JOIN

Catalogue of companies

List of Companies with names starting with letter - D, Total count: 27895

Reg.No Company
35989611 Divadlo Štúdio tanca
00678350 Divadlo ASTORKA Korzo 90
00164984 Divadlo Alexandra Duchnoviča
00634905 Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého
00164895 Divadlo Andreja Bagara v Nitre
31297862 Divadlo Thália Színház
37783432 Divadlo Jonáša Záborského
35989572 Divadlo Jozefa Gregora Tajovského
00228681 Divadlo Jána Palárika v Trnave
00893862 Divadlo LUDUS
30777810 Divadlo ARÉNA
00151564 DataCentrum
00163252 Diagnostické centrum, Trstínska 2, Bratislava
00163341 Diagnostické centrum, Skalka 36, Lietavská Lúčka
00111562 Diagnostické centrum, J. Jančeka 32, Ružomberok
31750338 Diagnostické centrum, Slovinská 1, Bratislava
00596248 Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková
00596507 Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi
00655651 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove
37827464 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb BUKOVEC
00494160 „DUNAJ“, Zariadenie sociálnych služieb Kováčov
00628115 Domov sociálnych služieb-Púchov-Nosice
00596493 Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare
00696331 Domov sociálnych služieb v Stropkove
31824293 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave
00655538 Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Svätom Juri
00596175 Domov sociálnych služieb-Adamovské Kochanovce
00691798 Domov pre seniorov
00654361 "DAFNÉ", Zariadenie sociálnych služieb Nová Stráž
00351725 Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
00596256 Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne
30804191 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača
00364193 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ
00691780 Domov sociálnych služieb v Legnave
00647764 Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok
30843251 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra
34000992 Domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie pre seniorov SENICA
00611964 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov
30225591 Domov sociálnych služieb Méta
00641413 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO
00656046 „DOMUM“, Zariadenie sociálnych služieb Krškany
00354961 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta
37944584 Domov v Poloninách
31297871 Divadlo Romathan v Košiciach
00691984 Domov sociálnych služieb v Sabinove
00596299 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči
00691887 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
00654787 Domov sociálnych služieb pre dospelých
30996678 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi
00611930 Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare
00696986 DOMKO - Domov sociálnych služieb
00695441 Domov sociálnych služieb v Jabloni
37889320 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb SOCIETA
00619493 Domov sociálnych služieb v Brezovičke
31875114 Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice
31750761 Domov sociálnych služieb Rozsutec
31824099 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa - Štrkovec
00696358 Domov sociálnych služieb vo Vranove nad Topľou, Školská 646
31823572 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty
00164691 Divadelný ústav
00607231 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
17336082 Detská ozdravovňa Kremnické Bane
00164861 Divadlo Nová scéna
17336180 Detská ozdravovňa Železnô
00158232 Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
37957937 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
00606715 Detská fakultná nemocnica Košice
35942436 DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
35611421 Domov dôchodcov Milosrdného samaritána Močenok
00655724 Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona
37859820 Domov Jesienka Šurany
30842344 Dom tretieho veku
31269371 Domov dôchodcov Poproč
00691909 Domov dôchodcov Spišská Nová Ves
36139246 Dom Kultúry Liptovský Mikuláš
36130125 Dom kultúry Javorina Stará Turá
00226840 Domov dôchodcov
37830571 Domov dôchodcov
45021813 Domov seniorov Dolinka
37798740 Dom kultúry v Čadci
17314054 DENOVA - príspevková organizácia
00516465 Dom kultúry mesta Handlová
35658312 Dombyt Čadca
37922335 Dubnické múzeum, mestská rozpočtová organizácia
00490873 Domov jesene života
31943811 Domov dôchodcov
30779278 Domov seniorov ARCHA
00896276 Domov seniorov Lamač
00641405 Domov pri kríži
42116619 Dom seniorov Dolný Ohaj
00352373 Domov dôchodcov v Kližskej Nemej
00596710 DOBRÝ DOMOV Santovka
17066034 Domov vďaky
36293962 DUMAT - mestská príspevková organizácia
31871798 Dom kultúry
00352527 Domov dôchodcov Dolné Saliby
34009558 Domov dôchodcov Borský Mikuláš
30999839 Domov dôchodcov
36354911 DIGITAL RAIN, s.r.o.
36799483 DELCO REAL ESTATE, s.r.o.
47074043 DREKRO s.r.o.
36341983 DENER s.r.o.
45594066 Dot Blu, s. r. o.
44509910 DIZART, s.r.o.
46410163 DAXEN SLOVAKIA s. r. o.
35840005 D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.
46971726 Duška s.r.o.
50223585 DuranTrade s.r.o.
50926021 DOMINO Bošáca s.r.o.
36522121 DAN AGRO HOLDING, s.r.o.
50322231 DEMOS-SK, s.r.o.
50378414 Dendro Trade s.r.o.
46867201 DICASA DECOR s.r.o.
44480482 DealBest, s. r. o.
48054968 Divitia-DV s.r.o.
35844353 Demicron, s.r.o.
35785306 DXC Technology Slovakia s. r. o.
36686433 Dubnik Club, s.r.o.
36607495 DONG YING, s.r.o.
36439002 DeutschMann Transport s.r.o.
44667841 DATAFOX, s. r. o.
46162674 Draft Stone s.r.o.
44093586 DULIVERS, s. r. o.
31619380 DOKA DREVO, s.r.o.
36458724 Družstvo AGROPLUS Prešov
50981382 DUO H, s.r.o.
47400595 DEMOLATION TRANS s.r.o.
36724165 DAVIER s.r.o.
47503734 DomAza s.r.o.
45311641 DROPZONE.sk, s. r. o.
47606088 DANEN s.r.o.
51159601 DETTO s.r.o.
44073143 DFORG s.r.o.
50346181 DRESSO s.r.o.
44227701 Drc AURA, s. r. o.
36176001 DREVOIMPEX s.r.o. Kráľovský Chlmec
46533982 ĎOĎA - Lenka s.r.o.
44869045 DSD GROUP, s. r. o.
31324797 DEKRA Slovensko s.r.o.
45650357 Dúbravka - Podvornice s.r.o.
44380445 DEASTORI, s.r.o.
46678255 Dubaj, s.r.o.
36254941 Diploma, s.r.o.
45974632 DROLMA SP, s.r.o.
36469874 DOCTOR'S, spol. s r.o. v likvidácii
46535152 DUAS - RTG, s.r.o.
36621374 Dr. Alfen Group, a. s.
36004677 DENT-ING, s.r.o.
47460601 DUO NAM, s.r.o.
44227841 D-Ex Instruments, s. r. o.
47865067 DOMI INVEST s. r. o.
47619678 DO DOMČEKA - STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
50926357 Drevolepal s.r.o.
44128771 Design rooms, s. r. o.
36835951 DERTOUR Slovakia s.r.o.
35973099 Dr. Marián Hranai, s.r.o.
47551879 DISTAV s.r.o.
44587953 DevApp s.r.o.
44210540 DOPEX s. r. o.
35832045 DIVANO s.r.o., v likvidácii
50803972 DULMONT s.r.o.
47504790 Demipase, s.r.o.
45509760 DPM s.r.o.
36397229 Dora Design Studio, s.r.o.
46535705 Dr. Baits s.r.o.
34120076 Donau farm Semat, a. s.
51165538 DiS. art., s. r. o.
47016540 Decolux s. r. o.
36320013 DM spol. s r.o.
50764896 Donevi s. r. o.
36196517 Dopravné a priemyselné stavby s.r.o.
44085532 DOV TRADE s.r.o.
36245658 Donau farm Sládkovičovo, s.r.o.
36369187 DPS, s.r.o.
36359394 DANELA s.r.o.
36829587 DE - AQUA, s.r.o.
46438050 DVS Trade, s.r.o.
46322019 designers bund, s.r.o.
36500283 DERMPAN, s.r.o.
31723551 DIAMANT IRT, s.r.o.
36417343 DACHSTAV SK s.r.o.
46734988 Dom kultúry, v. o. s.
17312990 D U V A L, spol. s r.o. v likvidácii
51147556 DFOB - MONT, s.r.o.
50498932 D&D Service spol. s.r.o.
50201212 Don Donathien s. r. o.
36239488 DIVUS GAME, s.r.o.
50581228 DI-ON s.r.o.
50716425 DRONEL s.r.o.
50797662 DAREX-POL, s.r.o.
31723861 DIFFERENTE spol. s r.o.
46167731 DB Investments, s. r. o.
50178431 DPM družstvo
50135741 Dodi Montage s.r.o.
47376864 D.U.S. TRADE s. r. o.
50023012 Donel s.r.o.
36603325 doorsec, s.r.o.
50266853 DL CARS s.r.o.
48265454 DTP time s. r. o.
45720495 DL GROUP s. r. o.
47763574 DH-ORTODONT s. r. o.
46493140 DSTT s. r. o.
35732431 DOLIS GOEN, s.r.o.
36636681 DANTY, s.r.o.
36446254 DUTEKO, a.s.
31439446 Dräger Slovensko, s.r.o.
46157107 DAGNY s. r. o.
50354230 DeluxReal, s. r. o.
45847550 DENTADAM s.r.o.
50491041 Danube Bunkering s. r. o.
50112473 DVD Eko s.r.o.
50195883 DELIZE s.r.o.
35799161 D.I.SEVEN, a.s.
48178691 DANKOS, s.r.o.
47449039 Diligentia Produkcia, s. r. o. - v likvidácii
47556013 DOZAB s.r.o.
47524600 DEINA s.r.o.
47423960 DUBAJ KEBAB, s.r.o.
48024996 DeLuxe Dekor s.r.o.
36817392 DREKOTEC spol. s r.o.
48253651 DL tobacco, s.r.o.
47568283 Diamond Design s.r.o.
36243094 DISTECH plus, s.r.o.
17324386 DUPOL, spol. s r.o. v likvidácii
51125391 DUTIS SK, s. r. o.
47597003 DrinkExpo, s.r.o.
46992189 Drevtrans, s.r.o.
35965576 Delfínik, s.r.o."v likvidácii"
36399591 DOXX, s. r. o.
31618804 DIAMOAK, obchodno-výrobné družstvo
47446099 Data repair & recovery, s. r. o.
47825880 DHD Group, s.r.o.
44514301 DURADENT s. r. o.
35895454 DSA Financial Group Slovensko, a. s.
46495355 DumanD s. r. o.
48209040 DALEO Synergy s. r. o.
46991042 DOMINIQ s. r. o.
50655035 DREVO-STYLE SK s.r.o.
47318708 DACHOSTAV s.r.o.
45313296 df catering, s. r. o.
35850213 DF CREATIVE GROUP, spol. s r.o.
44886306 DOMAR Group s. r. o.
45492883 Dendroflóra s.r.o.
50553313 DAMISA s.r.o.
50764110 DS REAL ESTATE, s.r.o.
46930531 Družstvo Kosorín
50631594 DREW23 s.r.o.
50294300 Dumbo reality, s. r. o.
36255190 DifCom s.r.o.
50387537 decoLIGHTING s.r.o.
34113240 DATA-ZDROJ a.s.
45605246 DM RACING, s.r.o.
50800400 DOJA TRANS s. r. o.
50758101 DANIELA SUMMER, s.r.o.
45679428 DIAMEL, s. r. o.
45653445 DANKUCHEN s.r.o.
51014173 dreamcarssk s. r. o.
46726845 De-Wetex, s.r.o.
36352667 DM-PLUS spol. s r.o.
46604782 DIABOL, s. r. o.
51168987 Dr. Kapusta s.r.o.
35792167 DYNAMIS, spol. s r.o.
46224076 DREAM2DAY s.r.o. v likvidácii
35962437 DORTUN, s.r.o.
45366543 DaisyGroupe s.r.o.
47599880 DT Truck Oríško, s.r.o.
47586079 Dynastion Media s.r.o.
50928767 DURU s.r.o.
31361242 DATA SYSTEMS spol. s r.o.
50565753 Destiny´S s. r. o.
17330491 Data System Soft, spol. s r.o.
31373917 D O A S, a.s.
48150711 DevelTip s.r.o.
50978209 DACHCOM PROJEKCIA, s. r. o.
47854090 DG Gastro s. r. o.
47683074 Dally s. r. o.
47705043 DOKI, s.r.o.
44453876 Dareum, s. r. o.
44516568 DASTEEL SLOVAKIA s. r. o.
45472963 DAJMBOND s.r.o.
50799487 DPK Trade s. r. o.
44811080 DATAX-SK s.r.o.
35728086 Danube Marine Consulting, spol. s r.o.
50358944 DOPAMIJA s.r.o.
45519251 DEREX MBS, s. r. o.
47697474 DYNASTION s.r.o.
47192631 Data-Telekom Networks, s.r.o.
46519432 Digital Trade s.r.o.
36510416 DRC, s.r.o.
36838675 DUPESPOL s.r.o.
47620145 DS AUTO Trade, s.r.o.
35789948 Dúbravská 2, s.r.o.
47107588 DiaMedica s.r.o.
46633162 Dolend s. r. o.
47615931 Dr.ŠTURDO, s. r. o.
50227611 Design Pro-Tech s.r.o.
50183001 Domega s. r. o.
50126938 Domyx s.r.o.
46455701 Devito s. r. o.
47660937 D.O.M. – Invest s.r.o.
44714360 D and M CONSULTING s.r.o.
47404116 DOBRE MOBILY, s.r.o.
46090789 DOVOZ VOZIDIEL s.r.o.
45605343 DUVOX, spol. s r. o.
35942941 Daylight Rental s.r.o.
50293648 Denum s.r.o.
35969008 DOMČEK s.r.o.
35734345 DAN SK, s. r. o.
47120258 DUSEN s. r. o. v likvidácii
47735465 DOKNER AGENCY, s. r. o.
36555827 DA-TA Trade, s.r.o.
46000551 Dowinar s.r.o.
36239232 DANUB OSP, s.r.o.
44854668 DOMINOSERVIS s. r. o.
47335149 Dumbo real s.r.o.
36614815 Delta Projektconsult Slovakia s.r.o.
46454241 DEPO plus s.r.o.
50254243 DN reality s.r.o.
46810170 Dachbau Reschling s. r. o.
47515881 DANUBE SHIPPING, s.r.o.
47433264 Dessa Textile s.r.o.
36486761 DentAll, spol. s r.o.
35966173 Delta Military Technology, s. r. o.
36235873 Donau farm Jelka, s. r. o.
50812106 DAJMAP, s.r.o.
31445837 Deák, spol. s r.o.
47332174 DuJaMa – K.L.R. GROUP s.r.o.
31558631 D U E R , spoločnosť s ručením obmedzeným
47245891 DKIS s. r. o.
36492507 DREKOMA s.r.o.
46303006 DREAMTODAY, s.r.o.
34114696 Donau farm Trnava, s. r. o.
31412726 DANUBIA a.s.
45691118 Dentsply Sirona Slovakia s. r. o.
50450654 D fit, s. r. o.
31705669 DAPECOM s.r.o.
47343915 DOPRAVA-SV, s.r.o.
36720887 DD service, s.r.o.
48172073 DELTA VK s.r.o.
36004499 DAJAX, s.r.o., " v likvidácií"
46039546 Dalmata Invest s. r. o.
35834498 Direct Parcel Distribution SK s.r.o.
48265322 DSN CONTAINER SOLUTIONS s.r.o.
00167525 DRUNA, výrobné družstvo
36296813 DM Consulting, s.r.o.
44722460 DEEM 59 s.r.o.
50307711 DEVISER Holding Group s. r. o.
47667478 DJURAČKA & PARTNERS, s.r.o.
48265420 DREVORAT, s. r. o.
36490211 DOLIDO, s.r.o.
50139738 DaFT Stav s.r.o.
50643991 DIMARK s.r.o.
47408189 Derma – amb. PB s.r.o.
46971912 Daniela Matyášová, s. r. o.
46747885 DMT GROUP s.r.o.
46815341 DSU, s. r. o. v likvidácii
36263087 Dobré zo Slovenska, s.r.o.
44417233 DRESY, s.r.o.
34139281 DREVOREZ Priepasné, spol. s r.o.
36215325 "DAS etwas ANDERE" "Das Beste" Privat s.r.o.
36572250 Devion s.r.o.
35855916 D.I.SEVEN Services, spol. s r.o.
47906472 DGK systém s.r.o.
31726178 DASPOL s.r.o.
50169939 DAMIAN JASNA, s. r. o.
36345181 DIA-MED CENTRUM s. r. o.
36233536 DANTES, spol. s r.o.
48138711 Diamond Europe s. r. o.
35731311 DATELS, s.r.o.
50235893 DS Bau s.r.o.
50845551 DB Construction plus s.r.o.
46465219 DEVEHO consulting s.r.o.
51032350 DAVID COMPANY s.r.o.
36566934 DOREKOL s.r.o.
47511877 Dadus s.r.o.
51231247 DABON AD, s.r.o.
45629153 Delta Komfort s.r.o.
36236608 DANAP, s.r.o.
50452363 Dobrá reklama s. r. o.
31403964 DATALAN Quality Instruments s.r.o.
31582028 DETOX s.r.o.
47498862 DIRECT IN s.r.o.
46624929 DN trade, s. r. o. v likvidácii
50057588 DrevStyle s.r.o.
50075071 DesignShop s. r. o.
36216003 DAMARF s.r.o.
36304077 DANICON DEVELOPMENT, a. s.
46740660 DAM, s.r.o.
51283395 Družstvo Valinta
47842512 DRATVA, s.r.o.
44884583 DAMES s. r. o.
36752703 DenimBlue spol. s r.o.
31365124 DAMIJA, spol. s r.o.
50192094 Dr. Michal Repaši s.r.o.
36276944 Donau farm Blahová, s. r. o.
43777287 Doprastav Development, a. s.
47461462 DOJANG s.r.o.
31334075 Design & Graphic Systems s.r.o., skrátený názov: DGS s.r.o.
47483075 drezzio s. r. o.
47488638 DRITENIA GROUP SK s. r. o.
46146211 DATAHOUSE KOPČIANSKA s. r. o.
36611395 DANIX, s. r. o.
50672533 DiaSegment s.r.o.
35872136 DeepBrown s.r.o.
48066061 De Bon s.r.o.
50291815 dolnohronskaliahen s.r.o.
46249656 Dawa k. s.
44479182 dauhouse s.r.o.
46209701 DMU s.r.o.
36590487 DOMOS SLOVAKIA, s.r.o.
47620196 DOPSYS, s.r.o.
42355826 Dopravný úrad
50042785 DAYLOX s.r.o.
47376261 DOTIE s. r. o.
46139478 DAUTIP TAX s.r.o.
35818174 DYNAMIC RELATIONS 2000 s.r.o.
35713518 Drystar Slovakia, s. r. o.
45453322 DYLAN H. C., s. r. o.
46475869 DRYADA garden, s.r.o.
44673221 Denzitas s. r. o.
44565216 DORVAL s. r. o.
46139427 DACH-STAV trade s.r.o.
44379447 DA-MI Slovakia, s. r. o.
46932666 DIVERSION s.r.o.
36482188 DIESWOOD, s.r.o.
46079564 DriveMont, s.r.o.
45639965 DEXEL s.r.o.
51166887 DataPoint s.r.o.
50138294 Dobré auto s.r.o.
44071264 DIVUS BUILDING, s.r.o.
44549041 Doména LB, s.r.o.
50891146 Dagmarko s. r. o.
46578391 DERMABION`s, s.r.o.
36342050 DAVES, s.r.o.
46401440 DUSKON s.r.o.
47865865 Dentlife Group s. r. o.
48246786 Danica Gondošová - galantéria s.r.o.
36736180 DL Lauko, s.r.o.
44596090 DMH Group s.r.o.
44083173 DachBau s.r.o.
45687064 D&T CARS s. r. o.
50254600 Direct Wines s.r.o.
47633166 Dubak s.r.o.
47397691 DREVALL s.r.o.
47026235 Dr.ASANTE s.r.o.
31343155 Delta - B spol. s r.o.
44488149 Domáce potreby, s. r. o.
36185051 DEPOS s.r.o.
46380264 Dunauto DS s.r.o.
46665455 DOCON s. r. o.
48172553 DOMNASTAN s.r.o.
31399282 DOMÉNA, s.r.o.
36416134 desire emotion s. r. o.
46283064 Diagnostické a liečebné centrum Zvolen s.r.o.
48125016 DPF servis s.r.o.
44125186 DOTY s.r.o.
47814268 Družstvo vlastníkov neštátnych lesov obce Staškov
36514845 DENTISTS s.r.o.
50555758 DF ARMS s.r.o.
43958575 DAUNI, s.r.o.
36571563 DariES s. r. o.
50968866 Dr. Alfen BA1 s. r. o.
00693910 DREVODOM ORAVA s.r.o.
36531995 DUSAP, spol. s r.o.
50440179 Datah Pika s.r.o.
35695820 DLHOPIS, a. s. v likvidácii
47579935 DG Trade, s.r.o.
50045296 DOTORE, s.r.o.
50656643 DOBSCHAU s.r.o.
36393738 DUCHO, s.r.o.
48260924 DD1, s.r.o.
48215805 DIAMOS s.r.o.
47240385 Dom ošetrovateľskej starostlivosti, s.r.o.
36467626 DEFEND, s.r.o.
36675733 DITTEL spol. s r.o.
36190519 DOWESS s.r.o.
50664891 Digital Lubrication Brain s.r.o.
47949953 DENTAL GLAMOUR SK s. r. o.
48336041 Drime s. r. o.
46615512 Dynamix Consult s.r.o.
36553204 Dr. MAGNET s.r.o.
31724795 DAN s.r.o. v likvidácii
47396521 DK - KIMI s.r.o.
36498050 DMM Poprad, s.r.o.
35782781 DAVID, s.r.o.
48005436 DMJ MARKET PLUS, s.r.o.
50680277 Dream vision s.r.o.
17331358 Dr. Oetker, spol. s.r.o.
46666389 DFORG PLUS, s.r.o.
50230964 DOMTO s.r.o.
44004893 DARIMIS s. r. o.
36846309 DarMedica s.r.o.
31585451 DoMo - PROTECTION s.r.o.
44620349 design brat s. r. o.
50982010 DEPOAUTO diely s.r.o.
47128020 Danter Consulting s. r. o.
48256218 Dobrodružstvo Garrettovcov s.r.o.
35936231 Destinationguru s. r. o.
36803693 DONAK spol. s r.o.
47586044 DOTS s. r. o.
46364161 DigiTales spol. s r.o.
47402270 DOSY s.r.o.
48245348 DOCKitIN a.s. v likvidácií
36707724 DREVOPROJEKT Komárno, s.r.o.
36831361 DARMA Slovensko s. r. o.
43869653 DOMINANT AUDIT s.r.o.
31400761 DLX družstvo
50081381 DG a.s.
44886021 DAG SLOVAKIA, a. s.
31438318 DECOM, a.s.
31922210 Dom Matice slovenskej v Banskej Bystrici
45459983 DERAT s. r. o.
48484342 Domov dôchodcov Šaľa
35706422 DRIVE AGENCY, s.r.o., v likvidácii
45606978 DE LUXE DESIGN, s.r.o.
48257877 DOBAL Transport s.r.o.
51080192 DC Kovanie s.r.o.
43951872 DGlobal 2008 s.r.o.
47030038 DIAGNÓZA, s.r.o.
50165585 DASIP ART, s.r.o.
46819584 Domus BCT, s. r. o.
36665142 Direct Investments, a.s.
50667572 DD Production s.r.o.
45635943 DOXEE Slovak s. r. o.
36572276 DERO s.r.o.
48183679 DDD TRANS, s. r. o.
00167436 DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava
50721631 D.S. AGENT, s. r. o.
36634026 DOBRÉ OKNO Zvolen, s.r.o.
36826693 DUDA lesy s.r.o.
48150983 D - Studio Company s. r. o.
36654973 DAS SK s.r.o.
47333341 Duslo Energy, s.r.o.
35917385 DEFTA SLOVAKIA s.r.o.
36490661 DMJ MARKET, s.r.o.
36806421 Derma-beauty, s.r.o.
36311383 DOMYSTAV s.r.o.
47524588 DAKE, s. r. o.
45517894 DH Unit s. r. o.
47342242 Deutsch-Slowakische Akademien, a.s.
50691503 Das AUTO s.r.o.
50193171 Dodomu s.r.o.
46394419 Data Day, s. r. o.
48152323 DARO HOLDING s.r.o.
43893678 Devis.sk s. r. o.
50914880 DBP Consulting s. r. o.
50037013 Dobrá spoločnosť-Viničné, s. r. o.
50732030 DoTis s.r.o.
48031674 dotCUBE s.r.o.
36783331 DUSTON s.r.o.
36349186 DREVOPOREZ, s.r.o.
50332147 DEKOHOME, s.r.o.
46001191 Dual-Rental s. r. o.
47825502 DOMA Prešov, s.r.o. v likvidácii
46534504 DOLU, s. r. o.
36759716 DENOR s.r.o.
46726934 Diversum s.r.o.
47395591 dunaj.academy s.r.o.
50931971 DAMILED s.r.o.
50994727 Diamond future s.r.o.
44291965 Drukonbau s.r.o.
50513133 DETcorp s.r.o.
47440953 DREVONA STYLE s.r.o.
47892153 Double D, s.r.o.
47934956 DTP plus s. r. o.
35939877 DUBAX s.r.o.
36289639 DIAMOND Dental Clinic, s.r.o.
50576542 DREVO-KROV s. r. o.
50520482 DRAPO STAV, s.r.o.
46090932 Dactos, s. r. o.
36453404 DARPOP, s.r.o. Poprad
47801379 Dexfinity s.r.o.
50300792 Digital Pie s.r.o.
45873356 Delphia TT s.r.o.
46946586 DALINEOX, s.r.o.
47650222 DONALD Slovakia, s.r.o.
47862041 D-PonukaByvania.sk, s. r. o.
46006371 DUB - LUX s. r. o.
36368938 DIRMAT s.r.o.
50384058 DOPRAFLEX s.r.o.
36666238 Dagon s. r. o.
36257907 DUNAUTO s.r.o.
36545180 Dr. Müller Pharma Slovakia, s.r.o.
35702711 Diagnostické centrum DNK, s.r.o.
36368466 DELVINA, spol. s r.o.
45842469 DANIELSON CONSULTING, s.r.o.
47923270 Družstvo slovenských spisovateľov
46582614 Danubius CERT s.r.o.
44044887 DANIELSON, s.r.o.
50614665 DIZAX SK s.r.o.
45966257 DREVEX - D, s. r. o.
45002657 DSN s. r. o.
44710721 Doff s.r.o.
35747099 Družstvo lekárov Zrkadlový háj v likvidácii
44638736 DCA KOVO, s. r. o.
36735582 DEAN SLOVAKIA, s. r. o.
47528478 D. V. L. TRADE, spol. s r.o.
35976721 Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia s.r.o.
46505342 DOBROTA & SPOL s.r.o.
50574612 DEA s.r.o.
31616828 DISTAHO s.r.o.
36665711 DERMAGAL s. r. o.
36283665 DEFO Leasing, s.r.o.
48147494 D&W 2 Invest s. r. o. "v likvidácii"
50331094 Dima and SRT s.r.o.
31724639 DEMOSTAV, spol. s r.o.
51022966 DeFi s. r. o.
36652784 DKI Invest s.r.o.
48162728 DROMIO a. s.
36561568 DITRO spol. s r.o.
45470049 Družstvo KOTVA Žilina, družstvo
45444111 DSD Partners, s.r.o.
36378101 D. R. D. s. r. o.
36843334 Delkner Developments s.r.o.
36269930 Don de la beauté s.r.o.
42052068 Detské jasle DROBČEK, n.o. v likvidácii
36785369 DONA DN, a.s.
36041564 DONLY, s.r.o.
35743077 DCA Audit s.r.o.
50846248 Dávid RK s. r. o.
36476757 DUBROVNÍK, s.r.o.
36474533 DREVEX TATRY, spol. s r.o.
36048844 D.J.D., spol. s r.o.
44749376 DOMFI, s.r.o.
31689078 DOMOVINA TATRY, s.r.o.
47253461 Du-Al s.r.o.
45363153 DIEVRINSIS s. r. o.
51023865 DR Solution s. r. o.
31572596 Dom odborov Strojár, s.r.o.
44046278 DONYX s. r. o.
50946129 Drevokaz s. r. o.
50283103 Deltana s.r.o.
35770414 DEFENDOOR s.r.o.
44568231 Dlouhy International s. r. o.
36472816 DAMAS s.r.o.
44351046 DIPLOMAT RESIDENCE s.r.o.
50975854 DELTA trade, s.r.o.
46362452 DERMA LAUTA s.r.o.
36173711 digitalnysvet.sk s.r.o.
45921300 DTP & CO s.r.o.
36742911 Dominant Nitra, s.r.o.
35781246 DEVCO International, s.r.o.
48291722 Dive & Rent s.r.o.
51156890 DIAMANT3 s.r.o.
50949527 DIVIR, s. r. o.
47519215 DABLAN, s. r. o.
44782055 DATAHOUSE a. s.
31670989 DaK spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
46158731 Dobrý festival s. r. o.
44635273 DOZERSTAV s.r.o.
46388010 DA JMM, s.r.o.
36601977 DOMAL, s.r.o.
51200112 DIAN s.r.o.
50930532 DoParady s. r. o.
36794007 DMW, s.r.o.
44771134 Dinotrans, s. r. o.
31409148 DINO spol. s r.o. v likvidácii
36023892 DR DREVO s.r.o.
46046941 Dentissimo, s.r.o.
31685234 DOFIP PLUS, s.r.o.
47635207 DUEM GROUP, s. r. o.
36843792 ds audio s.r.o.
36564753 DELTA SPED s.r.o.
46343075 DM Exim, spol. s r.o.
34141596 Donau farm Malý Háj, s. r. o.
34111166 Donau farm Váhovce, s. r. o.
45000026 DISERTA, s. r. o.
45485623 DJS Architecture s. r. o.
36487392 DÚBRAVKA, s.r.o. v likvidácii
36458708 DREVOP, s.r.o., Dlhé nad Cirochou
36397296 DIONA s.r.o.
36403741 DEA FIN, s.r.o.
35977647 D.K.R. s.r.o.
50240030 D & K Consulting s.r.o.
36029530 DYNAMIK, s.r.o.
36623369 Družstvo poškodených akcionárov
47753617 D.T.P., s. r. o.
44486987 DvS Pro, s. r. o.
36383295 DAS, s.r.o.
31719236 Domäsko s.r.o.
36700100 Delta Plus Slovensko s.r.o.
46915087 digital verse s. r. o.
44607881 Data Ident s. r. o.
47473509 DIELIK, s.r.o.
48208744 D.S. Group s.r.o.
35765259 DanCzek Bratislava, s.r.o.
35920475 DYNAMIK CONSTRUCTION, s.r.o.
36526738 DUNAPACK - SLOBOX, s.r.o.
51107040 DELPHIA SK, s.r.o.
47155426 Dean Style s.r.o.
47015306 DOMKO s.r.o.
47620331 DOBRIMA s.r.o.
44752351 DKB CEE k. s.
46089543 DAMEY s. r. o.
51176629 DACHOSTAV BUILDING spol. s r. o.
35689242 Dvořák, rent a car, s.r.o.
36442798 DREVOSTAVMONT, s.r.o.
36828211 DATOM, s.r.o. v konkurze
36168025 DUBEX s.r.o. VRANOV
50831330 Divný les s.r.o.
35862408 DM Resustic Slovakia, s.r.o.
36578886 dellenex - sk, s.r.o.
50195301 DA VINCI LIFE s. r. o.
36415391 DREVO-LÍŠKA PLUS, s.r.o.
46798196 DOVEX SK, s.r.o.
47070943 Dušan Kacvinský s.r.o.
36380016 DUB, s.r.o.
36864561 DK PRAKTIK s.r.o.
34149431 DAVER, spol. s r.o.
44780087 DD Company spol. s r. o.
31684432 DISPOMED, s.r.o.
48129216 Datarythm s.r.o.
50110098 DNA diamonds s.r.o.
50044702 DC Consult s.r.o.
31408761 Donau farm Bellova, s.r.o.
46660640 DTC SK s. r. o.
44182210 Devela s.r.o.
50937057 DO.EK.STAV, s.r.o.
46909664 D.M.B SLOVAKIA, s. r. o.
48135640 DJS Stavby 1 s.r.o.
45602841 Design by Janette s.r.o.
46057242 D & B company s.r.o. v likvidácii
46971459 DSD GROUP Slovakia, s.r.o.
46973389 DSD Group SK s. r. o.
51266059 Dietologický inštitút s.r.o.
47334975 dot2dot s. r. o.
36380466 DESIGN PRE PRIEMYSEL v.o.s.
46928430 Dunacash Hypotekárne s.r.o.
31425704 DE TRADING s.r.o.
50795198 DRUŽSTVO HAMI
45366128 DIAMOND CONSULT s.r.o.
44180772 DOOD, s. r. o.
43848788 Družstvo CEVY v likvidácii
47515023 DWA s.r.o.
36781240 Damipharm s.r.o.
46888349 DANDY spol. s r.o.
36371408 Drevoindustria Mechanik, s.r.o. v likvidácii
36579386 DREVOSKLAD - JJJ, s.r.o.
44194013 DYRECO s.r.o.
36591173 DINERO s.r.o.
51082373 Doliche1, s. r. o.
36721468 Domspráva s.r.o.
45294186 DELLORO, s. r. o.
46395491 DASPET, s.r.o.
31614299 DMS Servis, s.r.o.
47868821 DEPAT s.r.o.
51037050 Duo RH 2 s.r.o.
36818810 DIA-MAX s.r.o.
36401820 DAREN Trade, s.r.o.
48321150 DEVELOP 6, s.r.o. v likvidácii
47315857 DEPA Group s. r. o.
35921781 DYNAMIK TRANS, s.r.o.
47739941 DANIFARM s.r.o.
36635995 DYNAMIK REAL 2, s.r.o.
47491485 Dombyt Sk s.r.o.
50902679 DIRO spol. s r.o.
48163341 DIAMANTO s.r.o.
47011858 DEXT, s. r. o.
51226529 Dogma, s.r.o.
50756206 DEXEN EXPORT s.r.o.
50525999 DADE TRANS, s.r.o.
46116630 DD servis s. r. o.
44465319 DHV s.r.o.
50195158 De weg, s.r.o.
46156178 Detské centrum ŠIBALKO, s. r. o.
46560467 Dexton s. r. o.
36623687 DESTACAR s.r.o.
44779666 Dosada, s.r.o.
36119491 Domov n.o., Partizánske
47024704 dev net pro, s.r.o.
46655131 DALAP s. r. o.
47687827 DUOTRIX s.r.o.
44534248 DRAHSTAV, spol. s r.o.
47560967 DS Reality, s.r.o.
48247031 DS comfort, s.r.o.
50845292 Dorfen Trade s. r. o.
50641212 DJS RDB s.r.o.
36836915 DMA CONCEPT, s.r.o.
46756787 DIGITECH SK, s. r. o.
44696213 DRIFT PLUS, s.r.o.
36052400 DREVOKOV Krupina s.r.o.
36461865 DARGOV, a.s.
44768834 DELFÍN DK s.r.o.
36840360 DIREKT TS s.r.o.
48150967 Digital flow, s. r. o.
36637351 DISCRET SK s.r.o.
47662913 DK - SERVIS s.r.o.
50322001 De Beauté Commerce s.r.o.
36634816 DIREKT SK s.r.o.
47834757 Dance Events, s.r.o.
34137947 DRS Tech, s. r. o.
36780677 DT TRANS s.r.o.
36377058 D C A, s.r.o.
46843663 Dr. Buzgi, s.r.o.
36240729 Dan - Slovakia Agrar, a.s.
31435335 DALI s.r.o.
36752746 DFN, a.s.
34134557 DYNAMIK HOLDING, a.s.
50692950 DARON SK, s.r.o. v likvidácii
43837671 Development 5, s. r. o.
47325992 DrevoBlok Slovensko s. r. o.
50332864 DrevoKol s.r.o.
35921773 DYNAMIK TRADING, s.r.o.
46978691 DOMATEX s.r.o.
46964762 Duo RH s.r.o.
35920521 DYNAMIK REAL, s.r.o.
50811045 DevUX, s.r.o.
50564706 DOMAŠA INVEST, n.o.
45592110 DU-COOP, s.r.o.
36433462 D. J. TRANSPORT, s.r.o.
36702846 DAMA - GYN, s.r.o.
36359815 DK-STAV SK, s.r.o.
46920331 Deti a dorast s.r.o.
45674396 Desert rose s. r. o.
44284675 DETSKÉ CENTRUM, s. r. o.
44755040 Detary film s. r. o.
46790608 DUNA PENZION s.r.o.
46428895 DROGÉRIA na Korze s.r.o.
36753335 DREPAS s.r.o.
45737932 DANUBIANA - Centrum moderného umenia, n.o.
31393781 dm drogerie markt, s.r.o.
36177687 DATAREAL Slovakia s.r.o. "v likvidácii"
46096663 DALNet-MI s.r.o.
50482351 Dathos s. r. o.
46576657 DELNET SLOVAKIA, s. r. o.
50269640 D-MAREX s.r.o.
50108883 Drobček s. r. o.
51172097 DARDANIA - AKULLORE s.r.o.
44548001 DS REALITY GROUP, s. r. o.
48146498 DSPT s.r.o.
47214619 DUMA - TRANSPORT, s.r.o.
50640941 DALUMINI CS, s. r. o.
47577509 DH gips s.r.o.
47339446 Drill-bit s.r.o.
36195367 DOS - družstvo obchodných služieb
51131803 Duo Business s.r.o.
45609918 Delta Technologies s.r.o.
50551540 Dimenzio s.r.o.
48053023 DIAMOND ROSE, s.r.o.
46334718 DIGIPARTNER SR s.r.o.
17313724 DH - COM, spol. s r.o.
45633185 DAMIKO s.r.o. „v likvidácii“
50601636 Dentea s. r. o.
47677830 doubLLe s.r.o.
50648772 Dominus Silvestris, s.r.o.
44788207 DUKIN s. r. o.
36437565 Doctorseyes SK, s.r.o.
45700770 Drogéria plus, s. r. o.
46647414 Dubnický Metalurgický Kombinát, s. r. o. v konkurze
35725311 DAMEN TEXTIL s.r.o.
36410039 DREVOLAM, s.r.o.
36438651 driveING, s.r.o.
47621567 Dizajn Box, s. r. o.
36687561 Dražobné družstvo
45240396 Damar-MH s. r. o.
44283512 DIAGNOS-SM, s. r. o.
48214221 DH+ s. r. o.
44787677 DELTA COMMERCE, s.r.o
46042296 D.B.M., s.r.o., v konkurze
50989863 DEKAPES s. r. o.
50699610 DOOS s.r.o.
51084899 DMP VK spol. s r.o.
36563269 DK - PROJECT s.r.o.
36538329 DEEP s.r.o.
46498419 DREMTAL s.r.o.
36717657 Delpro, s.r.o.
44839472 Danube Star Trading s. r. o.
47385154 DC s.r.o.
46375309 DataGlob s. r. o.
45669058 DF PROFILE, s.r.o.
36281069 D&D Estates s.r.o., v likvidácii
36703656 DENOVO, a.s.
50991663 Datos s.r.o.
36042498 Dinas Banská Belá, a.s. "v konkurze"
35959487 DREAM TEAM, s.r.o.
31410961 DELTA TRANSPORT s r.o. DELTA TRANSPORT G.m.b.H. /v jazyku nemeckom/
36428191 DREVOBAL SLOVAKIA, s.r.o.
46564322 DIAGRO, s.r.o.
35900563 DREVO KLADE spol. s r.o.
31565689 DL Properties s.r.o.
47724242 Dreamliner s.r.o.
44751010 Design - Events, spol. s r. o.
35881461 DONAUTEAM, s.r.o.
51238713 Dante Via s. r. o.
47513420 DesignWorks, s.r.o.
47867523 Derma-Consulting IMG, s.r.o.
51070057 DD Corp. s. r. o.
51054710 Dostupná Rovinka 4 s. r. o.
51054680 Dostupná Rovinka 3 s. r. o.
50774212 DARULA, s.r.o.
47938871 Diamond-Stone s.r.o.
46209182 Dream Sped s.r.o.
51261642 DUNAJ 2017 s. r. o.
36037311 Dolinka s.r.o.
51068176 Demodex s. r. o.
46274740 DedalSK s. r. o.
51203090 DX invest s.r.o.
36609463 DERMED, spol. s r.o.
43894313 DT protect, s.r.o.
44834942 DREVIA, s. r. o.
50486969 Dataplan s.r.o.
46714090 DO DOMČEKA s.r.o.
47448458 D+D SK s. r. o.
44771509 DURESTAV s.r.o.
46575201 DAMPRECH s.r.o.
31570003 DefTech manufacture s. r. o.
46802720 DYNASTIC s. r. o.
48132870 DOPRAVEX PS, s.r.o.
46161538 DINO Diagnostics s. r. o.
35781335 Danube Consulting, s.r.o.
35822546 Danube Ventures, s.r.o.
46803271 DeMaSMLM s.r.o.
50424386 DETOX VODA s.r.o.
50028081 DoMi Trade, s. r. o.
44782179 DREVOIMPORT s.r.o.
36419575 DOZSA, spol. s r.o.
50946366 DM Automation s.r.o.
36548014 DASYM, s.r.o.
44424230 DEN BEL, s. r. o.
47245638 Daris a. s.
47198800 DataMaze Lab s. r. o.
47122161 DASEK s. r. o.
36324124 DEMIFOOD spol. s r.o.
47885211 DJS Design s.r.o.
50265661 Dozor - ING s.r.o.
36334073 DREVOSTAV NADLICE s.r.o. v likvidácii
47413026 Dopredu s.r.o.
50840380 DSM Consulting, s. r. o.
50962027 DPSP s.r.o.
36866211 D1 Expo-Business Centrum, spol. s r.o.
50394011 DAMADA real s.r.o.
31625258 DETVA Servis, s.r.o.
46532439 Domáci Servis, s. r. o.
50676822 dtpm, s.r.o.
47533285 DETEC s.r.o.
45274703 DNA Services s.r.o.
45334251 DeKlast s. r. o.
46743308 DATMES s.r.o.
46010050 DAPRIN, s.r.o.
50461486 DEVSK s. r. o.
44268041 DP chocolate, s. r. o.
44010681 DEFCON s.r.o.
45856419 DÉJÁ VU COFFEE, s.r.o.
47075872 DO-MI s.r.o.
31601561 DELTA, s.r.o.
46851992 DOM-A-COM s. r. o.
36582107 DEVELOP INVEST GROUP s.r.o.
47098619 DA.DO.SA., s. r. o.
36377317 DREVOŠINDEL FI, s.r.o.
36548138 DELA Levice, s.r.o.
46748857 DOXY, s.r.o.
50734024 D.J.G. Montage s.r.o.
46894667 Dasport, s.r.o.
47409142 DETALI, s.r.o.
35864257 D.L.B., spol. s r.o.
50674536 D&H Trans s.r.o.
45255393 DP73 spol. s r. o.
36189529 Drevospiš K + B, spol. s r.o.
44820551 DARTON s.r.o.
46529799 Domicilium s.r.o.
50398067 DarkSide s. r. o.
46478957 DreamsGo, s. r. o.
36212369 DMDV, s.r.o.
36743143 Delikatesy s.r.o. v likvidácii
46261567 DOMUS PD, s. r. o.
46543601 DEVELOP IT, s. r. o.
36429376 DAVA MONT sk, s.r.o.
36381179 DURPEG, s.r.o.
48123269 Digital Advice s.r.o. - v likvidácii
47061375 DIA ENDO, s. r. o.
45253650 DKB-KS, s.r.o.
47113375 DORAL, s. r. o.
36700517 Danubian Aircraft Company s.r.o. v likvidácii
50577794 DORADO HOLDING a.s.
51168791 DITEXPRO s.r.o.
46777555 DT - SMART s.r.o.
50917421 DSC Holding, s.r.o.
50546074 DAMAKOP, s. r. o.
46703462 DiegoTech s. r. o.
46091688 DDnet, s. r. o.
50687867 Derrango s. r. o.
45245991 DUROC s.r.o.
50387111 Donna Mode s.r.o.
36679500 DENIT PARTNERS s.r.o.
36381683 DUKLA, s. r. o.
31395953 Družstvo PAMÍR SLOVAKIA družstvo
50218786 DEED-SK s.r.o.
36228389 DOMOSS TECHNIKA, a.s.
46442596 Dream reality, s.r.o.
45554544 DF Invest, s. r. o.
47825782 DALAVI s.r.o.
50117068 Dolphin s.r.o.
36424439 dronebotix s.r.o.
47225785 DIMARKO REAL, s.r.o.
51091330 DP. DATA. INFINITY s.r.o.
47368438 DSK Logistik s.r.o.
46753222 DETAILKING SLOVAKIA, s.r.o.
48179817 Danxia, s.r.o.
51035987 Data Fin s.r.o.
50592017 DREVEX - Tomanovics Juraj, s.r.o.