JOIN

Catalogue of companies

List of Companies with names starting with letter - C, Total count: 23799

Reg.No Company
34056335 Centrum tradičnej kultúry v Myjave
42104076 Centrum kultúry Košického kraja
00596795 Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied
31816142 Centrum poradenstva a prevencie, Brnianska 7834/47A, Bratislava
00610461 Centrum pre deti a rodiny Valaská
37955411 Centrum pre deti a rodiny Hnúšťa
37976681 Centrum poradenstva a prevencie, J. Ťatliaka 2051/8, Dolný Kubín
00586986 Centrum vied o umení Slovenskej akadémie vied
30795923 Centrum poradenstva a prevencie, Fedákova 3, Bratislava
37880233 Centrum poradenstva a prevencie, Štefánikova 8, Bardejov
31819478 Centrum poradenstva a prevencie, Záhorácka 51, Malacky
00610798 Centrum pre deti a rodiny Košice - Hurbanova
35678402 Centrum pre deti a rodiny Nová Baňa
00493970 Centrum pre deti a rodiny Gelnica
37892690 Centrum poradenstva a prevencie, Dolná 2/A, Banská Štiavnica
35570504 Centrum poradenstva a prevencie, Okružná 3657, Michalovce
30847940 Centrum poradenstva a prevencie, Vajnorská 10595/98/D, Bratislava
37955420 Centrum pre deti a rodiny Rimavská Sobota
37950177 Centrum poradenstva a prevencie, Kollárova 11, Revúca
35568844 Centrum pre deti a rodiny Michalovce
37836501 Centrum poradenstva a prevencie, M.Sch. Trnavského 398/2, Trnava
17336228 Centrum pre deti a rodiny Mlynky - Biele Vody
00520608 Centrum pre deti a rodiny Snina
00351636 Centrum pre deti a rodiny Piešťany
00350303 Centrum pre deti a rodiny Kolárovo
00180513 Centrum pre deti a rodiny Dunajská Streda
00350311 Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže
37945068 Centrum poradenstva a prevencie, Ružová ulica 91/1, Levoča
00634786 Centrum pre deti a rodiny Liptovský Hrádok
37945084 Centrum poradenstva a prevencie, Mierová 65/4, Humenné
31746659 Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Učiteľská
35570512 Centrum poradenstva a prevencie, Letná 66, Spišská Nová Ves
37828436 Centrum poradenstva a prevencie, Nábrežie Dukelských hrdinov 850/4, Brezno
17071054 Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre
00490890 Centrum bioved Slovenskej akadémie vied
17335604 Centrum pre deti a rodiny Martin
36071242 Centrum poradenstva a prevencie, Lichnerova 22, Senec
36075191 Centrum poradenstva a prevencie, Švabinského 3352/7, Bratislava
37880292 Centrum poradenstva a prevencie, Mučeníkov 1246/4, Kežmarok
00182516 Centrum pre deti a rodiny Myjava
00352306 Centrum pre deti a rodiny Sabinov
00523551 Centrum poradenstva a prevencie, Kpt. Nálepku 1057/18, Trebišov
36075175 Centrum poradenstva a prevencie, M. R. Štefánika 15, Pezinok
31753485 Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Röntgenova
35628391 Centrum pre deti a rodiny Nitra
00181391 Centrum pre deti a rodiny Žitavce
37949853 Centrum poradenstva a prevencie, Červenej armády 27, Veľký Krtíš
00182486 Centrum pre deti a rodiny Trenčín
31116001 Centrum pre deti a rodiny Ilava - Klobušice
30798841 Centrum právnej pomoci
37976664 Centrum poradenstva a prevencie, Dostojevského 12, Bytča
45005877 Centrum pre deti a rodiny Spišská Nová Ves
36097551 Centrum poradenstva a prevencie, J. Vuruma 2, Nitra
35556871 Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany
00350061 Centrum pre deti a rodiny Zlatovce
37948873 Centrum poradenstva a prevencie, Dukelských hrdinov 44, Zvolen
00513865 Centrum pre deti a rodiny Kolíňany
35570547 Centrum poradenstva a prevencie, Zuzkin park 10, Košice
35995106 Centrum pre deti a rodiny Púchov
37901273 Centrum poradenstva a prevencie, Komenského 2740, Kysucké Nové Mesto
37945114 Centrum poradenstva a prevencie, Bernolákova 92, Vranov nad Topľou
37945041 Centrum poradenstva a prevencie, SNP 514/15, Sabinov
00804932 Centrum výcviku Lešť
00610607 Centrum pre deti a rodiny Prešov
00185574 Centrum pre deti a rodiny Bytča
00183521 Centrum pre deti a rodiny Istebné
36143405 Centrum poradenstva a prevencie, Antona Bernoláka 72, Žilina
37950436 Centrum poradenstva a prevencie, Martina Rázusa 25, Lučenec
17081343 Centrum pre deti a rodiny Spišská Belá
37976672 Centrum poradenstva a prevencie, Kukučínova 162, Čadca
17071046 Centrum pre deti a rodiny Sečovce
00610801 Centrum pre deti a rodiny Košice - Uralská
00493031 Centrum poradenstva a prevencie, Letná 44, Rožňava
37976702 Centrum poradenstva a prevencie, Medvedzie 132, Tvrdošín
37884450 Centrum poradenstva a prevencie, Levočská 341/7, Stará Ľubovňa
00180271 Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
00186775 Centrum pre deti a rodiny Poprad
35678461 Centrum pre deti a rodiny Polomka
37945106 Centrum poradenstva a prevencie, Centrálna 102, Svidník
37831402 Centrum poradenstva a prevencie, SNP 612/120, Žiar nad Hronom
30811457 Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže
37956051 Centrum poradenstva a prevencie, Dolná 249/6, Žarnovica
37901796 Centrum poradenstva a prevencie, I. Houdeka 2351, Ružomberok
35994517 Centrum pre deti a rodiny Jesenské
42029481 Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce
00164321 Centrum poradenstva a prevencie, Mládežnícka 34, Banská Bystrica
31968040 Centrum pre deti a rodiny Košická Nová Ves
30796687 Centrum poradenstva a prevencie, Nevädzová 534/7, Bratislava
00516970 Centrum poradenstva a prevencie, Červenej armády 1, Martin
37945050 Centrum poradenstva a prevencie, Partizánska 1057, Snina
00181951 Centrum pre deti a rodiny Holíč
37945076 Centrum poradenstva a prevencie, Levočská 7, Prešov
34015434 Centrum pre deti a rodiny Topoľčany
34057773 Centrum pre deti a rodiny Prievidza
37945092 Centrum poradenstva a prevencie, Kukučínova 2, Stropkov
35629126 Centrum pre deti a rodiny Skalica
00624454 Centrum pre deti a rodiny Banská Bystrica
00079171 Centrum poradenstva a prevencie, Slovenskej jednoty 29, Košice
31781535 Centrum pre deti a rodiny Malacky
00188298 Centrum pre deti a rodiny Svidník
00679089 Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied
00351628 Centrum pre deti a rodiny Trnava
00188778 Centrum pre deti a rodiny Vranov nad Topľou
35678445 Centrum pre deti a rodiny Hriňová
00352063 Centrum pre deti a rodiny Nižná Kamenica
30227283 Centrum pre deti a rodiny Ružomberok
00184152 Centrum pre deti a rodiny Necpaly
31934625 Centrum poradenstva a prevencie, Okoličianska 333, Liptovský Mikuláš
35628383 Centrum pre deti a rodiny Komárno
37880021 Centrum poradenstva a prevencie, J. Curie 3760/2, Poprad
37810570 Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Ul. čs. brigády 2, Liptovský Mikuláš
00180661 Centrum pre deti a rodiny Sereď
35678411 Centrum pre deti a rodiny Tornaľa
17071038 Centrum pre deti a rodiny Slovenské Nové Mesto
37997734 Centrum pre deti a rodiny Kremnica
00597392 Centrum pre deti a rodiny Dobšiná
37976699 Centrum poradenstva a prevencie, Námestie A. Bernoláka 378/7, Námestovo
00610526 Centrum pre deti a rodiny Medzev
37949055 Centrum poradenstva a prevencie, Krpeľná 35, Detva
37948890 Centrum poradenstva a prevencie, Hviezdoslavova 441/10, Rimavská Sobota
37949926 Centrum pre deti a rodiny Tŕnie
00164330 Centrum poradenstva a prevencie, Karpatská 8, Košice
00351644 Centrum pre deti a rodiny Pečeňady
00598453 Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied
00163261 Centrum pre deti a rodiny Pezinok
00181641 Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
00632384 Centrum sociálnych služieb - AVE
00647683 Centrum sociálnych služieb TAU
00651443 Centrum sociálnych služieb Horný Turiec
00647691 Centrum sociálnych služieb SYNNÓMIA
00654795 Centrum sociálnych služieb MEREMA
00356891 „CLEMENTIA", Zariadenie sociálnych služieb Kovarce
17066913 Centrum sociálnych služieb - Chmelinec
00632350 Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
00520969 Centrum voľného času, Strojárenská 3, Košice
00356883 Centrum sociálnych služieb - Partizánske
00655546 Centrum sociálnych služieb Rohov
00651435 Centrum sociálnych služieb Ľadoveň
34011641 Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca
00632848 Centrum sociálnych služieb Zákamenné
00632368 Centrum sociálnych služieb - KOLONKA
00604879 Centrum sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých
42017769 Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom
00691992 Centrum sociálnych služieb Clementia
00623521 Centrum sociálnych služieb Terchová
00647748 Centrum sociálnych služieb HARMÓNIA
00596264 Centrum sociálnych služieb - Jesienka
17060664 Centrum sociálnych služieb Brezovec
00648701 Centrum sociálnych služieb - DOMINO
00695459 Centrum sociálnych služieb Dúhový sen
00648710 Centrum sociálnych služieb - Bôrik
00604968 Centrum sociálnych služieb Sibírka
00695424 Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné
00632406 Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
17066735 Centrum sociálnych služieb LÚČ
31914039 Centrum sociálnych služieb Horelica
00351741 Centrum sociálnych služieb - DEMY
30999847 Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou
00632511 Centrum sociálnych služieb Kamence
00365343 Centrum voľného času - JUNIOR, Tajovského 30, Banská Bystrica
00632414 Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ
00632783 Centrum sociálnych služieb ORAVA
31118682 Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA
00691968 Centrum sociálnych služieb "Slnečný dom"
34056505 Centrum sociálnych služieb-Juh
00632520 Centrum sociálnych služieb PARK
00596477 Centrum sociálnych služieb Jahodná
00691674 Centrum sociálnych služieb v Giraltovciach
00632830 Centrum sociálnych služieb STUDIENKA
00647675 Centrum sociálnych služieb STRANÍK
00632481 Centrum sociálnych služieb Fantázia
00695432 Centrum sociálnych služieb Zátišie
00691950 Centrum sociálnych služieb Vita vitalis
00630250 Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne
00227404 Centrum sociálnych služieb - LIPA
00632473 Centrum sociálnych služieb Slniečko
00604950 Centrum sociálnych služieb Javorinská
00695467 Centrum sociálnych služieb Dúbrava
00647756 Centrum sociálnych služieb Letokruhy
00632503 Centrum sociálnych služieb Žarec
00647799 Centrum sociálnych služieb ANIMA
31770398 Centrum sociálnych služieb Pod Karpatmi
00596485 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec
00691861 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
00632392 Centrum sociálnych služieb - LÚČ
31822665 Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC
00622214 Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ
17149975 Centrum sociálnych služieb Kežmarok
00696374 Centrum sociálnych služieb AMETYST
00166618 Chemický ústav SAV
00151882 Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
37957651 Centrum pre liečbu drogových závislostí Banská Bystrica
17336201 Centrum pre liečbu drogových závislostí
00398144 Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied
35563737 Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice
35541083 Cirkevná základná škola sv. Juraja
37873431 Centrum voľného času, M. R. Štefánika 870, Vranov nad Topľou
00184144 Centrum voľného času, Šoltésovej 25, Martin
37938096 Centrum voľného času, Gen. Štefánika 47, Kežmarok
37894081 Centrum voľného času Domino, Bela IV. 1567/6, Zvolen
35544724 Centrum voľného času, Ul. T.G. Masaryka 2229, Trebišov
37810561 Centrum voľného času, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1932/47, Liptovský Mikuláš
42009758 Centrum voľného času, Školská 7, Brezno
42064996 Centrum voľného času, Ústredie 976, Klokočov
37861069 Centrum voľného času, Na vŕšku 24, Šurany
37830783 Centrum voľného času Domček, M. R. Štefánika 755/33, Krupina
36094200 Centrum voľného času Ahoj, Teplická 83, Piešťany
35542322 Centrum voľného času, Komenského 1249/36, Veľké Kapušany
37831330 Centrum voľného času TREND, Obrancov mieru 7, Detva
36128601 Centrum voľného času, Pod hájom 1356, Dubnica nad Váhom
37810651 Centrum voľného času
35542781 Centrum voľného času, Orgovánová 5, Košice
35545682 Centrum voľného času, Nám. slobody 1, Sobrance
42089018 Centrum voľného času
36126896 Centrum voľného času JUNIOR, Školská 9, Bojnice
31811507 Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky
37833901 Centrum voľného času, Bernolákova 30, Nová Baňa
31898190 Centrum voľného času
00188131 Centrum voľného času, Farbiarska 35, Stará Ľubovňa
00186031 Centrum voľného času
37867130 Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra
37810961 Centrum voľného času, Kuzmányho 105, Žilina
37948083 Centrum voľného času, Angyalova ulica 401/26, Kremnica
42068673 Centrum voľného času
37903705 Centrum voľného času
35556293 Centrum voľného času Prima, SNP 39, Krompachy
31810519 Centrum voľného času, Hlinícka 3, Bratislava
36128571 Centrum voľného času, P. O. Hviezdoslava 13/4, Nová Dubnica
42069394 Centrum voľného času, Raková 140
45024464 Centrum voľného času, Mierová 83, Tornaľa
42064899 Centrum voľného času, Školská ulica 1007/16, Teplička nad Váhom
35544236 Centrum voľného času CVrČek, Školská 5, Moldava nad Bodvou
00139637 Centrum voľného času
00188000 Centrum voľného času, Hutnícka 18, Spišská Nová Ves
00184411 Centrum voľného času, Lánska 2575/92, Považská Bystrica
42039304 Centrum voľného času, Mierová 335/22, Medzilaborce
00691844 Centrum sociálnych služieb v Poprade
36127001 Centrum voľného času, Ulica K. Novackého 14, Prievidza
31811027 Centrum voľného času, Štefánikova 35, Bratislava
36129933 Centrum voľného času, Dolná štvrť 368/23, Myjava
37810553 Centrum voľného času, Hradná 342, Liptovský Hrádok
37831411 Centrum voľného času, M. R. Štefánika 17, Žiar nad Hronom
36129445 Centrum voľného času, Gen. M.R. Štefánika 355/4, Stará Turá
36128546 Centrum voľného času, Športovcov 904/9, Púchov
17149355 Centrum sociálnych služieb
42069751 Centrum voľného času, Ochodnica 121
42077877 Centrum voľného času, Rakúsy 81
37810201 Centrum voľného času, Československej armády 957/13, Trstená
37808605 Centrum voľného času, Mieru 1357, Bytča
37905643 Centrum voľného času MAJÁK, Komenského 487, Námestovo
35543591 Centrum voľného času, SNP 492/27, Dobšiná
36126870 Centrum voľného času, Námestie baníkov 3, Handlová
37836676 Centrum voľného času Dúha, Koperníkova 24, Hlohovec
35544678 Centrum voľného času, Nám.sv.Cyrila a Metoda 46, Sečovce
37873733 Centrum voľného času, 1. mája 2533/12, Snina
42098823 Centrum voľného času
37812432 Centrum voľného času
44191758 COMORRA SERVIS
37831101 Centrum voľného času, L. Svobodu 40, Banská Štiavnica
36128562 Centrum voľného času
37812424 Centrum voľného času, Komenského 752, Čadca
37864114 Centrum voľného času, Rákocziho 82, Štúrovo
00400106 Centrum voľného času, Sadová 646/8, Senica
37863738 Centrum voľného času, M. R. Štefánika 12, Šaľa
37838458 Centrum voľného času - Spektrum, Štefánikova 1704/2, Galanta
37831844 Centrum voľného času, Fraňa Kráľa 838, Žarnovica
42060478 Centrum voľného času
00065161 Centrum voľného času - Príroda
42065003 Centrum voľného času, Horný Vadičov 277
31780873 Centrum voľného času, Kulíškova 6, Bratislava
37812840 Centrum voľného času, Komenského 1163/40, Kysucké Nové Mesto
31810209 Centrum voľného času, Gessayova 6, Bratislava
36126888 Centrum voľného času, J. C. Hronského 356/2, Nováky
36129488 Centrum voľného času, Štúrova 590, Nové Mesto nad Váhom
36126616 Centrum voľného času, Východná 9, Trenčín
00039721 Centrum voľného času, Havranské 9, Banská Bystrica
42061211 Centrum voľného času, Kysucký Lieskovec 208
37861051 Centrum voľného času Pyramída, Jánošíkova 1, Nové Zámky
37874586 Centrum voľného času, Námestie slobody 1736/48, Humenné
37864629 Centrum voľného času, Ul. sv. Michala 42, Levice
00351717 Centrum sociálnych služieb Skalka nad Váhom
00186767 Centrum voľného času, Ulica mládeže 2688/13, Poprad
00350052 Centrum voľného času, V jame 3, Trnava
37874110 Centrum voľného času Olymp, Jána Francisciho 635/10, Levoča
37958003 Centrum voľného času, Povstania 605/9, Rimavská Sobota
46074627 Centrum RUFFE, s.r.o.
45473862 COFFEE BREAK COMPANY, s. r. o.
46905308 ČIBABS s.r.o.
35950633 Château Belá, s.r.o.
36740781 CAME SK s.r.o. v likvidácii
50175726 CB REAL AGENCY s. r. o.
46288767 CAPAS, s.r.o.
45915458 CONCEPT MINERALS s. r. o.
36712965 CB Real, s.r.o.
36361801 Caffé & Caffé s.r.o.
50339427 CONVOY s.r.o.
48190128 Casa Grande s.r.o.
50113054 Cavaliero s.r.o.
35829231 CALEARO SLOVAKIA, spol. s r.o.
47044632 Citadella Publishing, spol. s r.o.
50755340 Caseus s.r.o.
47382082 CodeIT s. r. o.
36853054 CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.
50253328 CAMINO EXPRESS s. r. o.
48018309 CHABAN s.r.o.
45569959 CENTRUM MLADÉ SRDCE s.r.o.
50404016 Ceutic s.r.o.
36423840 ČH, s.r.o.
47220236 CIBAMED, s. r. o.
48283266 CC Medika s.r.o.
44748582 CarePlus s.r.o.
35917997 CS, a. s.
31700934 CLEAN ENERGY SOURCES – BETA, akciová spoločnosť, v skratke: CES – BETA, a.s.
35810408 CNC, a.s.
50545591 COM 1 s.r.o.
47475021 Chateau Vécsey, s.r.o.
48167932 CLARISA s. r. o.
46823051 CableNet, s.r.o.
47124253 Chill, s.r.o., v likvidácii
36687936 Cassovar business center a.s.
47258161 Clark Holdings, s.r.o.
44343752 CELIO SLOVAKIA s. r. o. v likvidácii
47756578 Cafe - Cafe s.r.o.
35760273 CGI Slovakia s. r. o.
34140662 ČEROZ SLOVENSKO s.r.o.
36285234 CARLOG s.r.o.
50792521 CERATIZIT Slovenská republika s.r.o.
48312436 CSS Pečovská Nová Ves s.r.o.
45902577 CLEAN ENERGY TRADE s. r. o. v likvidácií
35748320 CALENDULA, a.s.
36170852 CEZDRA, s.r.o.
50861549 Curtain service s.r.o.
36796433 COSTEX INVESTMENT, s.r.o.
51015854 CBTaS s.r.o.
44862130 CompFort Slovakia s.r.o.
35829192 CEVA Logistics Slovakia, s.r.o.
45343764 Cheznous s.r.o.
46694358 CM Group Slovakia s.r.o.
36738417 CNC-Technik Slovakia s.r.o.
47734884 C2 CUSTOMER CARE s.r.o. v likvidácii
46761861 Cedris, s.r.o.
48285005 Central Medical, a. s. „v likvidácii“
46876545 COHE, s. r. o.
47781386 COFFEE s.r.o.
36291285 Chem - Crete Europe, s.r.o.
36376442 CPG s.r.o.
36644340 ČOV a.s.
46010459 Campanella s. r. o.
46633871 CrazyFlavours s.r.o., v likvidácii
44440308 Caduceus, s. r. o.
44853386 CorKa, s.r.o.
50536389 Carving s.r.o.
47826461 Cronburg, k.s. v likvidácii
36827428 CREAD, s.r.o.
36172162 Calmit, spol. s r.o.
47735104 ČSOB Real, s. r. o.
36279633 CIBO spol. s r.o.
36278122 CITTADELLA EUROPE, s.r.o. v likvidácii
44798113 COMTECH Group s. r. o.
31328989 COMTO spol. s r. o.
44540493 CRYSTAL TRADE s. r. o.
31350623 CONCORDE spol. s r.o.
36847496 CARBOUNION SLOVAKIA, spol. s r.o.
36845892 CarTech Logistics s. r. o.
46973770 COMMIT s.r.o.
35965355 Capitol Legal Arbitration s.r.o.
46519939 Clean Air s.r.o.
46822381 CUSTODES, s.r.o.
50720350 CSM Industry s.r.o.
47427426 Classter, s.r.o.
44615761 CASTONEL, s. r. o.
31411037 CREDO - TRADE spol. s r.o.
36701947 Castrum Garden s.r.o.
50255321 Credit Foncier International s.r.o.
31706843 COMPCAR, s.r.o.
45660786 Čaro slovenských byliniek, s. r. o.
50042131 CLT house, s. r. o.
31638139 ČOV SKALICA, s.r.o.
00169005 COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo
36335142 CARGO LOGISTIK, s.r.o.
45574782 CARDIO SPORT s.r.o.
31717306 CELSTA, s.r.o.
45268177 CS KORUNNÁ s. r. o.
44022468 Cardtech, s.r.o.
46939024 CMSpol, s.r.o.
45427062 CARGO EXPRES SLOVAKIA s.r.o.
36762385 CASSOVIA REALITAS Košice s.r.o.
36234648 ČSAD Hodonín - Slovakia s.r.o.
35891866 CLEAN TONERY, s.r.o.
50607464 city property group, s. r. o.
45711241 CASSOVIA Group s.r.o.
43806694 CONTINENTAL CAR s.r.o.
50323016 Careerbeat s.r.o.
47581301 City Štúrovo s.r.o.
47031506 CAR LOVERS, s.r.o.
50040553 COM Solutions k. s."v likvidácii"
47438266 Carolina´s Crepes s.r.o.
45963860 CARTECH TRANS, s. r. o.
36186376 Contra, s.r.o.
44301294 CONCEPT STORE s.r.o
00584916 COMPRO spol. s r.o.
50786229 Č.F.A. s. r. o.
50786580 CONCEPT REAL ESTATE s.r.o.
46986821 creathink s.r.o.
36466387 CANOR, spol. s r.o.
45700192 CarComplex, spol. s r.o.
47614650 CSAVA, s.r.o.
50895061 CREATOR SK, s.r.o.
44450630 CARPUS SK, s. r. o.
44505167 CZEFA, s.r.o.
35872411 CONVOY PLUS, s.r.o.
44946309 CAMBIER, s. r. o.
51058669 CORA s.r.o.
46870491 CARPENTER KOS s.r.o.
46017534 Consult-Corp, spol. s r.o.
36273341 Chem - Crete Slovakia, s.r.o.
36794023 CIPISEK, s.r.o.
45567077 CW Inox, s.r.o. v konkurze
50210319 Confestim s. r. o.
50764659 Chanty s.r.o.
36616222 Colorsmundi s.r.o.
44908504 CT-E&B Direction s.r.o.
45561311 CONSULT OFFICE, spol. s r.o.
50898256 Canea Creative s. r. o. v likvidácii
47232617 CONWAY s. r. o.
50201417 cross investment s.r.o.
47755661 COMPOSTELA s. r. o.
45261075 Comitium, spol. s r.o.
36687812 Cassovar business center II a.s.
48259390 COMPOSE GROUP s.r.o.
43895999 CEMART, s.r.o.
43873693 COOP LC SEVER, a.s.
31645704 CBA VEREX, a.s.
36303666 CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.
45298718 Calvatis, s.r.o. /skrátene CVT, s.r.o./
36839001 Cestovná agentúra Byzant, s.r.o.
31653413 CENTROGLOB, s.r.o.
45328561 Cor-azone, s.r.o.
36776297 crooce.com - the internet company, s.r.o.
47622032 Clarina SK s.r.o.
50737562 COLINA LOBO s.r.o.
36835021 CBA Market, s.r.o.
31609996 ČADBUS, s.r.o.
36300802 CH - PRINT, a.s.
46726721 Conparius s.r.o.
48141704 CAB Group s.r.o.
50413503 CHINSHOP s.r.o.
36047015 CATTO s.r.o.
50982923 Clever System s.r.o.
00168947 COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo
00169111 COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo
47234938 Consult MIG, s. r. o.
46152300 Culture Gate s. r. o.
36821039 C V L s.r.o.
47400919 CK&CA AllaTour, s.r.o.
50217356 CentEDI s. r. o.
36277568 CISÁR - MEDI s.r.o.
47191988 CRYPTOTECH s.r.o.
44872721 CE-Co s.r.o.
00168891 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
46292616 Chirazi Finance & Co. k. s., v likvidácii
50143689 Creative EU s.r.o.
35918985 CIKAUTXO SK s.r.o.
36795194 Cstudios, s.r.o.
47547618 CARS Servis.eu, s.r.o.
00168904 COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo
35818298 COOL, s.r.o.
45616019 CK AFRODITA, s.r.o.
44640455 CTV, s.r.o.
47042699 CIPISEK art, s.r.o.
50951912 Corvus group s.r.o.
50450603 ČTJ, s.r.o.
48324949 Class s.r.o.
48182362 CAKES, s.r.o.
50611895 CON-DRAW s. r. o.
31103138 CASSIM REAL s.r.o.
51057999 COMMON s.r.o.
51051435 CRYPTON DIGITAL, SE
47352132 Credance s. r. o.
44703015 CASH COLLECTORS SK s. r. o.
31669671 CASTEL, s.r.o.
36563757 COMEX - UNI, s.r.o.
50346253 COOP Trenčín - LC, a.s.
50305328 Cars & Business 4 All s. r. o.
36510505 CMFF s.r.o.
50632141 CATASTA, s. r. o.
44609086 CARGO KRYALEX, s. r. o.
46539671 CLEAN s. r. o.
46583734 Caffé TRIESTE Prešov, s.r.o.
46355634 CLAW, s.r.o.
48189839 Compieny s.r.o.
35724137 CONSEC, s.r.o.
46965114 Central European Management investment s.r.o.
36791407 CL 20, s.r.o., v likvidácii
45344086 CUKSTAV s.r.o.
44201010 CROWN Bevcan Slovakia s. r. o.
50154664 COMEBACKGANG s.r.o.
51121905 CASTRAVET DENT, s r.o.
36409545 CEROTEX, s.r.o.
46730206 Crowe Advartis Accounting s. r. o.
47094494 CULTURAL HERITAGE CONSULTING s.r.o.
31593747 Chata Zverovka spol. s r.o.
35820144 CREDIT s.r.o.
47108045 CamilMedica s. r. o.
35790954 COSTER, s.r.o.
50475088 CUBE s.r.o.
36206482 CARDUCCI s.r.o. v likvidácii
50068318 cross media house s.r.o.
31721079 C.M.R. Slovakia, s.r.o.
36771597 CASIMO, s.r.o.
46670947 CESTNÉ STAVBY TREBIŠOV, s. r. o.
46913360 CHRISTAL s. r. o.
44618786 Crystal Research, a.s.
36839205 CICERO GROUP s.r.o.
36278751 Ciret SK s.r.o.
36260452 COOP JLC, a.s.
46546430 CORDIA CAPITAL INVEST, s. r. o.
51002311 CALET s.r.o.
36473227 CASSIUS, s.r.o.
31407862 CAIFA spol. s r.o.
36795801 Černovské drevenice, s. r. o.
00168921 COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo
50498983 Cashli trade, s.r.o.
48209457 COMODINO SK, s.r.o.
31423809 CEREÁLS spol. s r.o.
47463813 Centrum Firemného Rozvoja, s. r. o.
45424527 CONCO Services, s. r. o.
47973269 CIPISEK-Cipo, s.r.o.
35886013 CRIF - Slovak Credit Bureau, s. r. o.
44967004 CT-Estate & Building direction k.s.
51055937 CMC Investments s.r.o.
36856274 CSM Moto Factory, s. r. o.
44481519 Cydonia Slovakia s.r.o.
31578888 COLORPRINT s.r.o.
35960191 CORA - CAFE spol. s r. o.
50749234 CAR - MONT SK s.r.o. v likvidácii
47456639 combajn s.r.o. v likvidácii
46278192 Cebra - Bowden Slovakia s.r.o.
44320710 Classicauto, a.s.
45628190 Classic Car s.r.o.
31716717 Chemkostav doprava a mechanizácia, s.r.o. Humenné
35953373 CAR Technology, spol. s r.o.
44103140 CRAFT CONSULTING a.s.
50481606 CIIG City Infrastructure Investment Group s.r.o.
48305383 COBURG SK, s.r.o.
46138994 Climex, s.r.o.
46804773 CANNYPACK s.r.o.
45403490 CR Technologies, s. r. o.
31711910 CHEMEKO, spol. s r.o.
46997377 CARMOBILE s.r.o.
47974591 CAMPING RUŽINÁ s.r.o.
50023501 Coronis s.r.o.
47567074 Car Full Servis s.r.o.
35936509 city property, s.r.o.
45329001 CUBE consulting, s. r. o.
44227990 Casaglia s. r. o.
50285564 CleanDepo s. r. o. "v likvidácii"
44776985 CLEAN - ED s.r.o.
47573228 Charli s.r.o.
48234109 CHENIT s.r.o. v likvidácii
50016814 Customer Care Solution s.r.o. "v likvidácii"
36485802 Chemkostav Humenné, a.s.
47009934 ČURHA TRANS s.r.o.
46567500 Cinema Design, s. r. o.
00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo
46062491 cdrex s.r.o.
36244635 ControlTech, spol. s r.o.
46802185 Cardberg, s. r. o.
47591072 CEVARD s.r.o.
48229270 CANADA 2015 s.r.o.
35790849 CORPORA AGRO, spol.s.r.o.
46781773 CK Quo Vadis, s.r.o.
35709227 Citadela spol. s r.o.
44659326 Chez Balzac, s. r. o.
36546682 CEDRO I., s.r.o.
50555464 Candies one s. r. o.
43943772 Carys Slovakia, s.r.o.
51034301 CHAVAKIAŠ s.r.o.
46621997 cediro s. r. o.
50794841 CrosMarkIT s. r. o.
51130378 COP-ROV s. r. o.
46863010 CARMELITA, s. r. o.
50462628 Celepham s. r. o.
34098011 Cestovná kancelária LIPA, s.r.o.
31443770 Cestovná kancelária FIFO s r.o.
36347027 CHIRDIA, s.r.o.
35967960 CAMEX, s.r.o.
50431382 Cappon Brand s.r.o.
31392121 Clean Pro s. r. o.
42355508 Centrum voľného času, Mladoboleslavská 3, Pezinok
35801646 CRUISER, spol. s r.o.
48134228 CANDECOR TRADE s.r.o. v likvidácii
50894676 CMF Holding s.r.o.
44894678 Cont. s. r. o.
47784296 CreativeWorks s. r. o.
46797432 CIT, General Engineering s.r.o. v likvidácii
51004119 CData s. r. o.
36391174 CUSTOM.real CR, s. r. o.
47591951 CAW at ME s.r.o.
48250376 CON-ing, spol. s r.o.
47258187 CT Poprad, s.r.o.
46909095 Correct Trade BB s.r.o.
31639771 COLSPEDIA, s.r.o.
36270997 ChemPack Slovakia, s.r.o.
47916672 CUKROVINKY s.r.o.
46333258 Colombiana, s. r. o.
42242282 Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Bocatiova 1, Košice
42121442 Centrum poradenstva a prevencie, Bernolákova 1652, Topoľčany
46282441 CT TOUR, s. r. o.
50640429 Centrum pre deti a rodiny Levice
31562957 Cestné stavby, a.s.
47006021 CORADO TRAVEL, spol. s r.o.
50990331 CP SERVIS s.r.o.
42121451 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Pevnostný rad 14, Komárno
36412503 Cor Center, s.r.o.
46831614 CARAPACE s.r.o.
36450715 CAESAR, s.r.o.
45674990 Custom Care s. r. o.
47672561 C-PonukaByvania.sk, s. r. o.
45547840 Color Sand, s.r.o.
43972357 CJS-Reality s.r.o.
48000965 Coraly Služby Company SK s. r. o.
50389572 C.H. Robinson Slovakia, s. r. o. v likvidácii
48228524 Chovateľské potreby Michaela s. r. o.
44057938 ClearSky s.r.o.
51047381 CK Sun & Fun Holidays, s.r.o.
36793183 CHIR-PED s.r.o.
36504025 CESTOVNÁ KANCELÁRIA TANČIN, s.r.o.
50579681 CE Metals s.r.o. v likvidácii
46501347 CZIBIT, s.r.o.
46571558 CARRERA s.r.o.
46738975 CCV Invest, s.r.o.
46764402 Compucraft s.r.o.
44460856 CAPITAL CARTEL, s.r.o.
47560088 coore, s.r.o.
50003933 CICHÝ s. r. o.
36504661 COPROING, s.r.o.
45584168 CORTEC s.r.o.
50049682 Carrera-car gallery, s.r.o. v likvidácii
46067949 CONSULTUM s.r.o.
44077114 CHRONOPACK, s. r. o.
47552891 CASEL, s.r.o.
36350613 COPOS, spol. s r.o.
46540610 CON AMICO COMMERCIO s.r.o.
35810602 CENT s.r.o.
36618322 Colliers International, spol. s r. o.
35910984 CIRSKY s.r.o.
50180363 Cleaning4You s.r.o.
46949160 CRC s.r.o.
50965786 Citylife.sk s.r.o.
00169081 COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo
31722016 Contineo s.r.o. v konkurze
45639159 Columba Real Estate s. r. o.
00168874 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo (skrátene : COOP Jednota Nitra, SD)
36572969 CASSARUS s. r. o.
00169030 COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
42499488 Centrum pre deti a rodiny Lučenec
42378389 Centrum sociálnych služieb Obce Papradno
51193124 Compo Látky, s.r.o. v likvidácii
31622780 CMK, s.r.o.
00168963 COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo
36363243 COMPA, s.r.o.
36731170 C. Royal, s.r.o.
46017879 Cleanlift, s.r.o.
42272360 Centrum polygrafických služieb
46487867 CSIFFARY s.r.o.
47510137 Camellia Queen s. r. o. v likvidácii
31706258 CENTRUM ORTOPEDICKEJ PROTETIKY spol. s r.o.
35979097 Cedom, s. r. o.
31399207 C invest s. r. o.
45297177 CIMEX s.r.o.
46745548 C-M Renting SK, s. r. o.
44477252 CAVINI COMPANY s.r.o.
48053635 COLLECTA s. r. o.
44764782 CKP SLOVAKIA s.r.o.
35826193 Centrum pedikúry, s. r. o.
42126193 Centrum voľného času
46498095 Candie´s s. r. o.
51068699 Candies Three s.r.o.
50862839 CHODNÍK KORUNAMI STROMOV s.r.o.
35830069 CASTELLO REAL, spol. s r.o.
35892781 Chipita Slovakia, s.r.o.
48170046 COLYFINE SK s.r.o. "v likvidácii"
36551091 CPI, s.r.o.
45712069 CAR POSITIVE s.r.o.
36557510 CONFIDENCE PARTNER s.r.o.
43891811 CLEANEX CENTRUM s. r. o.
47696222 CRT Service s.r.o.
35872730 CAMP DAVID s. r. o.
35892404 C.S. CARGO Slovakia a.s.
47671068 CORIUM s.r.o.
44506759 CASTILLO s. r. o.
44158718 COWILL, s.r.o.
44472676 Chalaň ART, s. r. o.
51042321 CENT Laundromat s.r.o.
42250188 Centrum voľného času, Komenského 6, Spišské Vlachy
48237426 Courtyard & Foch s.r.o.
43882684 Citrón s.r.o.
36701441 CompanyLease, s. r. o.
36575747 CASSOVIA HARDWARE, s.r.o.
46490060 CEPIS, s.r.o.
50071254 CinemArt SK, s.r.o.
51158400 CLINDENS, s.r.o.
45239053 ČEMAX trade s. r. o.
47157844 ComConsult s.r.o.
46554874 Cassovia Expres s.r.o.
44047622 CM Slovakia spol. s r. o.
36293407 CZ MONT SK, s.r.o.
42277442 Centrum poradenstva a prevencie, Kukučínova 473, Trenčín
36717461 Continental Asset Management, a. s.
44860986 C.L.D. services, s. r. o.
36449610 CCA - Commercial Consulting and Assistance, s.r.o. v likvidácii
35961449 CSM Global s.r.o.
36004391 CHEMNI USIP spol. s r.o.
48112623 Chokmá s.r.o.
51218992 Castellum Kelemantia, s.r.o.
47235268 Curia Slovakia s. r. o. v likvidácii
50505238 CWL s.r.o.
00169048 COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo
36009342 COOP Jednota Brezno, spotrebné družstvo
00169102 COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo
36510394 COVENT PNEUMBERY, s.r.o.
47141638 CAMROX s. r. o.
50199145 Chilli Toy s. r. o.
45368864 CITY OF ART, s.r.o.
36820300 CZT Ružomberok, s. r. o.
35917661 CODECO CAPITAL HOLDING a.s.
31432581 CHAMELEON, s.r.o.
51235994 CHEMLI s. r. o. v likvidácii
50512421 CEAI Slovakia s.r.o., v likvidácii
45697485 Caliaplus, s.r.o.
50777394 company4you.sk s.r.o.
50884891 CEREBRUM FINANCE, s.r.o.
50114221 CDRC s.r.o.
47328541 CP BETON, s.r.o.
46292802 COLLARD CONSTRUCTION s.r.o.
50812335 Candies Two s.r.o.
36721077 CSI Leasing Slovakia, s.r.o.
50927302 ClearPeak, s.r.o.
44151713 Cutty FinIt Services s. r. o.
36405361 CUSTOM.real, s.r.o.
36794619 CHIRANA T.Injecta, a. s.
45486042 Cofex s. r. o.
36018236 CBS - BOS s.r.o.
36353230 COPOS mobil, s.r.o.
36322792 ContiTech Vibration Control Slovakia s.r.o.
42145571 Čachtické hradné múzeum
48183326 CONSU, k. s. „v likvidácii“
47604981 CMZ NITRA, s.r.o.
50096575 Corlonez a. s.
46992766 COAVIS SLOVAKIA s. r. o.
36594911 CMF Slovakia s.r.o.
36198749 Carmeuse Slovakia, s.r.o.
36802484 COOP SETT s.r.o.
35794241 CEC v.o.s. v likvidácii
42299080 Centrum voľného času, Smetanov háj 286/9, Dunajská Streda
47477474 Colombiana SK, s. r. o.
50657445 Cross Fingers, s.r.o.
36280810 Content, s.r.o.
36583383 Cushman & Wakefield Slovakia s.r.o. v likvidácii
46252479 Cassopharm, s.r.o.
47614765 CEMA SK, s.r.o.
51225336 CPM Real Estate, s. r. o.
31612989 CORA GEO, s. r. o.
36846198 CREATIVE SYMBOL, s. r. o.
47467185 CloudTech s.r.o.
46721932 Chalupár, s. r. o.
36248444 COOP VOZ, a.s.
48059498 Contact - textile s. r. o.
47661496 CT Investments, s.r.o. v likvidácii
46239588 CORFIN Capital Partners, SE, "v likvidácii"
45964831 COLONIAL ASSOCIATION ING ČERVENICA, s. r. o
46282611 Connect World Experience, s.r.o.
31593127 CHLADSPOL v.o.s.
35886692 Carolina, s.r.o.
44536437 CVW Slovakia, s. r. o.
46781251 Crowe Advartis Consulting s. r. o.
50259857 CEZARIO s.r.o.
35936495 COM-KLIMA, s.r.o.
36472522 CABRA, s.r.o.
50651331 CITY LOOK 33 s. r. o.
36787957 CAD-ECO a. s.
50512544 Consulting intergral, s.r.o.
50505432 Chem Slovakia s.r.o.
36218332 C - PRODUCT, s.r.o.
42160332 Centrum poradenstva a prevencie, Robotnícka 62, Senica
42236444 Centrum voľného času, Soviet. hrdinov 354/38, Svidník
51047039 CG industry SLOVAKIA s.r.o.
42160294 Centrum poradenstva a prevencie, Fraštácka 4, Hlohovec
36763543 CTS Electronic Payment Systems s.r.o.
47807717 Consulting J.E.N. s.r.o.
46610031 CONSUELO, s. r. o., v likvidácii
31319475 Creo/Young & Rubicam, spol. s r.o.
36051241 Capricom, s.r.o.
31723659 CESTAN, s.r.o. "v likvidácii"
31620558 COMPUCLEAN Slovakia, s.r.o.
36731013 cpm, s.r.o.
35731702 Cegeka, s. r. o.
45295352 Café Zimák s. r. o.
51274434 CAKR s. r. o.
44175710 CeReP s. r. o.
51080648 Cassovia Advisory Group, s.r.o.
50653636 Centrum sociálnej starostlivosti Dunajská Streda
46577751 CHIRAMED - RT s.r.o.
45710945 Casa Romantica s. r. o.
47365366 ČS.LM s. r. o.
50239660 Concrete Top Solutions s.r.o.
46083090 CREATIVE CATERING s. r. o.
45477485 Clematis - Y.G., s.r.o.
47126418 Csy s.r.o.
35820128 CARIBIC plus s.r.o.
00168980 COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo
45414246 CHLADOB s. r. o.
36565881 Castrum Medicum, s.r.o.
47504901 Coccinelle, s. r. o. „v likvidácii“
00168840 COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo
44644400 Certest, s. r. o.
36002666 CAPITAL MANAGEMENT, spol. s r.o.
50103806 Cody Power s.r.o.
35858052 Českomoravská textilní SK s.r.o. v likvidácii
47373407 COR - MEDICAL s.r.o.
44267436 Clarex Investments a. s. v likvidácii
50637894 CHORÁL s.r.o.
36200760 COLTBURG, s.r.o.
50041550 Črmná, s.r.o.
35917598 CEGG a.s.
47209003 Catering Šesták s.r.o.
36803201 CEVYS-SK, spol. s r. o.
51139901 ChatyMara, s.r.o.
45604177 CAFE s.r.o.
36746924 CASSOVIA GOLF & COUNTRY CLUB, s.r.o. „v likvidácii"
36706205 CEMARA s.r.o.
36850136 CNC-Stroje s.r.o. v likvidácii
31573576 C H A R I T A v.o.s.
31586457 CINEMA + spol. s r.o.
42160286 Centrum poradenstva a prevencie, Hodská 2352/62, Galanta
44935561 ConsTrade s.r.o. v likvidácii
36012815 COOP Jednota Trstená, spotrebné družstvo
42121400 Centrum poradenstva a prevencie, Turecká 35, Nové Zámky
35788178 CONREA, s.r.o.
50774018 Coopas Frutta s.r.o.
43804756 CLS Advisory, spol. s r.o.
35899018 CZdM s.r.o.
45981574 Carissimae s.r.o.
36180467 CONZUMEX s.r.o.
17308666 ČESMAD CAMION SERVIS, s.r.o.
31568980 CER TRADING s.r.o.
50985515 COSS Global Logistics, s. r. o.
35957433 CANS, s.r.o.
50275682 Construction Group s. r. o.
36767948 COMPRO Trade Consulting, s.r.o.
47090880 CETIX, a.s.
35835095 CONGESBERGH, s.r.o.
35898526 CEVA Ground Logistics Slovakia s.r.o.
31343767 Cellbes spol. s r.o. v likvidácii
46322272 Creative Management s.r.o.
50970046 CAPITIS development, s. r. o.
50571109 C&D, s.r.o.
36739138 Chata Pilsko a vývarovňa, s.r.o.
31323421 COMUNITY, spol. s r.o.
50323105 CvetkovicCompany s.r.o.
31720790 COLTSUN - CONSULT, v.o.s.
36271195 COLORPROFIT, s.r.o.
45885401 COLORTREND s. r. o.
50553003 COFFEE PLANET, s.r.o.
46403850 CLEAR REALITY, s. r. o.
45592861 c&r group, s.r.o.
00169129 COOP JEDNOTA REVÚCA, spotrebné družstvo
36172014 CARGO SLOVAKIA, spol. s r.o.
42174970 Centrum voľného času detí a mládeže - KLOKAN, Pekníkova 2, Bratislava
36211923 CRISPYFRUITS, s.r.o.
36315125 C.D.ŠPED s.r.o.
36529346 CARISMA, spol. s r.o.
47131276 Cesty, s.r.o.
47372397 CLFL, s. r. o.
45412693 Cronvax, s.r.o.
47647329 Contre s. r. o.
51148838 C-STAHL s. r. o.
35828668 CEPTRA s.r.o.
44614004 CALZEDONIA SLOVAK s. r. o.
47763965 CR Holding k. s. “v likvidácii“
36497959 C - Engineering spol. s r.o.
45873721 CASTE Beverages s.r.o.
36540498 CONBIT, s.r.o. - v likvidácii
51197944 CORP solution spol. s r.o.
31441521 CHANCE s.r.o.
50945955 CONTY´S, s.r.o.
46681795 Caretaker s.r.o.
50137425 Caspian Group s. r. o.
45533199 Chaos, s. r. o.
00896292 CBG, spol. s r. o.
47150319 Chirurgia Michalovce s.r.o.
36619965 CAPO PROPERTY , a.s.
45282048 CASA MIA nábytok a doplnky a.s.
36050792 CROSBERG, s.r.o.
36617083 CLARA DESIGN STUDIO s.r.o.
45380376 CANNABIS, s.r.o.
44334036 Contact Euro s.r.o.
48279901 CIO SYSTEMS s.r.o.
47412488 Cargomind (Slovakia) s.r.o.
35716801 CONTACT WORLD, s.r.o.
36717622 COOP Výroba Dunajská Streda s.r.o.
00168831 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo
47497831 CWD, s.r.o.
50536818 CARGOpoint s.r.o.
50480961 COOLOffice, s.r.o.
36603791 CEKOMI, s.r.o.
43807933 Container Logistic s.r.o.
47013761 CARBON 1 s.r.o
50236521 CRYOGLOBAL SOLUTIONS, s. r. o.
50186329 CICO s.r.o.
36441201 Certest, s. r. o.
31634303 CRT ELECTRONIC s.r.o.
44151683 Clariant Slovakia s. r. o.
36267872 CLUB Travel Piešťany spol. s r.o.
36567621 COMCOURT PTY spol. s r.o.
45681082 Conseil s. r. o.
35901942 Centrum BA s.r.o.
36788023 Casaurea, s.r.o.
34150056 COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo
35817615 Creative Department, s.r.o.
47546301 CEE Logistics SK s.r.o.
36533823 CERES SLOVAKIA, spol. s r.o.
36387576 CHARVÁT STROJÁRNE a.s.
36844233 CET Solutions, s.r.o.
47486481 Crystal Esthetic Group, s. r. o.
42121418 Centrum poradenstva a prevencie, A. Kmeťa 6, Zlaté Moravce
42214823 Centrum voľného času DOMINO, M. R. Štefánika 1, Vrútky
46932577 CT INVEST, s.r.o.
46431926 Correc, s.r.o.
35940115 Chalúpky u babky s.r.o.
47422807 CEMBRA K+V s.r.o.
36343838 CHIRAMB, s.r.o.
36252930 Control Informatika SR, s.r.o.
36610348 CRUISERS s.r.o.
51250942 Compendium s.r.o.
42121469 Centrum poradenstva a prevencie, 1. mája 898/2, Šaľa
36546364 Cyber Research Europe s.r.o.
42160260 Centrum poradenstva a prevencie, Alžbetínske námestie 1194/1, Dunajská Streda
35950692 CARMED s.r.o.
47854081 Cayman Trade s.r.o.
51066335 CUP OF TEA s.r.o.
36588202 Casa Trade s.r.o.
45408467 CONSTRUCT-POL s.r.o.
46717200 Cross Communication s. r. o. v likvidácii
47695447 Corrente s. r. o.
47695463 Celestiel, s.r.o.
46180931 CD MAGIC s.r.o.
42160278 Centrum poradenstva a prevencie, E. F. Scherera 40, Piešťany
35770821 CORPIA GROUP a.s.
50207083 Correlativ s.r.o.
36413615 Chata Zázrivá, s.r.o.
36191515 CASABLANCA CAFÉ, s.r.o.
36482889 CEMM THOME SK, spol. s r.o.
51010925 COATECH s.r.o.
50829050 Chebba s.r.o.
36549363 CSG SYSTEMS, s.r.o.
51192080 CK, s.r.o.
46451994 CONGO Corp. s.r.o.
50506510 Carpathian Minerals, s.r.o. „v likvidácii“
44853084 C PLUS, s.r.o.
46335013 Canopus Solutions s. r. o. v likvidácii
50149032 CIP partners s.r.o.
46434127 CEKIA, s.r.o.
45601208 C.S.M. group s. r. o.
36313025 COLLAGEN SLOVAKIA, s.r.o. v konkurze
34129375 COM - VARGAS, spol. s r.o.
36824542 CYTOPATHOS REAL s.r.o.
50203410 ČEKO s.r.o.
50817604 Central, a.s.
47432594 CHANTALL Company s.r.o.
46495487 Chemoservis s.r.o.
50187431 CARECO SLOVAKIA s.r.o.
31435793 CZ Slovakia, a.s.
36285561 COLBY, s.r.o. v likvidácii
47213540 CSF CONSULTING, s. r. o.
47033169 CityCopy s.r.o.
44267754 Compact Solutions, s.r.o.
36301914 CALE RÁDIOKOMUNIKÁCIE, s.r.o.
31601651 CALOSLOV, spol. s r.o. " v likvidácii "
46132856 CREATIVE PRO (KE) s.r.o.
46221174 CHITA INVESTMENT s.r.o.
36530212 C & U, spol. s r.o.
48124362 Coded s.r.o.
51109000 CCY s.r.o.
44936281 Consultis k.s.
50538551 Caledon s. r. o.
47619414 CEMAS s.r.o.
36662089 CROMEX s.r.o.
43882609 Circle s. r. o.
50365487 chillin cafe s.r.o.
31418741 C - COMP s. r. o.
47114291 Cremo s. r. o.
35763302 CBK SERVICES s.r.o.
44406738 CHOM-X-TRANS s.r.o. v likvidácii
36659398 CAR PARTNER s.r.o.
46203435 Centrum bývania SK, s. r. o.
36034703 Christ spol. s r.o.
50696424 ComSource SK s.r.o.
36441171 COMFORT LIFE, s.r.o.