JOIN

Catalogue of companies

List of Companies with names starting with letter - G, Total count: 18120

Reg.No Company
00166481 Generálna prokuratúra SR
36088251 Galantské osvetové stredisko
35985097 Gemersko-malohontské múzeum
31297676 Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
31297781 Gemerské osvetové stredisko
31297790 Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave
35987324 Gemersko-malohontské osvetové stredisko
36088242 Galantská knižnica
34059202 Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
36086932 Galéria Jána Koniarka v Trnave
00160253 Gymnázium, Párovská 1, Nitra
17337054 Gymnázium, Ladislava Sáru 1, Bratislava
35531754 Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
00160563 Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana, 17. novembra 1296, Čadca
00212008 Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
17337097 Gymnázium Federica Garcíu Lorcu, Hronská 3, Bratislava
00166545 Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
36148563 Gymnázium bilingválne, Tomáša Ružičku 3, Žilina
00605751 Gymnázium, Bilíkova 24, Bratislava
00396869 Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského, J.G.Tajovského 25, Banská Bystrica
00160822 Gymnázium Martina Hattalu
00626317 Gymnázium Mikuláša Kováča, Mládežnícka 51, Banská Bystrica
00160971 Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Nám. L. Novomeského 4, Košice
17337062 Gymnázium Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14, Bratislava
00161250 Gymnázium - Gimnázium, Zoltána Fábryho 1, Veľké Kapušany
00161071 Gymnázium Štefana Moysesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou
00160687 Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy, Haličská cesta 9, Lučenec
00160539 Gymnázium Andreja Kmeťa, Kolpašská 1738/9, Banská Štiavnica
00161187 Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance
17151589 Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
00160130 Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským - Vámbéry Ármin Gimnázium, Nám. sv. Štefana 1190/4, Dunajská Streda
00160504 Gymnázium Jána Amosa Komenského - Comenius Gimnázium, Štúrova 16, Želiezovce 
00160458 Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. mája 170/2, Trenčín
00161012 Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec
00160580 Gymnázium - Gimnázium, Nám. padlých hrdinov 2, Fiľakovo
00160423 Gymnázium - Gimnázium, Adyho 7, Štúrovo
17050138 Gymnázium, Bernolákova 37, Šurany
00160601 Gymnázium Ivana Bellu
31941826 Gymnázium Mateja Bela
00161225 Gynmázium
00160903 Gymnázium v Žiline
00160369 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica
00160326 Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69, Senec
00160156 Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta
17050090 Gymnázium Ladislava Dúbravu, Smetanov háj 285/8, Dunajská Streda
00160440 Gymnázium, 17. novembra 1180/16, Topoľčany
00160229 Gymnázium, 1. mája 8, Malacky
00161101 Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
00160725 Gymnázium Františka Švantnera, Bernolákova 9, Nová Baňa
00160644 Gymnázium Andreja Sládkoviča, M. R. Štefánika 8, Krupina
00160709 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho, Školská 21, Veľký Krtíš
00160555 Gymnázium, Štefánikova 219/4, Bytča
00160571 Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavovo nám. 18, Dolný Kubín
00161268 Gymnázium Cyrila Daxnera, Dr. C. Daxnera 88/3, Vranov nad Topľou
00160989 Gymnázium, Šrobárova 1, Košice
00160768 Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
00161195 Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves
17050201 Gymnázium, Senecká 2, Pezinok
00160407 Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2, Šamorín
00161047 Gymnázium, Komenského 13, Lipany
00161136 Gymnázium Martina Kukučína, Vl. Clementisa 1166/21, Revúca
00160521 Gymnázium Andreja Sládkoviča, J.A Komenského 18, Banská Bystrica
00160211 Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice
00603287 GAUDEAMUS-zariadenie komunitnej rehabilitácie
00160997 Gymnázium, Poštová 9, Košice
00047147 Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy
00160661 Gymnázium, Hradná 23, Liptovský Hrádok
31914551 Gymnázium, Varšavská 1677/1, Žilina
00160865 Gymnázium Ľudovíta Štúra, Hronská 1467/3, Zvolen
00160717 Gymnázium Antona Bernoláka, Ul. Mieru 307/23, Námestovo
17151341 Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce
00161055 Gymnázium, Duchnovičova 13, Medzilaborce
00161110 Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov
00160610 Gymnázium Mateja Hrebendu, Hlavná 431, Hnúšťa
00160164 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec
00160741 Gymnázium Považská Bystrica
00596680 Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava
37965352 Gymnázium Petra Pázmáňa s vyučovacím jazykom maďarským - Pázmány Péter Gimnázium, Letomostie 3, Nové Zámky - Érsekújvár
00160881 Gymnázium Milana Rúfusa, Ul. J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
00399965 Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským - Selye János Gimnázium, Biskupa Királya 5, Komárno - Komárom
00399850 Gymnázium Juraja Fándlyho, Školská 3, Šaľa
00160695 Gymnázium Viliama Paulinyho Tótha, Malá hora 3, Martin
00161179 Gymnázium, Študentská 4, Snina
00160547 Gymnázium Jána Chalupku, Štúrova 13, Brezno
00162159 Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
00160954 Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné
00160318 Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany
17050103 Gymnázium Imre Madácha s vyučovacím jazykom maďarským - Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín
00161217 Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa
00160199 Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Pohraničná 10, Komárno
34009451 Gymnázium Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským - Corvin Mátyás Gimnázium
00160296 Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske
17337071 Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava
00160652 Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto
00160938 Gymnázium, SNP 1, Gelnica
00160806 Gymnázium - Gimnázium
00160849 Gymnázium, Ľ. Štúra 35, Turzovka
00161144 Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium, Akademika Hronca 1, Rožňava
00626261 Gymnázium Jozefa Lettricha, J. Lettricha 2, Martin
17058554 Gymnázium, Štúrova 849, Detva
00160261 Gymnázium, Golianova 68, Nitra
00160890 Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina
00160946 Gymnázium
00161241 Gymnázium, Komenského 32, Trebišov
00598071 Gymnázium, Alejová 1, Košice
17050146 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, Galanta
00626848 Gymnázium, Školská 837, Tvrdošín
17050111 Gymnázium Juraja Szondyho s vyučovacím jazykom maďarským - Szondy György Gimnázium, Mládežnícka 22, Šahy - Ipolyság
17050197 Gymnázium Karola Štúra, Nám. slobody 5, Modra
00160911 Gymnázium Leonarda Stöckela, Jiráskova 12, Bardejov
00160679 Gymnázium Michala Miloslava Hodžu, M. M. Hodžu 860/9, Liptovský Mikuláš
00160270 Gymnázium M. R. Štefánika, Športová 41, Nové Mesto nad Váhom
36092479 Gymnázium Jána Baltazára Magina, Beňovského 358/100, Vrbové
00160750 Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza
00161004 GYMNÁZIUM a Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
00160628 Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom
36103098 Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch - Ernest Zmeták Művészeti Galéria, Érsekújvár
00160466 Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava
00160482 Gymnázium Janka Kráľa, Slov.národ.povstania 3, Zlaté Moravce
00161039 Gymnázium Janka Francisciho - Rimavského, Kláštorská 37, Levoča
17050227 Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou
00161098 Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
00160792 Gymnázium, Š. Moyzesa 21, Ružomberok
00161233 Gymnázium duklianskych hrdinov, Komenského 16, Svidník
30778956 Gymnázium
00605760 Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, Bratislava
17050120 Gymnázium
00398900 Gymnázium, Trebišovská 12, Košice
17337101 Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava
00500780 Gymnázium, Školská 26, Vráble
00160351 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď
00161021 Gymnázium, Lorencova ulica 46, Krompachy
00160776 Gymnázium, Javorová 5, Rajec
00160784 Gymnázium Ivana Kraska - Ivan Krasko Gimnázium, P. Hostinského 3, Rimavská Sobota
00160962 Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
00605786 Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava
17337046 Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6, Bratislava
00160288 Gymnázium, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky
00161063 Gymnázium P.Horova
00160342 Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica
31755534 GERIUM
00179752 Galéria mesta Bratislavy
00698393 Generálny investor Bratislavy
46093966 GANESH UTSAV s. r. o.
51114283 GB Services Plus s.r.o.
47489511 GEKOS s.r.o.
50343343 GREENJELLY, s.r.o.
50922858 GLLgroup s.r.o.
36035521 GM - GEO, s.r.o.
36339610 GUSIM, s.r.o.
50580523 GOLDEN GATE SK a.s.
47360887 GELITA SK s. r. o.
47872969 Guarding s.r.o.
47744642 GEOLEAN SK, s. r. o.
36294161 GORAL, spol. s r.o.
46947361 GTO-PRO s.r.o.
50574655 GTS 10 s.r.o.
36252468 GLOBTRANS, spol. s r.o.
36618934 Grif BB, s.r.o.
17082200 GOMOKU, s.r.o.
36446190 GVP, spol. s r.o. Humenné
31560679 GALTERRA spol. s r.o.
36500054 GYNAL, spol. s r.o.
48137201 GGP Consultant s.r.o.
31362877 GASTRO KOMPLET spol. s r.o. v likvidácii
48144495 Glaucinum s.r.o.
36725641 GHP EUROBAU s.r.o.
46058656 GIGANTSK s.r.o.
17310334 GRUND, spol. s r.o.
45600180 Gynprax s. r. o.
36811491 G-TERM Slovensko, s.r.o.
35731117 GLAMOUR Distribution.SK, s.r.o.
31560296 Grolmus a spol. s.r.o.
43841813 GSG group, s.r.o.
46731768 GEO Progres s.r.o.
46437665 GARKOM, s.r.o.
36846716 GOLIAN s.r.o.
31621082 Geoexperts, spol. s r.o.
36435805 Golfinvent, spol. s r. o.
34145974 GYN. CENTRUM, spol. s r.o.
50867831 Golem - správa bytov s. r. o.
31335870 G R A L spol. s r.o.
36674443 Gastro-express spol. s r.o.
50704273 Graphorn s.r.o.
36228176 GALALES s.r.o.
47079843 G.S.T.I., s. r. o. v likvidácii
50440225 GR CONSULTING s.r.o.
47458615 GaG - FLOOR, s.r.o.
36810690 Glass-Trade s.r.o.
46202960 GLASSMETAL, s.r.o.
45490066 GP Energy s. r. o.
47450819 Gastro Exclusive s.r.o.
36586170 GLON s.r.o.
51212013 Group Connect s.r.o.
46238816 GLAMOUR BAU & TRANSPORT s. r. o.
45632898 GVAS s. r. o.
50165674 GEMMIFER s.r.o.
50373129 GORDY s.r.o.
46528652 GOURMMETS Napkin s. r. o.
30229740 G a T , spol. s r.o.
48244350 GABROM s.r.o.
36196738 Gejza Dunay, s.r.o.
46565949 GASTRO-H services, s.r.o.
44640137 GANMONT s.r.o.
46508091 GASTRO - SONOGRAFIA, s. r. o.
50243641 Glotta s. r. o.
31733123 GRAVITON, s.r.o.
47864729 GEOMER Žilina, s.r.o.
46689745 GraniTech s.r.o.
46641432 Grandslam MB s. r. o.
45918716 GALAXIA CENTRUM, s. r. o.
51018896 GRAFCO s. r. o.
46867228 GIM - tech s.r.o.
44620004 GMCH interiérové dvere, s. r. o.
46010262 GT Sport Cars, s. r. o.
31378676 GOEX, s.r.o.
45473340 GMA Consulting s. r. o.
50134434 Golis Bau Service spol. s r.o.
31650571 GETRA a.s.
50682156 GEOFFREY s. r. o.
50809008 GOLD WAY TRADE s.r.o.
36298531 Gastro - služby, s.r.o.
47219114 GESTIO industry, s.r.o.
46040552 GRAL SK s.r.o.
36638731 GRAJCIAR, s.r.o.
45969809 GYN - TN s. r. o.
45573069 GH VET, s.r.o.
36505811 GARDENING, s.r.o.
51174499 Gruyes, s.r.o.
44330316 GANZ DANUBIUS SHIP, s. r. o. v likvidácii
36292460 GAMYKO, spol. s.r.o.
36024244 Glamour Slovakia, a.s.
35732733 Gálik & Veselý, s.r.o.
36243221 GOOD DAY, s.r.o.
50783041 gg60 s. r. o.
46065709 GIVE-CAR s.r.o.
45428310 GOOD SERVICE, s. r. o.
46809333 Gazdovia s.r.o.
36420468 G a T MEGATRANSPORT spol. s r.o.
50976737 Grand Holding s.r.o.
35904381 GEOKOP, spol. s r.o.
31446183 GASTROCENTRUM, spol. s r.o.
47783885 Giantie s. r. o.
46672524 GEMSTAR, s. r. o.
50828479 Green Concept s. r. o.
48135097 GAGA SK s.r.o.
50612506 Global Media Business s. r. o.
47984236 GO-mont Slovakia s.r.o.
48212148 Garkon Sk, s.r.o.
00616010 GAMO Consulting, spol. s r.o.
36686409 GERONT DSS s.r.o.
50436732 GENERAL REAL ESTATE DEVELOPMENT s.r.o.
44056265 GWG - GEORGIAN WINE GROUP s.r.o.
47168137 Group points s.r.o.
44396988 Gabriel Ollé - STAVMARK s.r.o.
50687573 GRIND IT s.r.o.
31422969 GEOCONSULT, spol. s r.o.
46275304 GARNET s. r. o.
46643036 Gilbert Michňák - GILBI s.r.o.
51015935 Góvinda Košice s.r.o.
50005715 Global Group Pro s.r.o.
50163825 GA-ProStav s.r.o.
46953876 GCS EUROPE s. r. o.
47777044 GoldFinance1, s.r.o. v likvidácii
35957867 GEEX, s. r. o.
46836756 Green Films s.r.o.
35959657 GuN Projects s.r.o.
51110989 GW Property s. r. o.
44732210 GASTROGAL s.r.o.
47242990 GYNCARE, s. r. o.
46240373 GAVA Consulting, s.r.o. v likvidácii
48115711 GALÉRIA MARTIN, s.r.o.
48159468 Gaudio Liberty s. r. o. v likvidácii
34113100 GUTTE, s.r.o.
47219084 Gynekologická ambulancia Bratislava, s. r. o.
36778206 GSM Group s.r.o.
48226432 GLG TRANS s.r.o.
50017454 GAJO s.r.o
35887940 Graflat, s.r.o.
48035165 G-DENT Sk, s.r.o.
44217170 GAMARO s.r.o.
44560664 GS Accounting, s.r.o.
44237197 Gestión, s. r. o.
31613195 Giacomini Slovakia s.r.o.
50560247 GS Partners s.r.o.
47599201 Garanta, s.r.o.
47431695 Gemini People s. r. o.
36846244 Gemini Group s. r. o.
51161788 gymnastická akadémia s. r. o.
46544526 GAM Trade, s.r.o.
43860991 GABAX s.r.o.
43804535 GP Business, k.s. v likvidácii
31650147 GLASKO s.r.o. Prešov
46093915 Generali Group s. r. o.
50356216 GILACO s. r. o.
50225499 GoDom, s.r.o.
48272736 GAJANLES s.r.o.
47143126 G-AMSI s.r.o.
46987827 GA-STAV.SLOVAKIA s. r. o.
47815060 GAUMAYA s. r. o.
36264881 GABČÍKOVO City Land, s.r.o.
51173140 GLOBERG, spol. s. r. o.
36495841 GRANČ, s.r.o.
44753152 GESAN s. r. o.
48293750 GB STAV KOŠICE, s.r.o.
35944021 GREENKETT SLOVENSKO, s.r.o.
44109784 GAZFIN, s.r.o.
44609418 go creative s.r.o.
45625921 GOLD SERVICE, s. r. o.
31657010 GEMOR Fashion s.r.o.
35855843 Greg Hamm, s. r. o.
36627020 GATTA, s.r.o.
50616641 Gazo s.r.o.
45466858 GENUINE BLEND s.r.o.
45531978 Gorastav, s.r.o.
31367852 Green energy estate, s. r. o.
47238879 GROSMOND s. r. o.
47317086 Gimbó Trans s. r. o.
36242624 GEOREAL, a.s.
47413611 GAUDIUM Trading, s.r.o.
35960795 GREEN PLUS s.r.o.
50111639 Galo Invest s.r.o.
47658533 GROW-UP ACADEMY s. r. o.
31411592 GRAFOBAL, akciová spoločnosť
35732849 GEODIS Slovensko s.r.o.
50058932 GynAc, s.r.o.
36265136 GRAND T.CH., spol. s r.o.
47137924 Gym Studio Albert s.r.o.
45408165 GRASSE s.r.o.
35725940 GA Invest s.r.o. v likvidácii
44012055 G real, s.r.o.
35907827 GROUP CVS s.r.o.
35855908 GREENproject s.r.o.
47528788 GABIM, s.r.o.
45699208 Gaštanka s.r.o.
50142585 GALAXY IT s. r. o.
45432317 GREGOSTAV s. r. o.
47531924 GDU s.r.o.
36346128 GERAS, s.r.o.
48336670 Gaballo, s. r. o.
46531661 Global Education Centre s.r.o.
46801863 GLspol, s.r.o.
35972874 GP Business Development & Coaching, s.r.o
47449314 G&G - Survey s. r. o.
36033987 GAMO a.s.
50070479 GAZEL s. r. o.
47236591 GALLOP ENERGY s.r.o.
46946802 Global Care s. r. o.
47454946 GMK Properties s.r.o.
48045802 Grendy, s. r. o.
36834661 GEMFOREST, s.r.o.
43904670 GEONET invest, a.s.
47186313 GRANDPERSONA, s. r. o.
36455067 G.I.S.- M.S., s.r.o.
44908032 GROUND 4, s. r. o.
35709588 GENERIX CONSULTING, s.r.o.
43975127 GENA LOGISTIK, s. r. o.
48147281 GITANO RECORDS s.r.o.
31342884 GALTEX spol. s r.o.
50242733 GM BAU, s.r.o.
51042401 GAS company -SK s.r.o.
50590961 GreenPharm s. r. o.
47684500 GOOD FARMING s. r. o.
35812273 GULDAN - STUDIO, s.r.o.
50415441 Gas-man s.r.o.
44764413 Gamapek OK s. r. o.
36567817 Gúta TV s.r.o.
44729278 Golden Leaf s. r. o. v likvidácii
36790401 GIMOS, s.r.o.
45356041 GRUSS group s.r.o.
50360663 GEOSVIT, s.r.o.
50193422 GENERAL LOGISTIC SK s. r. o.
46753346 G4 INVESTMENTS s. r. o.
45604975 G profil s. r. o.
36672165 Grebe s.r.o.
45357994 GŐRCS, s. r. o.
36508012 Geocomp Bardejov, s.r.o.
35742879 GGB Slovakia s. r. o.
47510927 GREENLIGHTS, spol. s r. o.
47998458 Gastro Art s. r. o.
31612504 GLAS, spol. s r.o. "v likvidácii"
51004798 GymSupport s.r.o.
44015682 Grex SK, s. r. o.
50433881 Girolit, s.r.o.
36172243 GENERIX, a.s.
36860506 Glatzová & Co., s. r. o.
46677828 GINO-STAV, s. r. o.
50289268 GNK s.r.o.
48049590 GMProject SK, s. r. o.
47084731 Global Media s.r.o.
44464479 Greenieplanet.com, s. r. o.
50602527 GREEN LOFT s.r.o.
50212915 GTM plus s.r.o.
45933723 GRÜNDACH, s.r.o.
45565881 GNIBOL, s. r. o.
47902311 GLK s. r. o.
46260188 GULAS, s.r.o.
48219061 Great Invest, s.r.o.
47435046 GameForce s.r.o.
44429720 G - press, s. r. o.
50486144 Granet s. r. o.
44589972 GEVENTS s.r.o.
46648241 GRIZZLY s.r.o.
36401625 GLOBAL plus, s.r.o.
36429988 GROUP TRADE, s.r.o.
36227226 GBS TRADE, s.r.o.
35901021 GROVAL s.r.o.
35782587 GECO, s. r. o.
51109191 GENERAL BEVERAGES s. r. o.
46185691 GAMIKO s.r.o.
50377370 GaGu-Store, s. r. o.
36738441 GREEN BIKE, s.r.o.
50211188 GBr s.r.o.
46460195 GunForYou, s.r.o.
36826448 GRANSOL, s. r. o.
47791799 GASTRO MS, s.r.o.
45592179 GATA STAV s.r.o.
46315187 GEO LOGISTIKA, s.r.o.
47538848 GLOBBIZ, s.r.o.
50740733 Garden Deco s. r. o.
36849901 GGE distribúcia, s. r. o.
36417041 GONDA - PRVÁ TESÁRSKA s.r.o.
47822091 G&F energy s.r.o. v konkurze
46785493 Gastro fach plus s.r.o. v likvidácii
31590101 GOF.JUN, s.r.o.
31594441 GODUR, s.r.o.
45303444 Gustos s. r. o.
47051337 GLOSÍK s. r. o.
35699825 GARAGE 62 s. r. o.
36490296 GOLFPARK, s.r.o.
36738344 GARAY SLOVAKIA, s.r.o.
36045152 GASTRO SK, s. r. o.
44559658 Green Sisters s. r. o.
50476696 GS ProServices s. r. o.
45296375 Global Coop, s. r. o.
46429948 GYNTAV, s.r.o.
50310836 Gruber & partners, spol. s r.o.
47614838 Gardenia Slovakia, s.r.o.
48044318 G-PonukaByvania.sk, s. r. o.
50789325 GANZUS s. r. o.
35868546 GUKO s. r. o.
47055065 GBG Europe, s.r.o.
36587362 GANAF s.r.o.
47029102 Geodetická kancelária GEA, s.r.o.
36201952 GYNCENTRUM s.r.o.
45673616 GRENET s. r. o.
45240540 GARFIELD FILM, s. r. o.
50577824 GGE Trade, a.s.
48297445 GWCC servis, s.r.o.
46534229 Gavia, s. r. o.
46008993 GINARO, s.r.o.
47981563 GMT development, s.r.o.
50391658 GS Engineering s.r.o.
35928158 Golde Lozorno spol. s r.o.
36382884 GRYF MEDIA, s.r.o.
31729371 GAVIAL, s.r.o. Prešov
47503998 GOLD CARS s.r.o.
45399697 GERLITZ s. r. o.
36615439 GERID, s.r.o.
36260096 GRAND textil, s.r.o.
35791993 GD Design s. r. o.
47023473 GP stav Trnava s.r.o.
50825828 GASTRO Košice s. r. o.
36634841 Garant HB s.r.o.
36308854 GALAXY SPORT, s.r.o. v likvidácii
31728481 GASCENTRUM, s.r.o.
45360162 GASTRO - TT, s.r.o.
36424706 GEO - NET, s. r. o.
46551204 GN - FS, s.r.o.
44986548 GS Golden Spedition s.r.o.
51032767 Gerontopolis, s. r. o.
48334634 Green recovery s. r. o.
36669563 GEOLA, s.r.o.
36750948 GRATYP, s.r.o.
50776274 Gerz Construction Slovakia s.r.o.
46896180 GEOMAP Prievidza, s. r. o.
36305049 GEOmark s.r.o.
36853771 Gilárd United s.r.o.
44014091 GEODETICCA VISION, s.r.o.
50499475 GLOBBO s.r.o.
45532281 G - Pharma, s.r.o.
36682217 GREFA s.r.o.
36509094 GADENT, s.r.o.
35783010 GOYATEX, s.r.o.
36184667 GEPES, s.r.o.
34125361 GEOplán Trenčín s.r.o.
47726059 G&F Industrial Solutions s. r. o.
50576062 G8trans&Logistic s.r.o.
45452369 Green Energy s.r.o.
47502967 GAZETINO, s.r.o.
50228528 GEKO INVEST s.r.o.
47880244 Gardenman s. r. o.
50911325 G&D 33 servis s.r.o.
34151826 GIS Skalica, a.s. v likvidácii
45624887 GRAND STUDIO, s.r.o.
31636519 Geo-mer s.r.o. "v likvidácii"
46653554 Great Golf Company, s.r.o.
31671659 GLITEL Stropkov, s.r.o.
50832280 GATRIB s. r. o.
45461759 GerberiS, s. r. o.
50328646 Global-Logging s.r.o.
50754637 GOLTAX s.r.o.
36421197 GNGM, s.r.o.
46443037 GARZONE s.r.o.
36493716 GEHA Trade s.r.o.
36383261 GASTROCHLAD PAPÁN, s.r.o.
36432466 GASTROINT, s.r.o.
31681158 Green Musl Society, s.r.o.
36557463 GUBO, s.r.o.
47257814 GGE a. s.
36858773 GGE invest, s. r. o. v likvidácii
47533161 Green Source Energy Management SK, s.r.o.
44605447 G&P Quality Management s. r. o.
50785389 Grand Beats Production s. r. o.
47562498 Gerry Weber SK s. r. o.
36717568 Geoline - DS, s.r.o.
46054286 Gastro SB, s.r.o.
51132893 Garden OAZIS s.r.o.
36008397 GODAI RESCUE, spol. s r. o.
31322638 GEOCOMPLEX, a.s.
36017205 GEVORKYAN, a.s.
46416846 Gourmet Food Development s. r. o. v likvidácii
50963147 GANZ s. r. o.
35941413 G&G IURISCONSULTI s.r.o.
31401503 GERIN DRUCK, s.r.o. v likvidácii
31586597 GEMINI - SLOVAKIA, s.r.o. "v likvidácii"
50898825 Gregor T&C s.r.o.
35971029 Galvániho Business Centrum, s.r.o.
35853620 GALVÁNIHO 2, s.r.o.
36701343 GALVÁNIHO 4, s.r.o.
36261033 GAMA-OB, s.r.o.
46951016 GS Construction, s.r.o.
50604708 GAŠPERIK s.r.o.
50996126 GMKdesign s.r.o.
47415606 Green Home, s. r. o.
46014942 GOLD & GEMMOLOGI s.r.o.
36670758 GYP LOGISTICS SK, s.r.o.
50986449 GS Invest s.r.o.
47897520 GREAT FUTURE, s. r. o.
36263044 GEODIS TRANS SLOVAKIA s.r.o.
31416471 GLYNWED, s.r.o. - v likvidácii
45559163 Gastrokol s.r.o.
36730661 GALLI & CASSINA SK s.r.o. "v likvidácii"
51182327 G – Tech, s.r.o.
46788981 GFH k. s.
50883011 GALY SK s.r.o.
45310891 GRUP architects s.r.o.
46764101 Galaxy 2012 s.r.o.
43961673 Gatto Family s. r. o.
45316678 GARNIS, s. r. o.
50599372 G-slardar, s.r.o.
45307768 GREEN PACK s. r. o.
36274381 ghstudio s.r.o.
47413344 GOLD & JEWELLERY SK, s. r. o.
46994904 GIANPY s. r. o.
50556193 GOLSPOL s.r.o.
47469447 Good One Services, s.r.o.
35953314 GREEN KAVO, spol. s r.o. v konkurze
44942354 GLOBAL ECO PACK s. r. o. v likvidácii
31586368 GT Systems 2, s.r.o.
46898506 G.L. Pharma Slovakia, s. r. o.
44725990 G - solution s. r. o.
42262488 Gymnázium, Metodova 2, Bratislava
47451581 GYLD SPORTS INVESTMENTS a.s.; skrátený názov: GSI a.s.
48023507 GASTROBAR Žofia, s.r.o.
36839264 G & Partners, s.r.o.
46009817 GORAC s. r. o.
35947705 Giesecke+Devrient Mobile Security Slovakia, s.r.o.
48048372 GUANG FA s.r.o.
50362909 GALAJDA, s.r.o.
36412147 G.R.L., s.r.o.
51237296 GELUK s.r.o.
48288683 GERMANOSLOVAK, s.r.o.
45962791 Global agency Slovakia s. r. o. v likvidácii
50436139 GOTI s.r.o.
46143262 GEN - TRADE s.r.o.
36186899 Geria, s.r.o.
47062827 GLOBAL MAX, s. r. o.
35903473 GLOBAL ASSISTANCE SLOVAKIA, s.r.o.
36675300 GR-IRONIC, s.r.o.
36666785 GREAT GROUP s.r.o.
36401056 GSD, s.r.o.
50459376 General services, s. r. o.
48232530 GoTelecom s.r.o.
47800330 Goldrein s. r. o.
46742506 GFH s. r. o.
48176958 GRAVT, s. r. o.
36763373 GEOGLOBAL, s.r.o.
36820334 GERT, s.r.o.
36210137 GEOTERM KOŠICE, a.s.
36244864 GIPSAR s.r.o.
43911498 GF-STATIK, s.r.o.
36726885 green project , s.r.o.
44451521 GASTRODOM, s. r. o.
36444073 GEREX, s.r.o.
47834510 Globe Travel s.r.o.
45604959 G Energy s. r. o.
31427243 GLOBAL AUTOTECH, s.r.o.
47558377 GREEN PUB, s.r.o.
51177137 GARDENIERI s. r. o.
50240790 GEODVENTURE s.r.o.
50083112 G plus K s.r.o.
35699701 GPJ, spol. s r.o.
50989260 Galart, s.r.o.
51214776 Group DSK s.r.o.
44062982 GLOBETTY, s.r.o.
35811587 GASTROVINKY, s.r.o.
35873302 GYN - FIV a.s.
46541438 Gastroteam s.r.o.
36636851 Gajdoš-Consulting Engineers, s.r.o.
31693598 Geoplán, spol. s r.o.
47394714 Green Oak s. r. o.
36865125 GULL s. r. o.
45647330 Globiz Slovensko, s.r.o.
46882260 Great Dream Projects, s. r. o. v likvidácii
47039591 Gonatec Trade spol. s r.o.
44814623 GEON ENERGY, s. r. o.
46680390 G.O.N. Slovakia, s. r. o.
36460826 GOBY PLUS, s.r.o. v konkurze
48232548 GK - stav s. r. o.
35771160 GRUNT, a.s.
35925566 GEON, a.s.
50813714 Gold Food s. r. o.
35837179 Global Services Slovakia s.r.o.
31418937 G & G. s.r.o.
43960014 GRAND SK, s. r. o.
47649704 Giant Dynamics s.r.o.
50820290 goEgypt, s. r. o.
47528974 Good Karma s. r. o.
36018465 Granus - Trans Slovakia, s.r.o. „v likvidácii“
51007355 Giga stav. s.r.o.
36350419 GNOWEE, s.r.o.
43889964 GREEN2ENERGY, s. r. o.
46392530 GLUTEN-FREE TRADE, s. r. o.
46494634 GREAT register, s.r.o.
47109882 GYPSUM BUILDING, s.r.o.
44787421 GRETINA, s.r.o.
45880271 GULIVER, s.r.o.
46411330 GEOZA, s.r.o.
50461826 GREEN DIAMOND s.r.o.
44512074 GEOENERGY s.r.o.
36821730 GPV Slovakia (Nova) s. r. o.
50370651 GRIZZLY professional s.r.o.
48305944 Ganderák, spol. s r.o.
36666572 GB IMMO, a.s.
35769564 GLF SLOVAQUIE, s.r.o.
36424676 GreMi KLIMA, s.r.o.
46791566 G-CARS, s.r.o.
31723748 GEOPLÁN ROŽŇAVA s.r.o.
50285301 Grafdekor, s.r.o.
31575935 G-IMPEX, spol. s r. o. v likvidácii
48070408 Goldrein Plus s.r.o.
50632736 GUARD SK s.r.o., v likvidácii
50618245 Global Post SK s.r.o.
36209473 G.P.Š. EURO, s.r.o.
44266120 GOODWAY spol. s r.o.
31589057 GEOstatik a.s.
31354050 GESTIL, spol. s r.o. "v likvidácii"
48091243 Gclass s.r.o.
31725805 Golfová akciová spoločnosť
36256927 GREENDWELL, s.r.o.
35796081 Generali IT s. r. o.
31652042 GABE v.o.s.
45307679 GRANDEM, a.s. v likvidácii
35764252 GUMOTEX Automotive Myjava, s. r. o.
46534041 Gernico s.r.o.
35725397 Geberit Slovensko s.r.o.
46380566 GdoRas s. r. o.
45504687 Go Vape s. r. o.
47230487 Green circle s. r. o.
44802323 GlobalCar SK s.r.o.
47584726 GIGA SERVIS, s.r.o.
31436421 Gastmor, spol. s r.o. - v likvidácii
50960911 Greenium, a.s.
36278301 GEAŠ s.r.o.
47438371 GEL-KAT s. r. o.
35707500 GTS GROUP, a.s.
46464336 GV-PLAST s.r.o. - v likvidácii
35701242 GSVK s.r.o. v likvidácii
46483853 Glovstav s. r. o.
36468851 GAMA REÁL, s.r.o. Prešov
50012282 GOLIANOVÁ s.r.o.
00893731 GASTRO - PERLA , spol. s r.o.
44749112 GANESHA s.r.o.
47452951 Ground Transportation Logistics Management s. r. o.
46552090 GX Holding s. r. o.
50993739 Green Leaves s. r. o.
50977288 Grayscale s.r.o.
47334011 Globcer s.r.o.
46543023 gipscentrum, s.r.o.
34148272 GL FILO, spol. s r.o. v likvidácii
50881647 GOLDDEST s.r.o.
36627305 GIGI, s.r.o.
45283087 GLANDULA MYSTERY, s.r.o.
50290452 GRINEX s.r.o. v likvidácii
50242679 Green DK s.r.o. „v likvidácii“
51157373 Gergiš s.r.o.
47242507 Germ s. r. o.
51253402 GT TVR, s. r. o. v likvidácii
50546180 GEMT s.r.o.
43850600 GUCMAN Projekt s. r. o.
50994433 GOLDY 3, s.r.o.
36319830 Gerys plus, s.r.o.
46953841 Goomi Ehwa SK s.r.o. v likvidácii
47126981 Goodmind, s.r.o.
46227482 Globalplayers s. r. o.
48081671 Global solutions SK, s. r. o.
31596053 GEMKO - SLOVAKOMER, spol. s r.o. "v likvidácii"
46994211 GALEXIM s.r.o.
47394081 Greendoor, s. r. o.
51166739 Global Logistik s.r.o.
51198223 GASTRO-PRIMA, s.r.o.
50961551 Geek s.r.o.
45298912 GARALEX s. r. o.
50676245 GOLDMAN s.r.o.
47595795 Gartex group s.r.o.
31387519 GEMMI spol. s r.o., v likvidácii
44617542 GIBBER, s. r. o.
47737689 Good Life Consulting s. r. o.
36786926 Gora Slovakia, spol. s r.o.
47533421 GOLIAŠ, s. r. o.
50745948 GRA, s.r.o.
36649937 GYNPOR ZVOLEN s.r.o.
51008947 Gate 22 s.r.o.
35738774 GULDAN, spol. s r.o.
47522399 GOGO Agency s.r.o.
47543060 GLOCK Forst Slowakei s. r. o.
50018116 GF-STATICS s.r.o.
46806121 GIERTL s. r. o.
36376981 GAJOS, s.r.o.
45348111 GROUP JM s.r.o.
46760563 Group AZ Slovakia, s.r.o.
36013501 GOMAR, s.r.o.
36331317 G&S Components, s.r.o.
36459763 GOHR, s.r.o.
36706345 GARBERO s.r.o. v konkurze
44446527 GOLDEN AGENCY s.r.o.
36416991 GEOMAL,s.r.o.
36728586 GLOBMETALL ALFA, s.r.o.
51035570 GEOTEAM M.Z. s.r.o.
47530588 GREL GROUP s.r.o.
44150792 GLOBAL INVESTMENT COMPANY s. r. o.
51053713 GABI Kreativ, s.r.o.
36471801 GLOBAL COMMUNICATIONS, s.r.o.
35874201 Galmond, a.s.
48027324 Genesis Invest s. r. o.
35974524 GALVÁNIHO 3, s.r.o.
36273759 GITUS Slovakia s.r.o.
51187671 GREENWOOL, s.r.o.
44544979 G B S NET, s.r.o.
47631261 G B S PRO, s.r.o.
46298177 Gamison s. r. o.
45351571 GEPE, s. r. o.
36765309 GI-PE s.r.o.
51080389 group4S, s.r.o.
46318763 GALAMBOŠ, s. r. o.
46088318 GOLANT, s. r. o.
43825982 Go.Praktik, s. r. o.
47186089 Garden SPA s. r. o.
47101407 GALLO Design, s.r.o.
36184683 Green Project Investments s.r.o.
44102879 GEPARD FINANCE, s. r. o.
51106507 Gyn - san s.r.o.
45614300 Goldegy Intelligence, s. r. o.
35774941 GENETECH, spol. s r.o.
47846895 G&R Construction s. r. o.
45232270 GX SOLUTIONS, a. s.
50938452 GREEN PLAY s.r.o.
51132711 GOECORUSH Media, s. r. o.
44623321 GLOBAL tech, s.r.o.
43895247 GIBALA s.r.o.
50950843 G-Trans International s. r. o.
35964561 GOBO TRANS SLOVAKIA, s.r.o.
36548979 GTN, s.r.o.
36357197 GRAPHITE, s.r.o.
46876308 GASTELL s.r.o.
35921340 Grandie, a. s.
50637771 Goods, s.r.o.
45978328 GETTYS, spol. s r. o.
35908653 Great Moravia University s.r.o. v likvidácii
47139595 Gang 360 s. r. o.
50275542 GK Legal, s.r.o.
50726986 Great finance s.r.o.
46471189 GRESSO, s.r.o.
36739715 Grant Thornton Advisory s.r.o.
50610031 GURMÁN FESTIVALY s. r. o., v likvidacii v konkurze
50892231 GENEVRA s.r.o.
36193755 GSIC, spol. s r.o.
48326534 Gama Commerce s. r. o.
45439605 GERO SK, s. r. o.
51016303 Grandivinus s.r.o.
44147694 GROUND CORP INVEST, s.r.o.
47255196 G.H. INVEST s.r.o.
50825003 Gratarolla s. r. o.
36731277 GERKO, s.r.o.
50342673 Gode VFX s. r. o.
47732865 Group M, a.s.
44263813 Gamma Invest s.r.o.
43801846 Global East, s.r.o.
36047201 GASTROSPOL, s.r.o. "v likvidácii"
36055271 Gynpor s.r.o.
50104152 GoodCode s.r.o.
31326528 GEMMA a.s.
46220763 GAMONT EÚ, spol. s r.o.
45557756 GREENLUX, s. r. o.
36547301 General Plastic, a. s.
47400056 GAVIPRO s.r.o.
00677990 GAMOTA výrobné družstvo
31587259 GLOBMETALL, s. r.o.
46084533 GROMARA, s. r. o.
45374490 GLOBEWARE, s.r.o.
36052752 G.N.T. s.r.o.
36461792 G-IMMO, a.s.
36741868 GMK corp. s.r.o.
45272689 GISP, s. r. o.
35954795 Grade Up s.r.o.
35872705 Grain Slovakia s.r.o.
50601237 Grand Gastro s.r.o.
36613029 GALMA, s.r.o.
35881674 GOPAS SR, a.s.
35793643 GeoProxima s.r.o.
47890231 GREYT PLAN s.r.o.
47358700 Green Media Production, s. r. o.
46256504 GVS SLOVAKIA s. r. o.
43938604 GEO - SPIŠ, s.r.o.
47176105 GOLD PHOENIX SK, s.r.o.
45274401 GAMALIFT SLOVAKIA s. r. o.
50791788 GT Group s.r.o.
46150153 GARMAN, s.r.o.
47418184 GPS-navigacie.sk, s. r. o.
47652390 G & L | law firm s.r.o.
45895546 GASTRO MLAD s.r.o.
36039918 G.W.H. GROUP s.r.o.
47904186 GOLDEN SHIELD, s. r. o.
45316511 Gavalieri s.r.o.
46544747 GEKONIX s. r. o. v likvidácii
46468579 Geosfera s. r. o.
31366066 Gnome, spol. s r.o.
48175439 GREEN AUDIT a.s.
36644919 GOLDMAX spol. s r.o. "v likvidácii"
35791829 GGT a. s.
51227037 Gold company s. r. o.
47814420 GMSM, s.r.o.
50989804 Gulaku, v. o. s.
36725498 GRAPE AGENCY, s. r. o.
50967703 Greatic s.r.o.
47483725 GTN Plus s.r.o.
44398751 Greekfield, s.r.o.
45586551 GST EU, s.r.o.
50051768 GASAN PROPERTIES LIMITED s.r.o.
46469079 GREENOX, s. r. o.
44235801 GOLD WORK, s. r. o.
46930477 GOLF Pezinok s. r. o.
45702870 GAVAP, s. r. o.
50657224 Globtech Holding s.r.o.
50656473 Globtech Europe s. r. o.
35945869 Golfový klub Jablonové a.s.
31630332 GEMERAGRO, s.r.o. "v likvidácii"
50712641 G-Salutem s.r.o.
50770667 Grand Gastro Catering, s. r. o.
36641561 GABELA, s.r.o.
46126368 GL Tech s. r. o.
44054521 GUMPARKO, s.r.o.
46226711 Global International s.r.o., v konkurze
48256927 Granus International s.r.o.
36292711 GRAVELSLOVEX-TRANS, s.r.o.
36448851 GIOS, s.r.o.
35759313 George Mathai Slovakia s.r.o.
35703369 GEOtrans-LOMY, s.r.o.
47691751 GOLF SERVIS, s.r.o.
46124616 Gaussia, s.r.o.
36632953 GemKredit, s.r.o.
36815047 GALEXA s.r.o.
44464649 GASTRO PALAZZO s. r. o.
35859351 Global Info Group, a.s. v likvidácii
35715456 GEOKOD, s.r.o.
44207883 GASTRONE s.r.o.
44764324 Gras SK s.r.o.
50913077 Gapol s.r.o.
46968954 Galeb - English s. r. o.
36503339 GYNETA, s.r.o.
45678405 Gunna, s.r.o.
35846691 GAMA PLAY s.r.o.
51028778 GAŽOVIČ REAL, s.r.o.
46164821 GE-SCHENK UNI, s. r. o.
46869964 Gallson United s.r.o.
35773171 GREGOR a spol., s.r.o. v likvidácii
36637955 GOLDEN - STAV s.r.o.
44989245 GLOBNETWORK s. r. o.
36364312 GEDEA, s.r.o.
44066635 GS-EUROSTONE s. r. o.
47036796 GA - Nagyová, s.r.o.
47255641 Gemavabe k.s.
45593701 GASTRO elite s.r.o.
48268275 Granap, s.r.o.
46297898 GAMOTA JR s.r.o.
50400070 Gray s.r.o.
44603185 GOLDENPEARL a.s. "v konkurze"
50656384 Globtech SK s.r.o.
51184613 GOLLIE, s.r.o.
50657216 Globtech Slovakia s. r. o.
50148494 GOLDY plus s. r. o.
36793868 GARÁŽE - NZ, družstvo
50910400 GL Agency s.r.o.
36740357 GOLDEN PARK, s.r.o.
35825154 GASTRO PAULA s.r.o.
46983732 GREEN UP s.r.o.
50446720 GRANDE Real, s.r.o.
36648736 GYNPOR SK s.r.o.
47573937 GAJOS Slovakia, s. r. o.
46895353 G – 91, s. r. o.
36410144 Garnet Peers, s.r.o.
36377538 Glekalena, s.r.o.
51067021 GOLD FORTUNE, s. r. o.
51121395 GALLABO, s. r. o.
46545433 Grisan, s. r. o.
47127503 GPD SK s. r. o.
35916087 Grade Communication s.r.o.
44923899 GOLDEN GRAPE, spol. s r. o.
44189931 GRANDESSA, s. r. o.
45404607 G-METAL, s.r.o.
47530731 G2M, s.r.o.
45563055 GREEN STONE PROPERTIES, s. r. o.
35705795 GE HealthCare Slovensko, s.r.o.
36311821 GAM MONT s.r.o.
47750219 GYIQ s.r.o.
50069799 GANAMED, s.r.o.
46860550 Global Solutions Services SR, s. r. o.
50183036 g.g.Angelis, s.r.o.
46592253 Golden Bean, s.r.o.
46587993 Green Print s.r.o.
44702841 GIVA, s.r.o.
51071461 GLOBE JAZYKOVÁ ŠKOLA s.r.o.
46457968 Green Media, s. r. o.
44553307 G B S IT, s.r.o.
47068230 GEO VIVA s.r.o.
36584983 Globex trading s.r.o.
36848484 Global Business Solutions SK s.r.o.
45473536 Gesamtkunstwerk s.r.o.
47570351 GADUKO s.r.o.
36733725 GREAT Company s.r.o.
35912685 GASTROENT, s.r.o.
51117479 GEOS, s.r.o.
50182838 G&P technic, s.r.o.
35718731 GRANDSTONE, s.r.o.
46158588 GSB & partners s.r.o.
46112804 GABRIEL s.r.o.
31703615 GRADENT, s.r.o.
45430411 GRAMINEX, s.r.o.
50656945 GN s.r.o.
47213639 GYN DZÚR, s.r.o.
36474304 GSM Partner spol. s r.o.
46364803 Gastro FUEGO s. r. o.
47702141 Growheel, s.r.o.
36613592 G a W ŠUPLATA, s.r.o.
50253671 Galaxit s.r.o.
36626741 Gales SK s.r.o.
47605448 Golden Stream, s. r. o. v likvidácii
36552259 GAMA Consulting, s. r. o.
36642398 GASTRODERMA, s.r.o.
47345951 Gupama s. r. o.
45371261 GASTRINT s. r. o.
46526668 GEODETUM s.r.o.
50481614 Green Apple s.r.o.
51062755 Geppetto, s.r.o.
47649356 geo.flex, s.r.o.
46550305 GAMES s. r. o.
50524488 GESCRAP SLOVAKIA s.r.o.
31404391 GENERAL - FORESCO, a.s. "v likvidácii"
46109056 GLAstav s.r.o.
44713657 GipsSystem, s.r.o.
50783807 GERMES - VOK, s.r.o.
36741698 GYNEA s.r.o.
44054416 GUS s. r. o.
36529109 GRADUAL, s.r.o.
51048426 Godax s.r.o.
45378347 greenstudio s. r. o.
31391974 GOOD WEATHER s. r. o.
31590501 GFCBank Produkt, Holding Group, s.r.o.
46448799 Go SMART, s. r. o.
44784236 GEODET - JS s.r.o.
50706560 GKG s.r.o.
48048488 Guardfish s. r. o.
45401314 GLOBAL INVESTMENTS s.r.o.
50555448 Gastro klasik s.r.o.
45672831 GLORIOSA s.r.o.
47918497 Gastro LM s.r.o.
36273040 Gutman Lifting, s.r.o.
36792861 GASTROM s.r.o.
36230910 GARANCIA Senica, spol. s r.o.
47118059 GAPAL TOUR s.r.o.
46831932 GastroPharm s.r.o.
50389742 GeeR s.r.o.
47402504 G.V.M.J. s. r. o.
36380474 GH GLOBAL, s.r.o.
46440224 GymBeam s.r.o.
45341281 GM Trade Slovakia s.r.o. „v likvidácii“
51082292 goJIRA s.r.o.
44457057 Golden Tan s. r. o.
36738689 Gemius Slovakia s.r.o.