHORKA
37813391 Základná škola Jozefa Hanulu, Školská ulica 927/2, Liptovské Sliače
31780491 Základná škola, Holíčska 50, Bratislava
37938215 Základná škola s materskou školou, Sedliská 93
37810057 Základná škola Jozefa Ignáca Bajzu, Predmier 2
37888439 Základná škola, Sídlisko 165, Sirk
37828495 Základná škola, Komenského 34, Polomka
37808796 Základná škola Petra Škrabáka, Ul. Martina Hattalu 2151, Dolný Kubín
37860631 Základná škola s materskou školou, Urmince 298
36110108 Základná škola s materskou školou, Preseľany 580
37836561 Základná škola s materskou školou, Školská 4, Zeleneč
36158755 Základná škola, Študentská 1446/9, Snina
37861182 Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským - Corvin Mátyás Alapiskola, Školská 6, Kolárovo
37837028 Základná škola, Sekule 119
37891839 Základná škola s materskou školou, Vlkanovská 68, Vlkanová
37863916 Základná škola s materskou školou, Jasová 7
36165620 Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov
37861417 Základná škola Jozefa Cígera Hronského, Krátka 2, Šaľa
37812955 Základná škola s materskou školou, Krušetnica 83
37863886 Základná škola s materskou školou, Dedinka 142
37864289 Základná škola, Bátovce 368
37810901 Základná škola s materskou školou, Školská 49, Žilina
31263097 Základná škola, Požiarnická 3, Košice
37811151 Základná škola, Horná Štubňa 494
37828363 Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá
35556684 Základná škola s materskou školou, Berzehorská 154, Brzotín
36080829 Základná škola s materskou školou, Ulica Ivana Krasku 29, Trnava
35544244 Základná škola, Kysak 210
37836544 Základná škola s materskou školou Pavla Ušáka Olivu, Kátlovce 195
37813196 Základná škola, Lietava 216
37828487 Základná škola s materskou školou, Hviezdoslavova 30, Závadka nad Hronom
35541202 Základná škola, Obchodná 5, Sečovce
37910400 Základná škola s materskou školou, Klubina 157
36125954 Základná škola s materskou školou, Omšenie 629
31201628 Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
37847597 Základná umelecká škola Štefana Németha - Šamorínskeho - Németh - Šamorínsky István Művészeti Alapiskola, Parková 4, Šamorín
37860917 Základná škola Károlya Szemerényiho s vyučovacím jazykom maďarským - Szemerényi Károly Magyar Tan. Nyelvű Alapiskola, Nová cesta 9, Tvrdošovce
37876066 Základná škola s materskou školou, Školská 311, Spišská Teplica
37867008 Základná škola Mihálya Katonu s vyučovacím jazykom maďarským - Katona Mihály Alapiskola, Hlavná 503, Búč
37865498 Základná škola s materskou školou, Novozámocká 129, Nitra
35677813 Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
36158429 Základná škola, 8. mája 640/39, Svidník
35544031 Základná škola s materskou školou, Školská 3, Poproč
37876074 Základná škola s materskou školou, Čirč 71
35545615 Základná škola
37833669 Základná škola s materskou školou Kálmána Mikszátha s vyučovacím jazykom maďarským, Vrbovka 53
31263071 Základná škola, Užhorodská 39, Košice
37860691 Základná škola, Bojná 76
34000976 Základná škola Andreja Bagara, Štvrť SNP 159/6, Trenčianske Teplice
37836463 Základná škola s materskou školou, Boleráz 456
37860739 Základná škola s materskou školou, Cyrila a Metoda 446, Krušovce
37864203 Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Farná 151
36126683 Základná škola s materskou školou, Diviaky nad Nitricou 121
37812378 Základná škola, Svrčinovec 336
36090239 Základná škola s materskou školou, Dolné Zelenice, Dolné Zelenice 109
37892509 Základná škola s materskou školou, Priechod 179
31810934 Základná škola, Hlboká cesta 4, Bratislava
37865480 Základná škola - Alapiskola, Hlavná 638/2, Veľký Cetín
35534630 Základná umelecká škola Jána Melkoviča, Okružná 9, Stará Ľubovňa
37888765 Základná škola, Poľná 1, Veľký Krtíš
37903802 Základná škola s materskou školou, Hvozdnica 66
36126721 Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom
37977059 Základná škola s materskou školou
37888757 Základná škola s materskou školou, Kostolná 18, Hontianske Moravce
37861344 Základná škola kráľa Svätopluka, Dražovská 6, Nitra
37876139 Základná škola s materskou školou, Lesnica 148
37940040 Základná škola s materskou školou, Nižné Ladičkovce 107
37860712 Základná škola s materskou školou, 1. mája 144, Prašice
37831445 Základná škola, Janova Lehota 97
37833685 Základná škola Pavla Jozefa Šafárika, Škultétyho 11, Tornaľa
37810944 Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, M. R. Štefánika 432, Varín
37798383 Základná škola, Ulica mieru č. 1235, Bytča
36126772 Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno
36128406 Základná škola, Gorazdova 1319/6, Bánovce nad Bebravou
42104301 Základná umelecká škola, Námestie M. Pajdušáka 2, Smižany
37833740 Základná škola s materskou školou Mateja Bela Funtíka, Ul. ČSA 109/91, Očová
36060917 Základná škola, Pri kríži 11, Bratislava
37810294 Základná škola, Komenského 495/33, Námestovo
36094111 Základná škola Istvána Illésházyho s vyučovacím jazykom maďarským - Illésházy István Alapiskola, Nový Život 1
36125563 Základná škola s materskou školou, Lúka 135
37864556 Základná škola, Školská 9, Tlmače
31305318 Základná škola, Bernolákova ulica 1061, Vranov nad Topľou
37873776 Základná škola, Komenského 2666/16, Snina
31985921 Základná škola, Starozagorská 8, Košice
31201768 Základná škola, Školská 526/53, Handlová
35677805 Základná škola s materskou školou, Brusno 622
35991755 Základná škola Janka Francisciho Rimavského, Nábrežie Rimavy 457/19, Hnúšťa
37900978 Základná škola s materskou školou, Školská ulica 399/7, Konská
35546832 Základná škola, Postupimská 37, Košice
37864238 Základná škola Gyulu Juhásza s vyučovacím jazykom maďarským - Juhász Gyula Alapiskola, Ul. J. Jesenského 41, Levice
31780750 Základná škola, Mierová 46, Bratislava
37873814 Základná škola, Palešovo námestie 9, Spišské Podhradie
36158267 Základná škola
31816967 Základná umelecká škola, Štúrova 54, Modra
37828398 Základná umelecká škola, Krčulova 21, Brezno
37836579 Základná škola s materskou školou, Jaslovské Bohunice 341
37864351 Základná škola s materskou školou, Jur nad Hronom 284
37916173 Základná umelecká škola, Ľuborčianska 2, Nemšová
34000208 Základná umelecká škola M. Schneidra - Trnavského, Štefánikova 2, Trnava
17068975 Základná škola, Komenského 2, Svit
35677678 Základná škola Jána Bakossa
37838491 Základná škola, Strážnická 1, Skalica
35534681 Základná škola, Komenského 6, Stará Ľubovňa
36093815 Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150
17067391 Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
35543671 Základná škola, Rejdová 43
37876171 Základná škola s materskou školou
31810250 Základná škola, Školská ulica 276/23, Jakubov
37873237 Základná škola, Petrovany 274
36060968 Základná škola, Karloveská 61, Bratislava
31810349 Základná umelecká škola, Fándlyho 20, Senec
35546727 Základná škola s materskou školou, SNP 239/15, Vlachovo
35997621 Základná škola, Ul. Obrancov mieru 884, Detva
37867121 Základná škola s materskou školou, Školská 22, Svätý Peter
37888609 Základná škola s materskou školou Juraja Palkoviča, Fľaková 8, Rimavská Baňa
37889036 Základná umelecká škola, Poľná 1, Veľký Krtíš
37866915 Základná škola s materskou školou Jánosa Hetényiho s vyučovacím jaz. maďarským - Hetényi János Alapiskola és Óvoda, Nitrianska 378, Okoličná na Ostrove-Ekel
37883755 Základná škola, Podsadek 140, Stará Ľubovňa
35542233 Základná škola, Nacina Ves 63
31817068 Základná škola, Hlavná 31, Záhorská Ves
36112101 Základná škola s materskou školou, Školská 1003, Selice
37863983 Základná škola, SNP 5, Šurany
37892720 Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, Hlavná 6, Gemerské Dechtáre
37864211 Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda, Ipeľský Sokolec 332
37863576 Základná umelecká škola, Kukučínova 27, Šaľa
37828452 Základná škola s materskou školou, Májového povstania českého ľudu 35, Brezno
31754953 Základná škola, Nobelovo námestie 6, Bratislava
37861395 Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, Horná 22, Šaľa
37840851 Základná umelecká škola, Čsl. armády 1207, Gbely
37888749 Základná umelecká škola, Francisciho 803, Tisovec
36158933 Základná škola s materskou školou, Koškovce 134
37984756 Základná škola s materskou školou, Dubovany 177
37876376 Základná škola, Ľutina 4
37865561 Základná škola, Klasov 20
37811436 Základná škola s materskou školou, Nová Bystrica 686
31780504 Základná škola Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava
37860852 Základná škola Jánosa Stampayho s vyučovacím jazykom maďarským - Stampay János Alapiskola, J. Stampayho 929/80, Gbelce - Köbölkút
42104246 Základná škola s materskou školou, Lúčna 3, Olcnava
36126756 Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom
35545623 Základná škola, Komenského 6, Sobrance
37889176 Základná umelecká škola, Lipové nám. 294/26, Modrý Kameň
37876180 Základná škola s materskou školou
37831631 Základná škola Vsevoloda Čechoviča, J.A.Komenského 4, Veľký Krtíš
37897110 Základná umelecká škola, Štúrova 6, Tornaľa
36080691 Základná škola s materskou školou, Križovany nad Dudváhom 250
37808591 Základná škola, Eliáša Lániho 261/7, Bytča
37876031 Základná škola s materskou školou, Michalská 398/8, Spišské Bystré
37813102 Základná škola s materskou školou, Oravská Polhora 481
34000071 Základná umelecká škola Karola Pádivého, Nám. SNP 2, Trenčín
37874225 Základná škola s materskou školou, Školská 267, Veľká Lomnica
37833251 Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda, Radzovce 418
37888994 Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Gemer 61 - Sajógömör
37876431 Základná škola s materskou školou, Školská 240, Veľký Slavkov
37812092 Základná umelecká škola, Slov.národ.povstania 167, Krásno nad Kysucou
35543621 Základná škola Sama Tomášika
35542624 Základná škola, Kežmarská 30, Košice
37831399 Základná umelecká škola Zity Strnadovej - Parákovej, Jilemnického 2, Žiar nad Hronom
37863941 Základná škola s materskou školou, Školská 1, Maňa
35546841 Základná škola Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, Košice
35602244 Základná škola, Kollárova 2, Svätý Jur
37810928 Základná škola, Pionierska 95/7, Rajecké Teplice
37980513 Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš
37863665 Základná škola s materskou školou, Trnovec nad Váhom 302
37838563 Základná umelecká škola, Vajanského 27/4, Senica
31810331 Základná umelecká škola, Štefánikova 27, Ivanka pri Dunaji
37813579 Základná škola s materskou školou, Hlinisko 320, Liptovská Teplá
36090387 Základná škola s materskou školou, Športová ulica 31/12, Horné Orešany
35541148 Základná škola Mihálya Helmeczyho s vyučovacím jazykom maďarským - Helmeczy Mihály Alapiskola, Hunyadiho 1256/16, Kráľovský Chlmec - Királyhelmec
37872940 Základná škola s materskou školou, Veľký Lipník 45
37861425 Základná škola s materskou školou, Školská 373, Horná Kráľová
37813455 Základná škola, Kvačany 227
35611201 Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 13, Radošina
35995998 Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica
37865617 Základná škola s materskou školou, Školská ulica 16, Jarok
35544325 Základná umelecká škola, Kostolná 10, Valaliky-Všechsvätých
35541091 Základná škola, I. Krasku 342/1, Trebišov
37866923 Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Hlavná 27, Sokolce
37865676 Základná škola, Školská 252, Beladice
35678119 Základná škola s materskou školou, Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom
31824633 Zariadenie pre seniorov a denný stacionár
37791851 Základná škola, Jána Francisciho 11, Levoča
37866788 Základná škola s materskou školou, Školská ulica 89/7, Imeľ
37883658 Základná škola s materskou školou, Smilno 205
37828410 Základná škola Kláry Jarunkovej, Kolkáreň 7/12, Podbrezová
37864335 Základná škola, Farná 151
37900960 Základná škola, Milošová u Prívary 477, Čadca
37812521 Základná škola, Kysucký Lieskovec 208
31780334 Základná umelecká škola, Hálkova 56, Bratislava
37867016 Základná škola Józsefa Kovátsa s vyučovacím jazykom maďarským - Kováts József Alapiskola, Hlavná 889, Bátorove Kosihy - Bátorkeszi
37873181 Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov
37865374 Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou
36080608 Základná škola s materskou školou, Školská 3, Šúrovce
37863703 Základná škola Ágostona Pongrácza s vyučovacím jazykom maďarským - Pongrácz Ágoston Alapiskola, Neded 964
37874021 Základná škola, Wolkerova 10, Bardejov
37832867 Základná škola, Školská 9, Lovinobaňa
37876970 Základná škola s materskou školou, Košarovce 16
37836692 Základná škola s materskou školou, Hlavná 299, Horné Saliby
37810472 Základná škola Miloša Janošku, Ul. čs. brigády 4, Liptovský Mikuláš
37810821 Základná škola
37831585 Základná škola s materskou školou, Hrnčiarska Ves 82
36158381 Základná škola, Krajná Poľana 38
36081035 Základná škola Bélu Bartóka s vyučovacím jazykom maďarským - Bartók Béla Alapiskola, Bratislavská 622/38, Veľký Meder
37874381 Základná škola s materskou školou, Topoľovka 1
37810308 Základná škola s materskou školou Martina Hamuljaka, Oravská Jasenica 141
35543931 Základná škola, Komenského 6, Spišské Vlachy
35677724 Základná škola
37838181 Základná škola, Vajanského 2, Skalica
37873792 Základná škola, Nám. Štefana Kluberta 10, Levoča
37811924 Základná škola, P. Mudroňa 3, Martin
36126730 Základná škola s materskou školou, Nová 525, Koš
37836421 Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola
36125385 Základná škola kardinála A. Rudnaya
37865269 Základná škola s materskou školou, Čeľadice 87
35543728 Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda, Jablonov nad Turňou 229
37976044 Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Liptovské Sliače
37888404 Základná škola s materskou školou Józsefa Kármána s vyučovacím jazykom maďarským - Kármán József Alapiskola és Óvoda, Ulica J. Kármána 25/5, Lučenec
35549050 Základná umelecká škola, P. O. Hviezdoslava 1643/6, Veľké Kapušany
37838440 Základná škola, Štefánikova 745/01, Galanta
37867172 Základná škola, Pavilón B, Školská 26, Pribeta
30792746 Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, M.R.Štefánika 9, Pezinok
37831593 Základná škola, Školská 3, Poltár
31827691 Základná škola, Viestova 1, Myjava
31202365 Základná škola Dominika Tatarku, Plevník - Drienové 284
37876856 Základná škola s materskou školou, Šarišské Dravce 20
37808770 Základná škola s materskou školou Jozefa Ligoša, Chlebnice 134
36128473 Základná škola, J. A. Komenského 1290/1, Bánovce nad Bebravou
37874012 Základná škola Bartolomeja Krpelca, Tarasa Ševčenka 3, Bardejov
31309399 Zoologická záhrada Spišská Nová Ves
35540826 Základná škola
37874454 Základná škola s materskou školou, Gaboltov 50
37860721 Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany
34008306 Základná škola, Veľkomoravská 12, Trenčín
37872885 Základná škola s materskou školou, Školská 2, Ľubotín
36158984 Základná škola, Školská 1, Ľubica
31773711 Základná škola kpt. Jána Nálepku, Školská 2, Stupava
37889826 Základná škola s materskou školou, Trávniky 380/13, Kováčová
35540591 Základná škola
31201784 Základná škola, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová
37893009 Základná škola s materskou školou, Podkonice 284
37876929 Základná škola s materskou školou, Vlkovce 70
37810421 Základná škola Janka Kráľa, Žiarska 679/13, Liptovský Mikuláš
37831470 Základná škola Pavla Križku, P. Križku 392/8, Kremnica
35991852 Základná škola Mihálya Tompu s vyučovacím jazykom maďarským - Tompa Mihály Alapiskola, Šrobárova 11/12, Rimavská Sobota
36094218 Základná škola s materskou školou Sándora Petőfiho s vyučovacím jazykom maďarským - Petőfi Sándor Alapiskola és Óvoda, Richterova 1171, Sládkovičovo - Diószeg
37864530 Základná škola Ladislava Balleka, E. B. Lukáča 6, Šahy
37909509 Základná umelecká škola Jána Kollára
36158321 Základná škola, Kračúnovce 277
35569417 Základná škola s materskou školou, SNP 446/178, Hraň
31810357 Základná umelecká škola, Školská 257, Dunajská Lužná
37812670 Základná škola s materskou školou, Divina 538
37810839 Základná škola, Bystrická cesta 14, Ružomberok
37838393 Základná škola, Školská 240, Pata
37874357 Základná škola s materskou školou, Rakúsy 81
31202802 Základná škola
36126659 Základná škola s materskou školou, M. Nešporu 12/1, Bystričany
35543949 Základná škola s materskou školou, Hlavná 369, Hrabušice
37831429 Základná škola, Školská 482, Hliník nad Hronom
31263127 Základná škola, Družicová 4, Košice
36094099 Základná škola Rudolfa Benyovszkého s vyučovacím jazykom maďarským - Benyovszky Rudolf Alapiskola, Školská 116, Lehnice
37831062 Základná škola s materskou školou, Prenčov 203
45025274 Základná škola s materskou školou, Hlavná 66, Ožďany
35540648 Základná škola, Nám. L. Novomeského 2, Košice
00614394 Základná škola, Zarevúca 18, Ružomberok
37864483 Základná škola, Plavé Vozokany 114
35520078 Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné
36125822 Základná škola, Dolná Mariková 470
37831500 Základná škola, Dr. Janského 2, Žiar nad Hronom
36125644 Základná škola s materskou školou, Skačany 539
35546875 Základná škola, Krosnianska 4, Košice
37860925 Základná škola, Devínska 12, Nové Zámky
37812483 Základná škola s materskou školou, Rudinská 115
35546042 Základná škola, Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves
34008900 Základná škola, J. Braneckého 130/15, Trenčianska Teplá
37873938 Základná škola, Toplianska 144, Raslavice
37873644 Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom rusínskym - Основна школа з матерьсков школов, Kalná Roztoka 169
36125148 Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom
37942247 Základná škola s materskou školou, Torysa 26
37863924 Základná škola s materskou školou, Kolta 245
37836552 Základná škola s materskou školou, Hlavná ulica 155/116, Bučany
37813471 Základná škola s materskou školou, Hlboké nad Váhom 124
37876813 Základná škola, Hviezdoslavova 1, Lipany
37812688 Základná škola, Ústredie 183, Čierne
37831542 Základná škola s materskou školou, Štúrova 70, Kokava nad Rimavicou
35991488 Základná škola Jozefa Kollára, Ludvíka Svobodu 40, Banská Štiavnica
36159093 Základná umelecká škola, Októbrová 32, Prešov
34017011 Základná škola s materskou školou, Veľká Okružná 1089/19, Partizánske
36126594 Základná škola s materskou školou Jána Smreka, Melčice - Lieskové 377
37831828 Základná škola s materskou školou, Imre Madácha 3, Dolná Strehová
37812459 Základná umelecká škola Jozefa Potočára, Školská 945, Čadca
35996056 Základná škola
37838504 Základná škola, Mallého 2, Skalica
37831241 Základná umelecká škola Svetozára Stračinu, Štúrova 12, Detva
36063932 Základná škola s materskou školou, Melíškova 650, Veľké Leváre
37812211 Základná umelecká škola
37836803 Základná škola s materskou školou, Školská 19, Sokolovce
36125458 Základná škola Štvrtej sednice Tatrína, Pionierska 34/351, Čachtice
37811720 Základná umelecká škola Frica Kafendu, Sv. Cyrila a Metoda 20, Vrútky
37836374 Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Rohovce 106
37792059 Základná škola s materskou školou, Udavské 80
17068215 Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
36094196 Základná škola Milana Rastislava Štefánika, Vajanského 35, Piešťany
37836731 Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava
36094129 Základná škola Ferenca Móru s vyučovacím jazykom maďarským - Móra Ferenc Alapiskola, Školská 204, Vrakúň
36125946 Základná škola, Janka Palu 2, Nemšová
37864611 Základná umelecká škola Pála Kadosu, F. Engelsa 389/2, Levice
37998196 Základná škola s materskou školou, Banícka 52, Malachov
37941275 Základná umelecká škola, Toplianska 144, Raslavice
37810596 Základná škola, Školská 790, Východná
37838407 Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta
37838431 Základná škola s materskou školou Sándora Petófiho s vyučovacím jazykom maďarským - Petófi Sándor Alapiskola és Óvoda, Školská 647, Trstice - Nádszeg
35542713 Základná škola, Kežmarská 28, Košice
37864467 Základná škola, Plášťovce 634
36125938 Základná škola s materskou školou Václava Mitúcha, Školská 368/2, Horné Srnie
35541181 Základná škola, Školská 286, Vojčice
37861204 Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Eötvösova ul. 39, Komárno
36086568 Základná škola Mateja Bela, Kláštorná 4, Šamorín
37864572 Základná škola, Zbrojníky 177
37860763 Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
35543213 Základná škola s materskou školou
37836625 Základná škola, Školská 4, Vrbové
37861212 Základná škola Jána Amosa Komenského, Komenského 3, Komárno
37860828 Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
37864025 Základná škola s materskou školou, Hlavná 199, Úľany nad Žitavou
37860976 Základná škola Jána Amosa Komenského, Nová cesta 9, Tvrdošovce
37860887 Základná umelecká škola Ferenca Liszta - Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola, Komenského 2, Štúrovo
31194231 Zariadenie pre seniorov - Smaragd
35541245 Základná škola, Školská 58, Nižný Žipov
37860593 Základná škola s materskou školou, Školská 528, Veľké Ripňany
00655716 Zariadenie pre seniorov
37876881 Základná škola s materskou školou, Sedlice 3
36125695 Základná škola s materskou školou, Školská 219, Žabokreky nad Nitrou
37877003 Základná škola s materskou školou, Hlavná 113/68, Terňa
36159085 Základná umelecká škola Jána Poschla, Prostějovská 36, Prešov
31768873 Základná škola s materskou školou, Riazanská 75, Bratislava
35677848 Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho, Družstevná 201, Poniky
37888862 Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda, Hlavná 144, Hostice - Gesztete
37877461 Základná škola s materskou školou, Hertník 261
37831861 Základná škola, Hodruša - Hámre 227
37865463 Základná škola Viliama Záborského
37872869 Základná škola s materskou školou, Hniezdne 244
36071293 Základná škola s materskou školou, Hlavná 37, Vysoká pri Morave
36062201 Základná škola, Fándlyho 11, Pezinok
00696366 Zariadenie pre seniorov so sídlom Sídlisko 1. mája č.73, Vranov nad Topľou
31934617 Základná škola, Sládkovičova 10, Ružomberok
37828843 Základná škola, Farská lúka 64/A, Fiľakovo
37865340 Základná škola, Lehota 144
30233844 Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin
17070589 Základná škola s materskou školou, Hlavná 320/79, Slanec
37910418 Základná škola s materskou školou, Lietavská Svinná 105, Lietavská Svinná-Babkov
37812891 Základná škola, Lichardova 24, Žilina
37861174 Základná škola Františka Rákócziho II. s vyučovacím jazykom maďarským - II. Rákóczi Ferenc Alapiskola, V. Palkovicha 3, Kolárovo
37811444 Základná škola s materskou školou, Stará Bystrica 680
31827284 Základná umelecká škola Imricha Godina, Hlavná 1, Vráble
36071161 Základná škola, Mlynská 50, Senec
37888641 Základná škola Adely Ostrolúckej, Školská 341/28, Budča
35995947 Základná škola, Sídl. Stred 44/1, Považská Bystrica
37876945 Základná škola s materskou školou
36125784 Základná škola s materskou školou, Slovanská 330/23, Púchov
37833693 Základná škola Ferenca Kazinczyho s vyučovacím jazykom maďarským, Mierová 45, Tornaľa
37810588 Základná škola s materskou školou, Liptovská Kokava 391
36067334 Základná škola, Pavla Horova 16, Bratislava
37809806 Základná umelecká škola, Zámok 105, Bytča
37876961 Základná škola
37876686 Základná škola, Školská 531/29, Veľký Šariš
37860879 Základná škola, Adyho 6, Štúrovo
31201636 Základná škola, SNP 587/4, Kanianka
30810655 Základná škola, Železničná 14, Bratislava
37813153 Základná škola s materskou školou, Školská 447/2, Turčianske Teplice
36071099 Základná škola, Komenského 3, Bernolákovo
42012678 Základná škola s materskou školou, Uhorské 244, Uhorské
37833651 Základná umelecká škola - Müvészeti Alapiskola, Záhradnícka 2a, Fiľakovo
37864084 Základná škola Lajosa Csongrádyho s vyučovacím jazykom maďarským - Csongrády Lajos Alapiskola, Školská 1, Svodín - Szőgyén
37813609 Základná škola s materskou školou, Malatiná 70
36078514 Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec
35544198 Základná škola s materskou školou, Školská 7, Čečejovce
36125661 Základná škola Radovana Kaufmana, Nádražná 955, Partizánske
37863991 Základná škola, Bernolákova 35, Šurany
35543680 Základná škola Györgya Dénesa s vyučovacím jazykom maďarským - Dénes György Alapiskola, Čsl. armády 31, Plešivec
35677775 Základná škola, Sitnianska 32, Banská Bystrica