JOIN

Catalogue of companies

List of Companies with names starting with letter - U, Total count: 7072

Reg.No Company
30810710 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
00166260 Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
00151513 Úrad vlády Slovenskej republiky
00738379 Ústav na výkon trestu odňatia slobody
30794536 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
00738352 Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
00166634 Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied
30798868 Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
30810787 Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
00679917 Ústav výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied
37917340 Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne
00738409 Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
00166979 Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
31797903 Úrad pre verejné obstarávanie
17050286 Ústav slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied
00738298 Ústav na výkon trestu odňatia slobody
00156582 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
00586978 Ústav hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied
00738263 Ústav na výkon trestu odňatia slobody
00738336 Ústav na výkon trestu odňatia slobody
31873154 Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv
00738425 Ústav na výkon trestu odňatia slobody
00166898 Ústav fyziológie hospodárskych zvierat Slovenskej akadémie vied
00586919 Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
00738395 Ústav na výkon trestu odňatia slobody
00738328 Ústav na výkon trestu odňatia slobody
36069841 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
17050278 Ústav svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied
00164631 Univerzitná knižnica
00738255 Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
36064220 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
00738280 Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
30844185 Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
00738271 Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
00738417 Ústav na výkon trestu odňatia slobody
00166812 Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied
00738310 Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
00586901 Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied
00607223 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
00228061 Ústav dejín umenia Slovenskej akadémie vied
00738361 Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
00494038 Ústredný archív SAV
30866391 Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky
00738344 Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
00167037 Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied
00738387 Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
00587001 Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied
00681067 Ústav orientalistiky Slovenskej akadémie vied
00647713 ÚSMEV - Zariadenie pre seniorov
31813861 Univerzitná nemocnica Bratislava
00679097 Ústav zoológie Slovenskej akadémie vied
00586927 Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied
00164828 Umelecký súbor Lúčnica
00166596 Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied
00166804 Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied
00586943 Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
00365327 Univerzitná nemocnica Martin
00164429 Ústredie ľudovej umeleckej výroby
00679071 Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied
17055555 Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
00679119 Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied
00598411 Ústav merania Slovenskej akadémie vied
00166600 Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied
00166553 Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied
31936415 Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN
36284831 Union zdravotná poisťovňa, a.s.
42129079 Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
30796482 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
30232295 UNIVERZITA MATEJA BELA
00397768 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
00397474 Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach
00157716 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
37977997 Ústav pamäti národa
30231281 Údržba mesta Kysucké Nové Mesto
36132543 Útvar hlavného architekta mesta Martin
47958430 UME GROUP s. r. o. v likvidácii
36547280 UKE, s.r.o.
36225266 UNION SVK, s.r.o. v likvidácii
35902523 UPM-Kymmene Slovakia s.r.o.
35937815 UK Profit, spol. s r.o.
45953074 Učtoeko, s.r.o.
50080954 Únik vody s.r.o.
47055405 UROART s.r.o.
47348755 UČTO MARTIN, s.r.o.
46712569 URO-GYN Senec, s. r. o.
46465553 ÚČTOVNÍCTVO ZD, s.r.o.
46391339 ÚČTOVNÍCTVO ELZA Plus s.r.o.
35939681 UNIM - LH, spol. s r.o.
31384561 UTB, s.r.o.
50897551 Účtovné centrum s.r.o.
50090453 ULink, s. r. o.
44365837 UPOD s.r.o.
36349194 Uroderma, s.r.o.
45936838 USP Automotive s. r. o.
31354718 ULMA Construccion SK, s. r. o.
45358044 ÚČTOVNÍCTVO ELZA s.r.o.
46280707 Unicorn extra s.r.o.
36371521 Universal s.r.o.
47403454 Ubslužby, s.r.o.
35826258 UNIKUM s.r.o.
47607645 UNI-company s.r.o.
50638696 Unibuild s. r. o.
50704672 UNISPA s. r. o.
46729429 Unique Medical s. r. o.
44009739 UNION BAU s.r.o.
50826026 Unity Personal, s.r.o.
47433019 UHURU, s.r.o.
50890107 U-PonukaByvania.sk, s. r. o.
50817337 Uniqino s.r.o.
36709484 UNEKOS, s.r.o.
44348827 U.P.A s.r.o.
50660021 ÚČTOVNÍCTVO HALÁS, spol. s r.o.
47641771 U Medveďa, s.r.o.
44578199 UNITED GREEN ENERGY s.r.o.
36729299 UNIOLINES, s.r.o.
44828349 URBANOVSKÝ TRANSPORT s.r.o.
45940541 URSUS TRADE s.r.o.
47199768 Účtovníctvo MM s. r. o.
46943421 UASSO Group, a.s. „v likvidácii“
47137304 uLTD s. r. o.
36264377 ÚSOVSKO SK, s.r.o.
47236167 Univerzitná ambulancia, s.r.o.
37961632 Univerzita J. Selyeho
50233084 U.S. Center zubná poliklinika s.r.o. "v likvidácii"
44462611 UniCom - Stav, s.r.o.
31411096 U N I S T A V, spol. s r.o. v konkurze
44557051 UNIASFALT s.r.o.
47246693 URB Krásna s.r.o.
36762725 UNEX Slovakia, a.s.
36203939 UNI, spol. s r.o.
36535958 UNI-MIER, s.r.o.
47454342 Umne, spol. s r. o.
50313878 Účtovníctvo.sk s. r. o.
47530715 UNI - DACH s.r.o.
31414010 UNICOSTAV spol. s r.o.
36502693 ÚČTOVNÍCTVO Bardejov, s.r.o.
44023791 U Majerníkovcov s. r. o.
47583517 USKLADNi.Si, s.r.o.
50565826 Union Distribution s. r. o.
36820156 UNISTAV NB s.r.o.
44531745 UNIOGROUP s. r. o.
50705083 UbytkoKrahule, s.r.o.
31367216 UNIMED PHARMA, spol. s r.o.
44293437 Upratovací servis CLEAN s.r.o.
35960311 Ulrich Etiketten Slovakia s.r.o. v likvidácii
36216321 Urbárske družstvo v Rejdovej
47318481 Účtovníctvo one, s. r. o., v likvidácii
47858141 Unico Martin s.r.o.
36379671 URBÁRSKE DRUŽSTVO VITANOVÁ, družstvo
36664073 UNIT s.r.o. v likvidácii
00633739 URAP-AUTOMATIZÁCIA, spol. s r.o.
35925167 UNIFILTER SLOVAKIA s.r.o.
44737530 ursa sport, s.r.o.
47811544 u.Holding a.s.
50607103 UMplus s.r.o.
36719595 U.S. CENTER, s.r.o.
45532362 Uro - centrum, s. r. o.
48167771 United POLICE – UNIPOL a. s. „v likvidácií“
36718874 UNIMARCO SK, s.r.o.
47376163 UČTO-VAN s.r.o.
31353495 UNISYS Slovakia s.r.o. v likvidácii
36263001 UNABELL s.r.o.
36238767 UNITED BAKERIES TRADE SLOVAKIA, s.r.o.
44544812 UNICO SK, s.r.o.
45260541 ÚČTORE s.r.o.
45365156 ÚČTOVNÍCTVO A PORADENSTVO MK, s.r.o.
51208946 UNI SKILL s.r.o.
45707880 Universal Instruments s. r. o.
50033549 Union trading Bratislava s. r. o.
46416943 Unique Company s.r.o.
31643949 UNIAGRO, s.r.o.
35731044 UNIVERSAL TRADING ST s.r.o.
36638404 ULTRAMED s.r.o.
46847511 U podnikateľa, s.r.o.
47535237 Unition, s. r. o.
47611723 Urbár Vyšná Šuňava, s.r.o.
47038896 ÚČTOVNÁ FIRMA s.r.o.
36391191 ÚČTOVNÍCTVO MP, s.r.o.
35709073 U A.B.H. s.r.o. v likvidácii
46416269 UBYTOVŇA TURBÍNA s. r. o.
36790273 Údržba, s.r.o.
44706707 UnitedONE BB, s.r.o.
35714158 UNIKRAFT s.r.o.
50477595 UMYTEP SK s.r.o.
46319328 Utin Computer s.r.o.
45935254 ULTRAFIX, s.r.o.
44617861 UNIMAC PRO, s.r.o.
36728535 URSI - MONT. s.r.o.
36653616 UNISTROJ FG, s.r.o.
46965815 Uisce Beatha s.r.o.
46932151 Uhlar, s.r.o.
36478890 UNITECH BJ, s.r.o.
50749587 URBITECH s. r. o.
45234396 UP call, s. r. o.
35802359 UNIFIN, spol. s r.o.
47213388 u.Property s.r.o.
36235377 UNITRON, s.r.o. v likvidácii
36684601 Unitcargo s.r.o.
36432199 Uni real, s.r.o.
36029700 URBEJA, s.r.o.
44390874 Understand, s. r. o.
46890424 Upratovací servis DESIGN X s.r.o.
47233460 UNIPRODUKT SE, s.r.o.
45561877 UNI-RS, s.r.o.
35907339 Uni Light Bratislava, s.r.o.
46588990 Urbančík Real Estate s.r.o.
43898696 UK Rossi, s. r. o.
44736541 Účto Tatiana, s.r.o.
17079080 UNIVERZÁL, spol. s r.o. Kráľovský Chlmec
47039752 UNIGYN s.r.o.
47768312 unIQsys s. r. o.
36415758 Unilabs Slovensko Patológia, s. r. o.
44845511 Účtovníctvo a poradenstvo MB, s.r.o.
44922337 Účtovníctvo eKonoM s.r.o.
36556271 UNIO TRANS, s.r.o.
46955208 Ultima Payments a.s.
47314681 Účtovníctvo v Bratislave, s.r.o. v likvidácii
00397865 Univerzita Komenského v Bratislave
44675704 umbrela, s. r. o.
35907223 U MAGISTRA s.r.o.
46123156 UNITED EUROPEAN CONSULTING GROUP, s.r.o. „v likvidácii“"
50972243 U Evelyn, s.r.o.
46075461 UNLIMITED SERVICE s. r. o.
35751134 UX trading s.r.o.
47155752 UNITRANS SERVICES s.r.o.
47375183 USTM.SK, s.r.o. "v likvidácii"
50688839 Umzinto s. r. o.
35851864 UNIVERZAS s.r.o.
48293261 UNIQUE ORION, s. r. o.
36401498 UPK, s.r.o.
44308256 UNITY PARTNERS s.r.o.
47962925 UA Project s. r. o.
36805319 Unibiz, s.r.o.
46697276 UNI-JAS, s. r. o.
36200123 Urologicko-onkológ. amb., s.r.o.
35834188 UM Marketing, s.r.o. - v likvidácii
31329381 UNISON spol. s r. o.
46950095 Unifiedpost s. r. o.
51111063 UaR s. r. o.
46240543 UNIT Licitation s.r.o.
45386536 UTON s.r.o.
45979855 Uniphone, s.r.o.
50724509 USB stav s. r. o.
46786554 U Žida, spol. s r. o. v likvidácii
51110431 UbyHouse, s.r.o.
35920611 URGENT.SK s.r.o.
45247706 USK Trade s. r. o.
50440209 US-tual s.r.o.
31388710 UNIQA Real, spol. s r.o.
50733982 Universal Attack s.r.o.
50863509 UCX a.s. v likvidácii
47355590 UPWORDS, spol. s r.o.
36744778 Universal Agency, s.r.o. v likvidácii
36570249 UNITRANS TREBIŠOV s.r.o.
36211478 US SPIŠ, s.r.o.
45288631 URO clinic, s. r. o.
45511501 Urológia Námestovo, s.r.o.
43852912 Ústav súdneho lekárstva s. r. o.
44905726 UNIT Development, spol. s r.o.
47251930 Ústav pre znaleckú činnosť v Psychológii a Psychiatrii, spol. s r.o.
46895078 UCTO Enterprise, s. r. o.
46334297 UNITEDEX s.r.o. v likvidácii
47330406 UpHill s.r.o.
36011355 UNISETE plus, spol. s r.o.
46805915 URIKA, s. r. o.
36528692 UNIMONTSTAV, s.r.o.
35912693 Urológia CA + KM, spol. s r.o.
36493252 UNITED 7, s.r.o.
31576991 UNIPAS, spol. s r.o.
47330996 Ubytovňa Tarif s. r. o.
44962983 UNIMEDICA s.r.o.
36786098 UROLÓGIA RR spol. s r.o.
51073293 UNIcS s. r. o.
44738706 U Rudolfa, s. r. o.
46859144 UNICON Slovakia, s.r.o.
50991540 UNIMAGNET SK s. r. o.
36418633 Unistav Teplička, s. r. o.
36786462 UNIQA Real III, spol. s r.o.
44848668 Účtovníctvo KOVI s.r.o.
47667028 U. M. B. A. s. r. o.
50580663 Uzdravme sa spol. s r.o.
46239529 UMBRELLA FF, s.r.o.
48273953 unitedcom s.r.o.
46664777 UniPredaj, s.r.o.
47440597 UROMI, s.r.o.
46832343 UNISOL SLOVAKIA s.r.o.
31649068 UMEX v. o. s. Bardejov
44856920 UNI SPED s. r. o.
46352538 Upratovanie PK s. r. o.
47790458 Unlimit Recruitment, s.r.o.
36831506 UR-MONT, s.r.o.
50906658 Uber Nutrition s. r. o.
46573461 Účtovníctvo VK, s.r.o.
36483745 UEZ s.r.o.
45578028 Urban Brands, s.r.o.
50189247 UMYPO s.r.o.
36179205 Umelecká agentúra PYRAMÍDA, spol. s r.o.
50650653 UniBuild, spol. s r.o.
45851387 Unihouse, s.r.o.
31373461 Universal Music, s.r.o.
31659195 UNIMPEX, Import - Export, spol. s r.o.
45483051 UniCross s.r.o.
36250333 ULMUS, s r.o.
31685731 UNIPLASTRADE, spol. s r.o.
36018759 URPE, s.r.o.
51219841 UNICORN COMPANY, s.r.o.
51233819 URFA BA, s. r. o.
31715494 UNICUM spoločnosť s ručením obmedzeným
35922451 Uromaxx, s.r.o.
31635032 URBIO, s.r.o.
31564984 UHLOODBYT, spoločnosť s ručením obmedzeným
50179616 Účtovníctvo Liptovský Mikuláš, s. r. o.
30840384 UPREG, v. o. s.
36430927 UNITASPED s.r.o.
50014846 Urogea s. r. o.
36423653 URBARCH SK, s.r.o.
36472409 UNIVERS, spol. s r.o.
36850551 UNICOM JIV, s.r.o.
44469250 UNIDAY, s.r.o.
51185296 Účtovníctvo KOMINVENT s.r.o.
45500321 Uni Košice, s.r.o.
44304331 URBAN TRENDS - SK, s. r. o.
46940022 Urowell, s.r.o.
50318187 UNBEATEN, s.r.o.
35682396 Ústav turizmu, s.r.o.
50327852 uSKu, s. r. o.
36212458 UNIVERZAL SERVICE s.r.o.
47116641 Uno Ottica s.r.o.
51262304 Účtujeme respo, s.r.o.
50947974 Ubytovňa DOMOV, s.r.o.
47794038 UPHILL INVESTMENTS s. r. o.
48282898 UaPS Vyšné Slovinky s.r.o.
35729759 UNIQA InsService, spol. s r.o.
36439185 UNIEL, spol. s r.o.
35912537 Urologická ambulancia e.cho Poprad, s.r.o.
00683469 UNIINVEST, spoločnosť s r.o.
46660411 US RS, s.r.o.
48202568 UFF GROUP, s.r.o. v likvidácii
50951441 Urban Gear s. r. o.
35886021 UNION CONSULTING s.r.o.
46856781 UNIMAX TRADE s.r.o.
35876778 UPOSS, s.r.o.
47959967 UP Studio s.r.o.
47024071 UMICHT, s.r.o. v likvidácii
44020431 ULTIMA INVEST, s. r. o.
46301151 URIKA WS, s.r.o.
35879831 Účtovníctvo na kľúč s.r.o.
44656823 UMYTO s. r. o.
45716617 UNIVERSE COMPANY s.r.o.
34113550 UNI-SWEET, s.r.o.
44179138 USE s. r. o.
44482434 UBG, s.r.o.
36576875 UMP SK, s.r.o.
36216674 UMP s.r.o.
36582611 URSA s.r.o.
48231045 Úpadnica s.r.o.
31679188 UNIMEX, spol. s r.o., Bežovce
51121255 URBAN ZFP s.r.o.
47709421 UBYTOVŇA PRIMA, s.r.o.
36409022 UNICAR, s. r. o.
31608116 UNITEAM, spol. s r.o.
46656839 UMWELT s.r.o.
35771917 Unicorn Systems SK s. r. o.
50098764 UNICOS, s.r.o.
43913148 URBAN BP servis, s.r.o.
35824298 UNIPARTNER, s. r. o.
36673200 Urológia Orava, s.r.o.
50136518 UNIKOB Martin s.r.o.
51224232 UPON s.r.o.
50869027 Update IT s.r.o.
51232383 UNIMAL SK s.r.o.
36185612 UNI elektro, s.r.o.
36736341 ÚČTOVNÍCTVO PLUS, s. r. o.
46133151 UNIVENTA Tatry s.r.o.
51003805 Uzziah s.r.o.
46893199 Účtovníctvo SK Plus, s.r.o.
46395474 U-zimhex s.r.o.
36435732 Unio Solutions, s. r. o.
46857141 U ANJELA s.r.o.
31589073 UNI - CON KYSUCE spol. s r.o.
31587372 UNIDAT spol. s r.o.
31396674 Up Slovensko, s. r. o.
17332397 UTAR - Technologické centrum, spol. s r.o.
47033894 ULEHLA s.r.o.
17324653 UNICHEMA spol. s r.o.
34099212 UNIKOV Nové Zámky, spol. s r.o.
36502367 UnitedPartners, s.r.o.
31449611 UHEX s.r.o.
44207964 URA-BAU-TRANSPORT s.r.o
47709367 UBYTOVŇA NOVA, s. r. o.
36780642 URBANS s.r.o.
45937214 UNIO Consulting s.r.o.
31647642 ÚČET, s.r.o.
45882932 UKR Consult, s. r. o.
44222424 UROB SI SÁM - LH s. r. o.
47992131 URBICOM DEVELOPMENT a. s.
47990392 UPS Pernek, s.r.o.
36276243 UROSANA s.r.o.
35978503 U MASSIMA, s.r.o.
46486577 URGELA, spol. s r.o.
44570783 Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
47494239 UMIDUM s.r.o.
50061593 Ukrinvestbud s.r.o.
50955357 UPKF s.r.o.
48126349 UnionTrans, s.r.o.
50873814 Universum Studios s.r.o.
46331930 UTM s. r. o.
46797700 Util trade, s.r.o.
35835681 U&Sluno SK, s.r.o.
47679361 Unique Solution Company s.r.o
45989664 UNIKATE s.r.o.
48015890 uctovnictvo24, s.r.o.
47355255 USS SK s.r.o., v likvidácii
44766521 Uromedik, s. r. o.
31388027 UNIVIS spol. s r.o.
47684577 Účtoservis LO, s.r.o.
48002925 UPP Slovakia, s.r.o.
35928182 UNIQUE SR s. r. o.
45925160 UBC Services, s. r. o.
36357723 UNI - TECH, s. r. o.
35850906 Účtovná spoločnosť s. r. o.
50858769 Upgrade invest, s. r. o.
31640478 ÚTES, spol. s r.o.
36439754 UROSEXAM, s.r.o.
36426946 UNICO PLUS, s. r. o. "v likvidácii"
43883729 URO-C, s.r.o.
46903275 Účtovníctvo a finančné služby, s.r.o.
46804935 U2 drogérie, s.r.o.
47046406 Ubytovanie Tatry s.r.o.
35947730 UL REAL - STAV s.r.o.
50297422 Unimen, s.r.o.
35782412 UNISTAV SLOVAKIA, s.r.o.
44358288 UŠBA, s. r. o.
36451401 UNI-PROJEKT Prešov, s.r.o.
50688383 UNIFINS s.r.o.
50222082 UltimateCarp s.r.o.
35774452 UNIDOR, družstvo, v likvidácií
31418929 UNIKOV TR. TURNÁ s.r.o.
45934541 Unikoll s.r.o.
36373761 UNIVENTA, s.r.o.
48262226 UK stav, s.r.o.
36315052 UNIPID PROJEKT s.r.o.
46429425 Urnové hroby, s.r.o.
51079577 Urban service s. r. o.
47572965 UITouch s.r.o.
48048968 Unite s.r.o.
31625622 UNILEP, spol. s r.o. v likvidácii
48112739 Uber Slovakia s. r. o.
50330837 Unija SK, s.r.o., v likvidácii
31631312 UNIKOV, s.r.o.
36807010 UROX, s.r.o.
45513716 UNIDEX Lekáreň spol. s r.o.
47495618 URO-SNV s.r.o.
36791890 United brand advisors s.r.o.
36413283 UROLÓGIA, s.r.o.
36392715 UNICO, s.r.o.
34145311 UNIQA Group Service Center Slovakia, spol. s r.o.
50708252 UTC s. r. o.
46656669 UNIVERBAU, s.r.o.
46774769 UROSEN, s.r.o.
31399088 Ultra Print, s.r.o.
31564976 Umelecké remeslá - stolárstvo s.r.o.
47225866 UNIMAR TRADE s. r. o.
36341347 UROMED, s.r.o.
44950381 U OMARA, s. r. o.
36383171 UNIPAL KNM, spol. s r.o.
43882552 UKOVMI s. r. o.
31380999 UNIMEDIA, s.r.o.
36178110 UNIVERZA, s.r.o.
47931426 Universal Business Group s.r.o.
36228184 UNIQUE TEST, s.r.o.
47054964 Uprising s. r. o.
47197544 UNION PLUS s.r.o.
50719416 Účtovníctvo Košice s.r.o.
47336544 Účty PO, s.r.o.
34113843 UNIVERSALPRESS, spol. s r.o.
44671601 UNIVENTA Bratislava, s.r.o.
51195046 UKOVEX s. r. o.
50223534 Unique art s. r. o.
46202838 Ubytovňa Nukleón s. r. o.
36055662 Unlimited Group, s.r.o.
36483583 U Richtára, s.r.o. Prešov
31579914 UNITHERM spol. s r.o.
31641890 UCS, s.r.o.
35800348 UniCredit Broker, s. r. o.
36457833 UNIVERSALSALE, s.r.o.
47593181 UNIDOR-SK s. r. o.
50706497 UltiNode s.r.o.
36528773 URSA SK s.r.o.
31386563 Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r. o.
45491241 ULTRASERVICE s.r.o.
44391803 UNIC, spol. s r. o.
46558811 U Rúži s. r. o.
47112077 UNICORR s.r.o.
17147387 UNISTAV, s.r.o., Prešov
36746355 UP LINE, s.r.o.
45950270 UNITED EXPORTS s. r. o.
36778001 U.B.F. Group, s.r.o., Košice
36313360 UNIKOMAS a.s.
50219618 URTIKA s.r.o.
44626428 UROCENTRUM ŠAĽA, s.r.o.
36373940 URBÁRI, s.r.o.
44986033 UI LOGISTIC SOLUTIONS, s.r.o.
35820381 UniCredit Fleet Management, s.r.o.
36025607 Účtovná kancelária, s.r.o.
50926551 U.S. Center zubná technika s.r.o.
36592862 UM TRADE s.r.o.
36676896 utiapps s.r.o.
36727342 unitedprint.com Slovensko s. r. o.
00612791 UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom
46061916 UKSR s. r. o.
36410748 UNILASTAV s.r.o.
36284599 ÚR4, s.r.o.
36414697 UROPRAX, s.r.o.
47015268 UMA ENERGY, s.r.o.
47612380 U-EL-ZA, s.r.o.
36796581 UNIMEX s.r.o.
51054035 UNIKOL SK s. r. o.
47926481 UniCredit Leasing Insurance Services, s. r. o.
31671608 UNIVEX - V, s.r.o., Košice
45997535 UNIVERSAL-WORK, s.r.o.
47234750 UNI - CC a. s. v likvidácii
46757317 UPD, s.r.o.
45273987 UNICOLOR, s.r.o.
35686031 United Industries a.s.
46254463 URUK s.r.o.
35809230 UNDER LINE s.r.o.
36055808 UNI-PLUS s.r.o.
36463451 UMAX, s.r.o.
43991122 UNGROUP, s. r. o.
46562745 účto T&S, s. r. o.
35795816 UROLÓGIA PEZINOK s.r.o.
46840893 UniTube Automotive a. s.
45984018 URR šport, s.r.o.
50081624 Ultra Invest SK s.r.o.
50669290 ULTRAPROJEKT s.r.o.
50127756 UXLeaks, s.r.o.
45382051 UNITECH Group Sk, s.r.o.
46759336 ULTRABYT s.r.o.
35975172 UNITAS Group, s. r. o.
51185431 Urologická ambulancia Prievidza, s.r.o.
36330167 U-system Slovakia s.r.o.
45951543 UROCENTRUM Kežmarok, s.r.o.
47587288 UNIFER s.r.o.
46916512 UNISTAV VP, s.r.o.
51120330 Umenie byť ženou KE s. r. o.
47033762 Univerzálna chránená dielňa s.r.o.
48254631 UNICER, s.r.o.
46556125 UNIVERSALE s.r.o.
36515388 UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
44729308 Urban Planning s.r.o.
50019341 UMEN s.r.o.
43891055 U-CONTROL, s.r.o.
48303381 UTE, s. r. o.
31670075 UNIMILK, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice
51214440 UNIelectric s.r.o.
50341341 UNUM DRUŽSTVO
50686330 Účtovníctvo DK s.r.o.
47686014 UPKA s.r.o. v likvidácii
50627856 Unimold s. r. o.
36049271 UNIOS Nova, spol. s r.o.
47479744 UNISEC s.r.o.
31442561 UNIVERS, spol. s r.o. v likvidácii
47173483 UPEMA, s. r. o.
31572634 UNICOM DESIGN, spol. s r.o.
36571415 U. S. Steel Services s.r.o. v likvidácii
47236281 UK Rent s. r. o.
36208311 UT REAL spol. s r.o.
35713402 URBICOM, a.s.
31570496 UNISTAV spol. s r.o. v likvidácii
36627674 UBYFO-ÚDRŽBA VÝŤAHOV s.r.o.
36795666 UNDYMED s.r.o.
36236705 Univerzálna maklérska spoločnosť, s.r.o.
45274011 U Michala, s. r. o.
47533391 upSeed, s. r. o.
34149155 UNOMED HOLDING s.r.o.
35774347 UCE, s.r.o.
46639551 ÚČTOVNÍCTVO KE s.r.o.
36340219 Universal Consulting s.r.o.
46914153 Universal Consulting Academy s. r. o.
46302859 upiqu s. r. o.
46702296 Účtovníctvo & poradenstvo s. r. o.
31661891 UNIREAL s.r.o.
31424562 UNOTECH, spol. s r.o.
44102208 UNIUS, s.r.o.
30228042 U N I M A T spol. s r.o.
45237182 u.Construction s. r. o. v likvidácii
00594725 Územné bytové družstvo, Košice-Ťahanovce
47486511 Urda s.r.o.
00190616 ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvo
17319862 UNI - WERBUNG, spol. s r.o.
31570780 UNIKUM - BET, spol. s r.o.
46213228 UTAH WEST s. r. o.
00596141 UNIVERZAL SLS, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
47121629 Uber Nutrition Europe, s. r. o.
36387771 UMOSS, spol. s r.o.
36559954 UNIVEST, s.r.o.
31622763 UNIOS INVEST, spol. s r.o.
31628273 U ZELENÉHO HADA, spol. s r.o.
45579822 Universal spa, s. r. o.
31559166 UNICOM DEMAT s.r.o.
47248556 Údržba a prenájom, s.r.o.
36637408 UNITAX SK s.r.o.
48213560 Urbariát - pozemkové spoločenstvo Lúčky, s.r.o.
47080124 URBAN CITY RACE s. r. o.
36015792 UBYFO-SEVYT, s.r.o.
31560288 Uhoľné sklady, a. s.
31587437 UNIA SPECIAL s.r.o.
46038477 UNIPIZZA, s.r.o.
51005077 UNO BB s. r. o.
46202455 Univenta Prešov, s.r.o.
44306881 UNOLES, a. s. v „likvidácii"
44560940 United Rental Group, s. r. o.
35850515 United Lease Group, s. r. o.
35859679 u.Digital s. r. o.
36183890 UNIX a.s. Košice
43989357 UBM Koliba s. r. o.
31652158 ÚVR Košice, a.s.
36802689 USD s.r.o.
35889900 URBICOM INVEST, a.s.
36627631 UBYFO-REVÍZIE VÝŤAHOV s.r.o.
44681097 UNI. GARÁŽ s. r. o.
36402346 URBION, s.r.o.
36655228 UNI - STAVEBNÁ ÚDRŽBA, s.r.o.
36020605 UNA TRADE, v.o.s.
48029637 UNITRADE MARKET s.r.o.
46796100 UNUS s.r.o.
51248352 URDAM s.r.o.
50906259 Urbár Rejdová, družstvo
31701116 UNICEN, s.r.o.
51165309 uniComert s.r.o.
45281564 UNIPORT s. r. o.
50050672 Ultra Group SK s.r.o.
36678686 URO - KOM, s.r.o.
36676837 UMB, s.r.o.
51165341 Upratovanie na mieru, s.r.o.
36389943 Unitima, s.r.o.
44321686 UMI, s. r. o.
30808847 Únia miest Slovenska
44164114 URBAN CONSULT, s.r.o.
46234900 UNI&Co., a. s., v likvidácii
46923918 UNMANNED SOLUTIONS s. r. o.
36316695 uniCODE systems s.r.o.
47636041 upadca s. r. o.
47464194 USHUAIA, s.r.o.
51169843 unidev s. r. o.
47879696 Úspešné riešenie s. r. o.
35972181 UniTrade Institute, s. r. o.
31653847 U. S. Steel Obalservis s.r.o. v likvidácii
46701443 UNICO Okná SK spol. s r. o.
31562477 UNISTAV PRIEVIDZA, a.s.
36340031 UBYFO - ÚDRŽBA DOMOV, s.r.o.
36021105 Umývacie centrum BB s.r.o.
46726365 UNImonty s.r.o.
31705031 UNITRADE SK spol. s r.o. Trebišov
44275692 UROLMED, s.r.o.
51150026 UNSU, s.r.o.
50086821 Úrad vládneho auditu
50682679 UKIN invest s. r. o.
44054980 UNGWIRO s.r.o.
47235551 ÚĽANY AGRO s.r.o.
45459584 UNICO Invest SK s. r. o.
35896965 Unpopular Brand s. r. o.
36674541 ULTRAPOLYMERS, s.r.o.
46689770 UNITEAM - R, s. r. o.
36419028 Uniterm Martin, s.r.o.
46228390 UNIREAL SK, s.r.o.
36318485 Usep, s.r.o.
36339539 UBYFO - SERVIS VÝŤAHOV, s.r.o.
34127569 UNIO, spol. s r.o.
50883925 UNIBAGER s.r.o.
36653110 ULME, s.r.o.
46636595 UDO s.r.o.
36508802 UNIVO, s.r.o.
36709930 U N I L E K s.r.o.
46781471 UMBRELLA corp., s.r.o.
35690399 URBAN Servis s.r.o.
51099128 U Ferdinanda s.r.o.
50649868 UMA TRADE s.r.o.
50559451 Ubytovňa Zuberec s.r.o.
45394873 UAI s. r. o.
45724385 Účtovníctvo & Dane s. r. o.
36178519 UROB SI SÁM, s.r.o.
31379494 UNESO, spol. s r.o.
34145010 U Galena s.r.o.
36467456 up2sky.aero, s. r. o.
36740268 United Corporation s. r. o.
36352594 UNIVERZÁL-Ondrejovič s.r.o.
34117598 UNIONTEX TRADE, spol. s r.o.
31318363 UNIPEK, spol. s r.o. v likvidácii
31639054 Ú.F.D.P., s.r.o.
46172874 uPOSsum s.r.o.
47469765 Urban Distribution s. r. o.
45282455 unlimit media, k. s.
36777331 UNI CARGO s.r.o.
45493782 Unico Logistics Sk s.r.o.
36051098 UNI - FROST, s.r.o. "v konkurze"
47029323 Uniteq Lab s.r.o.
50320637 United Technologies Group, s. r. o.
48251488 Us.Eu, spol. s r.o.
36330094 UC TRADE SR, s.r.o.
47194235 UnionSoft s. r. o.
36820245 USB a.s.
36606804 ULTRAGYN s.r.o.
50899503 UNI Biznis s.r.o.
50631535 Účto MAF s. r. o.
45456071 UNICRYSTAL s. r. o.
51036231 UNIKOR s.r.o.
51202298 Uniteq s. r. o.
36612812 United Stores s.r.o.
47179929 UR Byty s.r.o.
44661789 Uniprix, s.r.o.
36286559 Ulstrup Plast s.r.o.
36339580 UBYFO - OPRAVY VÝŤAHOV, s.r.o.
45655456 UNISERVICES SK s. r. o.
46823956 UNI3X s.r.o.
46851682 UNITRIX s.r.o.
47520183 UNITRIX-media s.r.o.
35705698 UNIPLAST s.r.o.
36748498 UNGO, s.r.o.
46704752 Usadlosť Ciglád s.r.o.
36670898 Urban Art, s.r.o.
36657387 UNITY HOUSE, s.r.o. "v likvidácii"
35745851 UPRATA, s.r.o.
44669372 Uhoľné sklady Šaštín, s.r.o.
46361723 UPITE Consulting Services, s. r. o.
43987681 UNISAS plus, s. r. o.
36522449 UNISORT, spol. s r.o.
35943955 Úsmev ako dar, spol. s r.o.
45239924 United Wings s. r. o.
36746916 Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o.
36356069 UNITED LAND CORPORATION EU, s.r.o.
50073834 Ultra Development SK s.r.o.
31623727 UNIFORST, spol. s r.o.
31375618 UG Advisory, s.r.o.
50348914 Uprastav s.r.o.
36689378 United Capital Group, s.r.o.
17326486 UR, spol. s r.o.
50237683 UDP - ENERGY s.r.o.
50754769 Unique Distribution SK s.r.o.
47525061 UNITRIX-systems s.r.o.
46256482 UNIMAD s.r.o.
46430211 UNIZDRAV PP, s. r. o.
36240192 U2, s.r.o.
36611069 URO - ONKO s.r.o.
50361899 UBYTOVŇA ANTON s. r. o.
47360798 UNIKA Bratislava s. r. o.
47025158 ULTIMO group s.r.o. "v likvidácii"
46699775 UNI SERVIS SK, s.r.o.
35920530 Umelecká agentúra O.W. - MUSIC, s.r.o.
50235052 UHRIN s.r.o.
36643831 UNIVOD, s.r.o.
47623349 UMAKOV SPOL spol. s.r.o. v likvidácii
36490822 UMAKOV, s.r.o. v likvidácii
35682892 ÚNIA dva, s.r.o.
36778249 UNICONTROL, s.r.o.
46550429 UroDent, s. r. o.
36239844 Unikredit, s.r.o.
50202511 United Automotive Group, s. r. o.
44560486 United Finance Group, s. r. o.
35693177 UNIS SLOVENSKO, spol. s r.o.
36569356 UNILES, s.r.o. "v likvidácii"
44212674 UNI3X Technologies s.r.o.
47520744 UNITRIX-wifi s.r.o.
50974866 under pressure s.r.o.
46892451 Utena trade s. r. o., v likvidácii
35879700 URBIA HOLDING a.s. v likvidácii
35874830 URBIA ALFA, s.r.o. v likvidácii
47627344 UJO, s.r.o.
45640670 UNIMO, s. r. o.
36603252 U.Č.T.Y. spol. s r.o.
44520131 UNSEEN s.r.o.
47057360 UNIVERSAL TRADE SK, s.r.o.
47569026 UNITOM s.r.o.
36322407 UNILAK SK s.r.o.
34143106 UNI - UPRAS, s.r.o.
46023682 Updent s. r. o.
31719821 UNIKOV, s.r.o., Levoča
43936016 UNICOL, s. r. o.
35869577 URBIA PROJEKT s.r.o. v likvidácii
44564902 UNIQBEAUTY s. r. o.
35873515 URBIA BETA, s.r.o. v likvidácii
44565291 UNIQHOUSE s. r. o.
36195286 URGENTA, s.r.o.
31374182 UPS Gabria, spol. s r.o.
46506080 URBYS s.r.o.
36619922 UNICORN - ESK, s.r.o. „v likvidácii“
31411657 UNISTAR, v.o.s.
31684611 ÚDRŽBYT, spoločnosť s ručením obmedzeným
35756896 UNA, s.r.o.
50048996 UNI Events s. r. o.
47313587 UroLine, s.r.o.
43956106 URBAN Development, s.r.o.
46627782 UCTO Consulting s. r. o.
46789146 Unique People, s.r.o.
50705105 uni-POLIKLINIKA Dubnica nad Váhom, a.s.
44791127 UNI CONSULTING IH, s.r.o. „v konkurze“
36845183 U LEKÁRA s.r.o.
43789161 UNIRENT s.r.o.
47335866 UniClean, s.r.o.
48126471 UHORČÍK, s.r.o.
31331220 ÚEOS - Komercia, a.s.
45540390 UNI 3, s. r. o.
31333877 UPSTREAM, s. r. o.
31610188 UNICO UNIT, spol. s r.o.
35862238 Urban&Co, s. r. o.
47613131 Universal System Trading Commodities, s.r.o.
47153911 UH-TECH s. r. o.
36189189 UNION MARKET, s.r.o.
47756284 UKRCI s.r.o.
31699634 U. S. Steel Košice - Labortest, s.r.o.
48099449 UHC s.r.o.
36584240 UND BETON s.r.o.
43776973 UROCENTRUM-BRATISLAVA, s.r.o.
35890797 URBIA DELTA, s.r.o. v likvidácii
35869607 URBIA DEVELOPMENT s.r.o.
43952852 Universal Express (Slovakia) s.r.o. v likvidácii
47541016 UNIMAJSTER, s.r.o.
50341472 UPONOR, s. r. o.
44636580 UDAS, s. r. o.
44424850 ULTIM s.r.o.
47205474 Ultimate business SK s.r.o.
46447890 UNIRES - Bau s.r.o.
36513342 UNIVERSA SP, s.r.o.
45654051 UNIQUE DESIGN, spol. s r. o.
35901080 Unient Communications SK, s.r.o.
31592163 UNIVER spol. s r.o.
31331181 UNIVOLT - REMAT s.r.o.
46537457 uDp s.r.o.
44307721 Účesové štúdio JÁDE s. r. o.
36350630 ULAMED s.r.o.
46461612 URBAN studio, s. r. o.
50788841 UNIKATUM s.r.o.
44422245 UNI-TRADE MK s.r.o.
46609733 Upratovanie s. r. o.
51177641 UPrent, s.r.o.
50689321 ULIP s.r.o.
50602331 UnityCloud s. r. o.
31368646 Ultra Print Digital, s.r.o.
45377499 URBANOSTAV s. r. o.
44419716 UNI-EKON s.r.o.
47418401 UNICO EU, s. r. o.
44290837 UNIKOM s. r. o.
36827291 UNITECH - REALITY, s.r.o.
46181202 UNL, s.r.o.
36445185 Urologické centrum, s.r.o.
47318104 Uniterma s.r.o.
46247971 ÚČTO-BK, s.r.o.
36429058 UROMEDA, spol. s r.o.
47135999 U JAKUBA s.r.o.
50366378 USpeak s.r.o.
47997419 Ubytovňa ŽOS s. r. o.
36581313 UKRAPAN s.r.o.
50225413 Umma, spol. s r. o.
35756225 URS - Ústav racionalizácie v stavebníctve, spol. s r.o. v likvidácii
36058211 U- KOMPLET, spol. s r.o.
36733814 UNICATE, s.r.o.
48066664 UniTep, spol. s r.o.
50339800 Unitech eu s.r.o.
35741619 UNIVOLT- Slovakia s.r.o.
36182541 Útvar dopravného inžinierstva Košice, s.r.o. v skratke: ÚDI Košice, s.r.o.
36699713 U starostlivého medvedíka s.r.o.
46965343 UP-steel, s.r.o.
34101586 UNAR, s.r.o.
46917934 U Vlka, s.r.o.
47605634 Ubytovňa Dubnica s. r. o.
48153702 Unipixels s.r.o.
51264048 uask nolimit services s.r.o.
46353968 USD PLUS s. r. o.
36230278 UNIOS - univerzálny obchod, služby, s.r.o.
31402844 UNIVERSUM SR, s.r.o.
44603436 UVEA, s. r. o.
46551565 Uti s.r.o.
44691114 U DONIHO s.r.o.
35827467 URBart, s.r.o.
47682698 ubique s. r. o.
50595938 UNIWINE s.r.o.
46309195 UniCash s.r.o.
47079274 U-quip international, s. r. o.
36450600 UEC, s.r.o.
44908806 USYS Slovakia, s. r. o.
35937734 UKT, s.r.o.
44884630 UNIREHA s.r.o.
45974951 UEC services s. r. o.
36346853 UNIQUE STAR s.r.o.
36050199 UNIVERZA PROCHOT, s.r.o.
46106715 UniProTech s.r.o.
45924805 UNISTAV Rožňava s.r.o.
36078913 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
36361429 Unipim s. r. o.
36456535 UNIVAG, spol. s r.o.
35809876 UNITRANS TATRY Poprad s.r.o.
47825561 Unique Invitations s. r. o.
47421681 Ulianko s.r.o.
36710997 Unident s.r.o.
44469977 UNImonts s.r.o.
47086017 UMIKOV SK s.r.o.
47596139 UNIS-SK, s.r.o.
36669229 UROVED s.r.o.
44299290 Upratovací Servis, s.r.o.
50725394 UMBRELLA Security Systems, s.r.o.
51108763 UCTeam s. r. o.
35724757 urban.co. s.r.o.
31641199 Učebné pomôcky, s.r.o.
31337171 UNOTEC, spol. s r.o.
45538859 Upratujemenr, s.r.o. v likvidácii
50633953 UNTEL s.r.o.
31320201 UNICORN spol. s r.o.
48146480 UTAS Technologies s.r.o.
31704743 UNIVEL, spol. s r.o.
45933481 UNIVENTA Žilina, s.r.o.
50316648 Ubytovne s. r. o.
36837296 U FINANCA s. r. o.
47378344 UniAsset, s.r.o.
50186809 UNIN solutions s.r.o.
47414057 Účtovníctvo Kudláč, s.r.o.
46760822 UMAG s.r.o.
46953442 Urban Heap s.r.o.
36725544 UROSPHERE, spol. s r.o.
48108791 UAVIS s.r.o.
31360351 UNIMET, spol. s r.o.
36469742 UNIVERZÁL, Výrobné družstvo invalidov Levoča
36596132 UNIVERZÁL, Výrobné družstvo nevidiacich Levoča
47872314 URGAS, s.r.o.
44740069 UHLIE HANTÁK s. r. o.
45597812 UNI – montáž, s.r.o.
31321925 UNIFA spol. s r.o.
47544449 Unique Bau s.r.o.
45983658 UK Veda, s. r. o.
44493380 URBANDENT s.r.o.
48055271 unSigned, s. r. o.
50480049 UNIZU s.r.o
36553140 UROEXAM, spol. s r.o.
36859214 URAMOVÁ - lekár pre deti a dorast, s.r.o.
50695878 U.H.Stav spol. s.r.o.
36747394 UNNO, s.r.o.
31395911 UNISTAV BRATISLAVA, spol. s r.o.
31660967 UNICOMP spoločnosť s ručením obmedzeným
50499831 UX Garage s.r.o.
46163158 UniWork, s. r. o.
36276766 UNITEK spol. s r.o.
36506711 UTÓPIA, s.r.o.
45491399 UNIVERSITY, s. r. o.
48091081 Urban Classics Slovensko s. r. o.
31348360 UNIMONT ČAJKOV, s.r.o.
44010907 UnderHigh, s. r. o.
43935141 UTOLSÓ ESÉLY, s.r.o.
45600643 UP TMT, s. r. o
36208833 U.P. BROKER, s.r.o.
36463531 UNION - B, s.r.o.
00697745 U.S. Steel Košice - SBS, s.r.o.
31319165 UNICOMEX spol. s r.o. UNICOMEX GmbH /v jazyku nemeckom/ UNICOMEX Ltd. /v jazyku anglickom/
47947845 Ubytovňa Teplička s. r. o.
45483094 UNIVERSAL OFFICES SLOVAKIA, s. r. o.
47543906 Universal Tranzit s. r. o.
36642665 UNIBAPLAST s.r.o.
36657875 UNIEL PLUS, s.r.o.
36476170 U GREKA, s.r.o.
45252637 Účty a dane, s.r.o.
47521228 Ubytovňa Nitra s. r. o.
50926420 U.S. Center zubná klinika s.r.o.
48297127 Urban City Development, s.r.o.
45966061 UNIKO s.r.o.
34148299 UNI - CENTRUM TRENČÍN, spol. s r.o.
34119124 UT Umwelt - und Transporttechnik, s.r.o.
31563295 URPIN-TOUR v.o.s.
44671067 UGLY AGENCY & PRODUCTION s. r. o.
31728138 UNITRADE, Vranov nad Topľou, s.r.o.
46758143 UnicoTrade SK, s. r. o.
46845852 UNISALE B3, s. r. o.
50797875 UHRÍK s.r.o.
36615030 UREX Slovakia, s.r.o.
44644850 UPOS SYSTEM SLOVAKIA, s.r.o.
35842750 USC, s.r.o.
50673238 UNITER s. r. o.
46394095 UNIDENS s. r. o.
35892412 ÚPn s.r.o.
36430889 UNK ambulancia, s.r.o.
45991961 |UNl0R & Al s. r. o.
50696670 UNI-solution s.r.o.
44466528 UNITED!, s.r.o.
46879137 UNIPECE s.r.o.
36611034 UPMAX s. r. o.
47850591 UrbanEnergy s.r.o.
36035297 UNMAT BB, s.r.o.
36384399 UVEA OPTIKA, s.r.o.
44461402 UNCLE, s.r.o.
36268178 UniTrEx, s.r.o.
44743939 UNINOVA HOSTEL, s. r. o.
36318591 UCTO Group Consulting, s.r.o.
36514225 UpMedi, s.r.o.
51021749 Unlimited Taste s.r.o.
36656399 URBICUM, s.r.o.
50882309 URBIMED s.r.o.
46119825 UNIVENTA BB, s.r.o.
44993536 UK THERM s.r.o.
47370599 unnum, s.r.o.
47454989 UNITED TRAVEL a.s. v likvidácii
31337015 UTT Invest, s. r. o.
46620613 UtilStudio, s.r.o.