JOIN

Catalogue of companies

List of Companies with names starting with letter - S, Total count: 56284

Reg.No Company
00037869 Slovenská akadémia vied
00166197 Štatistický úrad Slovenskej republiky
30844363 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
42054575 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
37922459 Spojená škola
17053722 Stredná odborná škola strojnícka
00159158 SOU Nové Mesto nad Váhom
35987138 Stredoslovenské osvetové stredisko
35984953 Stredoslovenské múzeum
37781316 Šarišské múzeum
17050367 SOU - hutnícke
36145301 Slovenské komorné divadlo Martin
35984929 Stredoslovenská galéria
37915568 Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
00893226 Stredná odborná škola stavebná
17050316 Stredné odborné učilište strojárske
31297668 Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi
37781286 Šarišská galéria v Prešove
00894915 SOU - polygrafické,
00159352 Stredná odborná škola
37890182 Stredná odborná škola
00891550 Stredné odborné učilište elektrotechnické
17050481 Stredná odborná škola - Szakkőzépiskola
37890115 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
00891827 Stredná odborná škola
45015171 Stredná odborná škola
00893161 Stredné odborné učilište elektrotechnické
00159468 Stredná odborná škola
37918826 Spojená škola s organizač. zložkami SOU, SPŠ, OA
42114985 Stredná odborná škola
30807506 Štátny pedagogický ústav
00164682 Štátna vedecká knižnica v Prešove
00679127 SAV - ústav genetiky rastlín
00165221 Štátny ústav pre kontrolu liečiv
31750940 Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied
00156426 Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
36069655 Slovenská pedagogická knižnica
36065340 Štátna pokladnica
30796130 Špecializovaný trestný súd
00156906 Slovenská inšpekcia životného prostredia
30794021 Slovenská stavebná inšpekcia
42097002 SR, Správa Obvodného úradu Košice
30814502 Slovenský metrologický inšpektorát
00679135 Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied
17314852 Štátny inštitút odborného vzdelávania
17331927 Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát
00164674 Štátna vedecká knižnica v Košiciach
36138517 Slovenská národná knižnica
31819559 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
42077508 Slovenská republika v správe Obvodný úrad Prešov
00003328 Slovenská správa ciest
31797857 Štátna školská inšpekcia
31749542 Štátny fond rozvoja bývania
00654434 „SOS“, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo
00161730 SPŠD
00161853 SPŠS
00606758 Stredná zdravotnícka škola Košice
35555777 Správa ciest Košického samosprávneho kraja
00607045 Stredná zdravotnícka škola Dolný Kubín
00607304 Stredná zdravotnícka škola Bratislava
00161781 SPŠ a OA s V.J.M.
00215589 SPŠD
00515159 Stredná športová škola
00012432 Spojená škola
00161802 SPŠ
00893358 SOU stavebné
00420191 SPŠ
00161454 SPŠE
00607037 Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš
00607312 Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda
00607371 Stredná zdravotnícka škola Trnava
00606766 Stredná zdravotnícka škola Košice
00607363 Stredná zdravotnícka škola Trenčín
17050073 SPŠ
37956205 Spojená škola
30775396 SPŠ strojnícka
00161381 SPŠ
00162442 Stredná záhradnícka škola v Piešťanoch
31297846 Spišské divadlo
00606740 Stredná zdravotnícka škola Humenné
30775311 SPŠ dopravná
37890069 Stredná odborná škola - Szakkőzépiskola
00521965 Športové gymnázium
00161501 SPŠ
36103004 Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre
00607029 Stredná zdravotnícka škola Lučenec
00351784 „SVETLO“, Zariadenie sociálnych služieb Olichov
31297889 Spišská knižnica v Spišskej Novej Vsi
00606812 Stredná zdravotnícka škola Rožňava
00399817 SPŠS
00133132 Škola úžitkového výtvarníctva v Košiciach
37847783 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
42155258 Špecializované zariadenie v Trnave
37936859 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
00606782 Stredná zdravotnícka škola Michalovce
00606791 Stredná zdravotnícka škola Poprad
00161578 SPŠ
00606804 Stredná zdravotnícka škola Prešov
35568364 Spojená škola s organizač. zložkami, SOUP a OA
00162701 Stredná lesnícka škola v Liptovskom Hrádku
37998757 Spojená škola
00607347 Stredná zdravotnícka škola Skalica
00607339 Stredná zdravotnícka škola Nové Zámky
00161357 SPŠ
30810701 Slovenský metrologický ústav
35998652 Slovenské banské múzeum
31299512 Štátne divadlo Košice
35989327 Štátna opera
30809673 Slovenská národná akreditačná služba
00164763 Slovenské národné divadlo
36070513 Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
00626031 Slovenská agentúra životného prostredia
00164780 Slovenský ľudový umelecký kolektív /SĽUK/
00164721 Slovenské národné múzeum
17058520 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
00164704 Slovenská filharmónia
31966977 ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA
00002801 Slovenská inovačná a energetická agentúra
00228672 Štátny komorný orchester Žilina
36145114 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
35987006 Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
37780387 Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči
00699993 Slovenské centrum dizajnu
31753604 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
00156884 Slovenský hydrometeorologický ústav
00164712 Slovenská národná galéria
31297111 Slovenské technické múzeum
00164852 Slovenská ústredná hvezdáreň
00490750 Slovenská akadémia vied
00164844 Štátna filharmónia Košice
35653001 Slovenská agentúra pre cestovný ruch
00891444 Slovenská požičovňa filmov
17335345 Slovenský pozemkový fond
30807484 Sociálna poisťovňa
35936835 Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s.
00397482 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
30807549 Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
37966456 Správa zariadení sociálnych služieb
00696871 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
36129755 Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o.
37851713 Správa športových zariadení Mesta Galanta
17078202 Správa mestskej zelene v Košiciach
00696463 Správa mestských komunikácií Poprad
35546611 Správa školských zariadení
31907059 ŠPORTOVÝ KLUB MESTA DUDINCE
31305784 Služba, mestský podnik Stropkov
42115736 Športové a turistické služby Nesvady
00179663 Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
36103080 SLUŽBY Šarovce
42133661 Seniorcentrum Staré Mesto
18047343 SLUŽBYT Zlaté Moravce, mestský podnik
00520560 Správa rekreačných a športových zariadení Humenné
35514035 Správa telovýchovných zariadení
31196349 Správa športových zariadení Levice
31935265 Správa športových zariadení mesta Veľký Krtíš
36124702 Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.
36366081 S.A.B.A. spol. s r.o.
35915951 SCIROCCO s.r.o.
36532797 STATER, s.r.o.
46054090 S.A.R. Invest, s. r. o.
36676608 Silitan s.r.o.
36617288 SLOVCANIN, s.r.o.
47324384 SIGNEXPERT, s.r.o.
00222054 Stavebné bytové družstvo Zvolen
46117687 ST Group s.r.o.
36839817 SUWISPORT s.r.o.
36420361 STAKOV Čadca, s.r.o.
47069414 STAVING ŽELIEZOVCE, s.r.o.
47244194 Synot W, a. s.
43996281 SPV Dražobná s. r. o.
50533282 Slovenský register firiem a živnostníkov s. r. o.
35706961 SYDE, spol. s r.o. v likvidácii
35826649 Scania Slovakia s.r.o.
47219912 ŠTÚDIO U ROMANY s. r. o.
50327119 Sovie hniezdo s.r.o.
36324329 SEPA, s.r.o.
50652869 STR84WARD s. r. o.
17085918 SLOVECO, s.r.o.
36463736 SOLUD, s.r.o.
36013293 Stavexpres Sk, spol. s r.o.
50377183 ShalomEurope s.r.o.
47429399 Stavo-dom SK s.r.o.
36610984 Servisná spoločnosť Partner, s. r. o.
43894691 SGS TECHNOLOGY s.r.o.
51035065 SEBURGI, s.r.o.
36028762 SIG s.r.o.
46797165 STANLEX s.r.o.
36720101 STELLA NITRA, s.r.o.
47752866 SOFIE ICE, s. r. o.
35915820 STEEP PLAST Slovakia, s.r.o.
45909148 SLC Transport s. r. o.
31629067 SEDOZA spol. s.r.o.
31103511 SVAMAN spol. s r.o.
45255971 SOLARIS seven s. r. o.
36765431 S & S Kovovýroba s.r.o.
31622712 Stavebné bytové družstvo
31382614 SUMA Consulting, s.r.o.
00168203 Š A M O T K A , výrobné družstvo Hrnčiarske Zalužany
35895195 SINOMED, spol. s r.o.
44725094 SDP + s. r. o.
46003509 Scalper Media, s. r. o.
44499795 ŠEBÁŇ - MEDICAL, s.r.o.
46765930 SIVEL EDC, s.r.o.
36341959 Správa bytov Handlová, s.r.o.
47345063 SELALE EDUCATION BUSINESS s. r. o.
45598088 Štefančík, s.r.o.
36530247 SLOV FOREST - Á.J., s.r.o.
36412830 ŠEĽO, spol. s r.o.
46758917 Slowir s. r. o.
45724351 STOP LUP, s.r.o.
47609338 SPORTIKA GROUP s. r. o.
47347996 Strešné centrum Žilina s.r.o.
48283355 SL-Alliance Group s.r.o.
17332575 SCHAFY, spol. s r. o.
47177616 SMART CREW s.r.o.
46484655 STAVIVÁ Pavlík a Solárik, spol. s r.o.
36263800 SEZAKO Trnava, s.r.o.
35896833 SIMERIS s.r.o.
35806010 STAREX s.r.o.
36504050 SIJUKO, spol. s r.o.
31349935 S&T Slovakia s. r. o.
00170984 Stavebné bytové družstvo Komárno
35889080 STEFE ECB, s.r.o.
45415269 SAS group, s. r. o.
36484831 STYLE TRADE, s.r.o.
36181188 S A N A s.r.o.
35962216 SOFIVA, s.r.o.
35777320 STAVOINDUSTRIA SK, a.s.
45855595 SVE, s. r. o.
35791535 SUEZ ENVIRONNEMENT SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s.r.o.
47562706 SlovArt, s.r.o.
31667244 Správcovská firma, s.r.o.
31644660 Slovenská ovčiarska spoločnosť Ružomberok, a.s.
46449531 STELAM, s.r.o.
31585752 STEFE Rimavská Sobota, s.r.o.
46605258 Salve Real Estates, a. s.
43864082 SEPROT PLUS, s. r. o.
36304808 SEPROT, s.r.o.
47735228 SAXUM projekt s.r.o.
50442821 Salve Finance, s.r.o.
36023949 SK BASALT s.r.o.
47258373 SK9 Property, s. r. o.
47258403 SK8 Žilina, s. r. o.
46469869 Sabiz s.r.o.
47258420 Supernova Zvolen s.r.o.
46769391 Sowelu s. r. o.
47258365 SK3 Košice I, s. r. o.
47258497 SK7 Poprad, s.r.o.
47258519 SK2 Bratislava III, s.r.o.
36669105 Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.
46876464 STOCKAGE INDUSTRIEL Slovakia, s. r. o.
36230791 SF Soepenberg, s.r.o.
36335720 SANIMAT, s.r.o.
46275592 SOPO s. r. o.
43905935 Space - Com s. r. o.
36221899 STAVMONT L.N., s.r.o.
47458267 Statikabb s.r.o.
50052560 Silverside, a. s.
46911154 Schemni, s. r. o.
36378135 Silencia, s.r.o.
36564109 SIGNOS s.r.o.
47686031 Shiny.House s.r.o.
46964363 STEEL CONSULT s.r.o.
47843942 Služby Cífer s.r.o.
44702655 ŠALGO SK, s. r. o.
50713671 Sports House Slovakia s.r.o.
36795038 STANĚK VETRÁK & PARTNERI, s.r.o.
45537186 SANDL s.r.o.
31650058 STP akciová spoločnosť Michalovce
36214612 Slovenské združené kameňolomy s.r.o. v likvidácii
45615608 SlovMin s. r. o.
17328519 SOMO spol. s r.o.
44731159 SCONTO Nábytok s. r. o.
36675385 STEFANELL, s.r.o.
35815329 SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o.
36454222 STARBEER s.r.o.
46426604 Stredoslovenská televízia, s.r.o.
36407429 SPA life, s.r.o.
36716839 STAV - Ďarmoty s.r.o.
51203561 SH stav, s.r.o.
47123966 Š - BAGETY s.r.o.
50159381 STAVTEK s.r.o.
50411047 STAVMART priemyselné podlahy, s.r.o.
50044982 SofiaCare, s.r.o.
34120076 SEMAT, a.s.
31718523 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov
47961392 S.T.R. spol. s r.o.
46321560 STAVMIX SK s. r. o.
36611174 SKY.XS AIRCARGO Slovakia s.r.o.
47751657 SK-DIVE s.r.o.
46121625 SCU-B s. r. o.
48086754 SYMDENT s.r.o.
36273147 SL SOLUTION s. r. o.
50379224 Sensum s.r.o.
47816023 Stromová offices, s.r.o.
34140590 SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o.
31735053 STYRAX s.r.o.
50661418 SOVA SK spol. s r.o.
47154331 Samwoo Slovakia, s.r.o.v likvidácii
47097469 Samy A.G.I. s.r.o.
50401955 ŠTÚDIO NÁDEJ, s. r. o.
36798720 Slovak Golf Agency, s.r.o.
36354767 SONET Slovakia, s.r.o.
44263325 SOCIAL CONSULTING, s.r.o.
36214183 Scrat s.r.o.
44690363 Stage Hands s. r. o.
47955236 SABKA s. r. o.
46314571 Spišská stavebná spoločnosť, s.r.o.
35810025 Slovenská plynárenská agentúra, s.r.o.
47244259 ŠKODA LEGAL s.r.o.
46437193 SBP services s.r.o.
50238345 SOLID SECURITY SLOVENSKO, s.r.o.
46291318 SPORTREKLAMA agency, s.r.o.
47636785 Sorena Gastro s. r. o.
31591817 SPIRIT spol. s r.o.
44880685 System Business, s. r. o.
51029529 STEMARK-SK, s.r.o.
47369001 SERVICE MEDICAL SLOVAKIA s.r.o.
36690856 Spravbytherm s.r.o.
36838799 SLOV-FARM, s.r.o.
36609111 ŠPORTHOTEL TRNÁVKA, spol. s r.o.
36258733 SEA ELEKTROMECHANIKA, s.r.o.
31663036 S. P. T. STAV s.r.o.
17313520 SAGITTA spol. s r.o.
44156782 SWIM, s.r.o.
47573139 SOLUBET s. r. o.
36721166 Správa domov Gelnica, s.r.o.
36640191 Savet consulting, s.r.o.
00222011 Stavebné bytové družstvo Liptovský Mikuláš
36391328 STAVTECH, s.r.o.
46631402 Stratonixdale SK s.r.o.
35945486 S.U.Z.I., s.r.o.
31385281 SNOW TECHNIK s.r.o.
46531688 SUNrgp s.r.o.
31651321 SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO a.s.
44519966 S - INTERNATIONAL FORWARDING, s.r.o.
50517368 SOLPA, s.r.o.
48265454 SMART TIME s.r.o.
44266758 SIBEX, s. r. o.
43904777 STUDIO MG s.r.o.
35959525 SISCON, s.r.o.
36849677 SOREN, s.r.o. „v konkurze“
47972084 Self - activity, s. r. o.
36397971 Stavebná mechanizácia, s.r.o.
36197874 SLOVEKO s.r.o.
47258390 SK5 Martin, s. r. o.
50457373 Simple Wood s.r.o.
46320768 SFZ Marketing, s. r. o.
44787901 Slovinterenergo s.r.o.
51023083 Somria s.r.o.
50804774 Salyway, s.r.o.
51026252 ShapeData, s. r. o.
44731621 SVKB group s.r.o., v likvidácii
36678244 Schiessl, s. r. o.
31634559 SKLOMAT, s.r.o.
31330258 SISA auditing spol. s r. o.
50361104 SPOJMAT s.r.o.
47095571 Solvent Finance s.r.o.
50735969 Sz & W elektro s.r.o.
50601989 Societe Bancaire et Fiduciaire Privee s.r.o.
45715548 S.D.P. TRADE s.r.o.
36702439 SUBASIO s.r.o.
36380075 SKI-CENTRUM, s.r.o.
47685395 SP-MP s.r.o.
50473239 SIMBIR s.r.o.
47033746 SEVERLEK , s.r.o.
46404520 SORA s.r.o.
36273074 Stoma Senica, a.s.
46424091 SUPERDIETA, s.r.o.
46857541 SMART ENERGO s.r.o.
30774691 SZP SK, s. r. o.
50949039 SISLEY s.r.o.
45526745 SVITKOSTAV s.r.o.
44727348 ŠLACHTOVSKÝ AD s. r. o.
47084278 SEWINT Development s.r.o.
48057037 Szönci s. r. o.
31568840 SLOSMAT, s. r. o.
45494991 Solisko Invest, s. r. o.
44338422 STOSA, s. r. o.
46995927 StealthTech, s.r.o.
50098349 SPES FUTURI, s.r.o.
48108243 Stil trade SK s.r.o.
50559826 SAGEP Trade s.r.o.
48209953 SALON 21 s.r.o.
50178482 STAVEBNÝ DOZOR KOŠICE s.r.o.
46805621 SNEHULIAK-SKI s.r.o.
47204451 Soleon s.r.o.
31564101 SECO leasing a.s.
44500734 SkyToll, a. s.
35928905 SPORTS Production s.r.o.
36331988 SBS Južanka, s.r.o.
43859411 S-MONTANA SK, s.r.o.
44553391 Set Five s.r.o.
35845309 SCM, s.r.o.
47766697 Scandic Work s. r. o.
46021159 SCHEME s.r.o.
51147092 Slovak Medical Valley, s.r.o. v likvidácii
46406085 SEŠET POPRAD s.r.o.
46626069 SEA Centrum, s.r.o.
47335416 SUNNY BEACH, s.r.o.
44438672 S+M priemyselné podlahy, s. r. o.
36652687 SITITEC s.r.o.
46017534 SmartTech s. r. o.
48110493 Siente s.r.o.
36294667 SLOVAK EXPERT´S, s.r.o.
35821728 SP TRADING s.r.o.
46089551 SAMT s.r.o.
50521748 SORAKA s.r.o.
48318159 Strmé sady s. r. o.
45889210 SOREKA, s.r.o.
47179554 SOLMEA s.r.o.
36820211 SOFTIS, s.r.o.
46656766 SLAVDENT II., s.r.o.
36213721 SZT - STROJÁRNE, s.r.o.
35799358 SAM TRADING s.r.o.
50697447 SEMARO s.r.o.
46222073 Šupo s.r.o
36351016 SEGGA, s.r.o.
36761427 Skruže Weise SK k.s.
36524115 STAMOL, s. r. o.
47013460 SOČO s.r.o.
48155900 Seduco media, s.r.o.
36391310 Suniver, s.r.o.
47365528 SAFECOM Košice, s.r.o.
47427698 Star cars SK, s.r.o.
31652581 S L O V A K , a.s. Košice
36350273 SALUTE-DUR s.r.o.
48039012 Sellia, s.r.o.
36408816 SAVURA SLOVAKIA, a.s.
48251101 Šamorín – OK realitné služby, s. r. o.
47055081 SET Slovakia, s.r.o.
36477851 SABO TOUR, s.r.o.
46739441 SIDERA SK s.r.o.
47535377 Stolárstvo LANČARIČ, s.r.o.
46483802 StrechoStav, s.r.o.
45712492 Satori gardens s.r.o.
31335187 STAVMIX s.r.o.
46755918 SIDOR Holding, a.s.
45378151 Simple 9, s. r. o.
35896507 SOLID SOLUTION, s.r.o.
35756608 Stavomontáže Trnávka a.s.
47021071 Silring s.r.o.
47803321 SEKont Nitra, s.r.o.
36233242 SATI, s.r.o.
50206664 SGS Geosolutions s.r.o.
44635427 Sound & Car, s.r.o.
48315699 Skadam s.r.o.
36634433 SPRÁVCA - RM spol. s r.o.
44497181 Šamorínska realitná, spol. s r.o.
46904620 SVECONS REAL, s.r.o.
47465964 Seven Peaks s.r.o.
46009515 SKIT line s.r.o.
51209969 Skanvolcar, s.r.o.
51162687 Skyhost s.r.o.
35697199 SEMA HŠ s.r.o.
36611956 SLOVAKIA - REAL KOŠICE, s.r.o.
44194269 SOFIA reality, spol. s r.o.
46223487 Slovfarmex s.r.o.
47937696 STATEKO s.r.o.
48210358 Sport Lovers, s.r.o.
35607254 SPOLOČENSTVO OBCÍ MIKROREGIÓNU PODHORIE
51142783 SPENGLE Carbon, s. r. o.
35863889 SEM s.r.o.
36374415 Stamp VS s.r.o.
35801549 Slovenská olympijská marketingová, a.s.
36252999 SEW-EURODRIVE SK s.r.o.
47258489 SK4 Košice II, s.r.o.
36058742 Savet s.r.o.
51041537 Syvys s.r.o.
48024457 Shattlé, s.r.o.
50804758 STAVSPOL JT s.r.o.
36420522 SPIMA Alarm, s.r.o.
47131268 Ščepita s.r.o.
50137514 Samisk s.r.o.
31662099 SCO - DELTA s.r.o.
51139201 Slnko v Srdci - vedomie jednoty s.r.o.
51138328 Slnko v Srdci - cesta k sebe s.r.o.
47468963 SMILING, s.r.o.
35912464 STAKO, s.r.o.
50710508 STAL GROUP, s. r. o.
47347686 SALONEL, s.r.o.
35870061 Summary, s.r.o.
51129523 SoftHorse s. r. o.
44801343 SparxSystems Software k.s.
44222661 STATICS, s. r. o.
47516305 SANVIA s.r.o.
36839981 SATA group, s.r.o.
36714691 Schweiger Company, s.r.o.
44918364 Stovateam s. r. o.
50926586 šuka gold s. r. o.
46646329 SIL COM s. r. o.
46251294 SDN s.r.o.
47403357 SVETLO s.r.o.
36614378 SŠG, s.r.o.
46323244 Spiš vrt s.r.o.
50230042 STAWEI, s.r.o.
50337416 Sumdrill s.r.o.
47568011 S - LOV s.r.o.
50847899 SWIPS s. r. o.
36055697 STARLIFT, s.r.o.
50732731 SKATULA s.r.o.
36037125 STIBIUM,s.r.o.
46435280 SaAli s.r.o.
51151936 SunDance Festival s.r.o.
47162414 Š - MEDOVNÍK s.r.o.
48141577 SANDIMPEX,s.r.o.
36321079 Špeciálne stroje a zariadenia Trenčín, spol. s r.o.
35865695 SVK - REAL, s.r.o.
48067199 Sičani s.r.o.
51107902 Slovtep s. r. o.
50123386 SNV-DP, s.r.o.
47868139 S&N spol. s r.o.
44631162 SUTRA, s.r.o.
50562614 SNF, s.r.o.
47987910 SLOVSPICE, s. r. o.
36001031 SKI VRÁTNA, s.r.o.
50682377 Slovak art agency s.r.o.
48126187 Studio e, s.r.o.
50842455 Sider Development Company s. r. o.
31673660 STEFE Rožňava, s.r.o.
44226098 SUNBEAM, spol. s r. o.
46341927 SALDEK s. r. o.
36383465 SEMO s.r.o.
36503169 SM Slovakia, s.r.o.
36525081 SUPERMAX Nitra, a.s.
31642284 Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, a.s.
34119647 Spoločnosť Stredné Považie a.s.
36859923 SKJ s. r. o.
35683422 SYSTEM SECURITY s.r.o. v likvidácii
43937969 STADA PHARMA Slovakia, s. r. o.
31612300 STEFE Zvolen, s.r.o.
36690473 Spojená Nitrianska Pekáreň, a.s., ( skrátene: SNIPEK, a.s. )
44343477 SCONTO Development s. r. o.
46762370 Štefan Vilhan spol. s r.o. "v likvidácii"
46514139 SHOP CENTER s. r. o.
50921673 SK LEADER s.r.o.
47124059 Š - HAMBURGER s.r.o.
47235110 SUREAL, s. r. o.
46624422 SAD - LAZY s. r. o.
43874746 Scania Finance Slovak Republic s. r. o.
36602833 SWAM servis s.r.o.
36718556 STABILITA, d.d.s., a.s.
31737561 Školská agentúra pre obstarávanie s. r. o.
45362831 Symply, s.r.o.
47121106 Širal, s.r.o.
46878513 SPORTEAM s. r. o.
50575945 SHAMI company, s. r. o.
48193330 stejk s.r.o.
51165589 Simple real estate invest s.r.o.
50199722 School Travel, s.r.o.
36698318 SAVA real spol. s.r.o.
51268612 SH Agentúra, s.r.o.
31634133 SALVIA Slovakia, a.s. v konkurze
47162392 Š - GASTRO s.r.o.
45395233 S AUTO, s.r.o.
36812315 S PRO ALFA SK, s.r.o.
47583193 Sušila spol. s r. o.
50571621 SG servis SK, s.r.o.
45912564 SAMAES s.r.o.
48126926 SVK Style s.r.o.
31735479 SA Profit, spol. s r.o.
47577908 SEM Slovakia s.r.o.
31709281 STAVMONTA - SLOVAKIA s.r.o.
45871167 Scandinavian Trucking, s. r. o.
51094053 Silky s.r.o.
46274707 Stage Partner, s.r.o.
50788396 Secret real s.r.o.
44590890 STEEL SKLAD s.r.o.
36055824 SPORT RESORT SLOVENKA s.r.o.
47772093 SIMBRA s. r. o.
50979647 SIXELA BABY s.r.o.
00587974 Stavebné bytové družstvo občanov Stará Turá
44478461 STAGE 11, s. r. o.
50856162 SMB Manufacturing s.r.o.
50296469 SCAMA REAL, s.r.o.
36671185 STEM Slovakia s.r.o.
31641237 SK Technic, v.o.s.
17150418 Stavebné bytové družstvo Šarišské Michaľany
44657765 SUN4ENERGY, s. r. o.
36532614 Súkromná detektívna kancelária R.S. NÁDEJ s.r.o. (v skratke: SDK R.S. NÁDEJ s.r.o. ) v likvidácii
36327778 STAVNET.SK s.r.o.
35722550 Spinner, s.r.o.v likvidácii
36812234 StudentMarketing s.r.o.
35871067 STEMAR plus s. r. o.
47179660 S & T Performance, s.r.o.
36608793 Stepex s.r.o.
36587141 SUB Creativity s.r.o.
50328247 SK-PRÉMIUM s.r.o.
47393432 SPV Panther s. r. o.
46430725 SHS Finance s.r.o.
44176651 SEM plus s. r. o.
31685340 Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava, v skratke SMZ, a.s. Jelšava
31323367 SH CLASSIC, spol. s r.o. v likvidácii
45866694 Slivka Ján s. r. o.
36220566 SUNRIED corporation, s.r.o.
46131396 STELLEA EXPRES s. r. o.
36549533 Slovenská lesnícka a obchodná spoločnosť, akciová spoločnosť
47258381 SK6 Nitra, s.r.o.
50692194 SOLARISE s.r.o
46782486 S L, s.r.o.
46238077 ŠANCA LTD s. r. o. v likvidácii
47765208 SAPELI SK s. r. o.
36533084 Systém - informačné družstvo
36843393 SladMedica s.r.o.
47497718 Sick my duck, s.r.o.
34126678 S - DENT SLOVAKIA, s.r.o.
36621102 SOAS a.s.
36461148 SPORTCENTRUM GALFY, s.r.o.
36291528 STAVAMEC s.r.o.
31330827 SLOVENSKÁ INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
47925825 studio22academy s.r.o.
47700424 SAMK, s.r.o.
36694878 SLOVDRIFT, s.r.o.
45651752 ŠARIŠ service s.r.o.
44718918 SLOVPOLKOS, s.r.o.
50107798 Slovak international school s.r.o.
47617551 SANITARY s.r.o.
36219576 SHR-VEGET, s.r.o.
31729746 Strojár, s.r.o.
36643572 Sovanis s.r.o.
44359977 SWV, s.r.o.
36770949 SnailNet, s.r.o.
35866799 SAMIL BALENIE, s.r.o.
45244448 Szabo 1950 s. r. o.
36441392 SUNGWOO HITECH Slovakia s.r.o.
36228222 STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ RAVING, a.s.
50270371 Star Management s.r.o.
44700610 SI.DA s. r. o.
44918178 Satmont s. r. o.
45004803 SEVER, s. r. o.
45559180 Sentinel s.r.o.
47626003 SELUVI s. r. o.
47968338 Sazos Trenčín s.r.o.
50157230 SVL - STAV, s. r. o.
36837008 SIMAMIK, s.r.o.
36510700 S Y N L A C T A, s.r.o.
44591993 SPORT ONE SK, spol. s r.o.
47321181 SportFit s.r.o.
36045403 STEFE THS, s.r.o.
45004455 Seis Tatry s.r.o.
44231938 ŠPORTCENTRUM SENICA, s.r.o.
44224184 SUBAKOprint, s. r. o.
36012971 ŠK LR CRYSTAL, s.r.o.
36059919 SEGAR SLOVAKIA s.r.o.
36539759 SPEED LINE, s.r.o.
31663796 ŠIAS, spol. s r.o.
46457500 SVaMS s. r. o.
50173014 SKYBIK Transport s.r.o.
36005916 Športcentrum, s.r.o.
46297707 SAMRU, s.r.o.
46876847 Solar Systems s. r. o.
31370519 Shopping Palace Bratislava, v.o.s. v likvidácii
45300593 STANDA s. r. o.
47450355 Saegeling Medizintechnik, s. r. o.
44611951 simen s.r.o.
31669468 STD Vranov, s.r.o. v konkurze
47369850 SIGNATURE s.r.o.
36716626 SMART F.I.S., spol. s r.o.
47250704 SpectrumS s.r.o.
36326372 Si.To.Ro. s.r.o.
46358439 SÍDLO KN s.r.o.
44465475 SIDING MJ, s. r. o.
45891702 Sky - Led, s.r.o.
50577336 SANA AL-RABEE, s. r. o.
46944656 SteFan metall, s. r. o.
47430133 SATORIS, s.r.o.
50412922 Soovitus k.s.
46185887 SuperDRIVE Events, s.r.o.
50408062 Spoľahlivo s.r.o.
31407927 STRAUBYT, spol. s r.o.
44187475 STAVIVÁ POPRAD, s.r.o.
35952016 SLOVAKIA RENT s.r.o.
36533793 SKIPPI Nitra, s.r.o.
35870508 Slovenská plavba a prístavy - Lodenica, s.r.o.
36495204 STROJTEAM, s.r.o.
31378781 STAVEBNÉ STROJE - STROJSTAV, s.r.o.
36844748 SLOVAK PRESS PHOTO, s.r.o.
31335284 SEDYA s. r.o.
50984675 Stronghold Consultations s. r. o.
36183911 S T A V A - K E, s.r.o.
47479957 SI & KA Slovakia, s. r. o.
45532907 SARO&SYN TRANSPORT, s. r. o.
44665954 SPONY s.r.o.
36506435 SKICENTRUM STREDNICA - ŽDIAR, a.s.
50097679 SOMMTOR s.r.o.
34103147 Schuster Bau & Projekt manažment s.k. s.r.o.
36647411 SCInvest s.r.o.
51137232 Sufio ESOP j.s.a.
36055476 SKI TURECKÁ s.r.o.
36361127 STRABAG Property and Facility Services s. r. o.
47847786 SmartMan, s.r.o.
44128525 SJ - Stavby s.r.o.
50890310 S-PonukaByvania.sk, s. r. o.
47504307 Sananda s.r.o.
46955569 Storm Corporation s. r. o.
36474754 SOFFI s.r.o.
36591726 STAVMART - INVEST, s.r.o.
50591665 STAL s. r. o.
36625493 SUPPLY s.r.o.
47974591 SP - CHEM s.r.o.
46293221 Slovamet s. r. o.
44127529 SINOTECH-SK, s.r.o.
45562288 Slovcast Steel s. r. o.
46445501 SICPA Security Solutions CE a. s.
47415100 SETNEK, s.r.o.
44121776 ST Europe s. r. o.
36605000 SIKO-V-TRANS s.r.o.
50385569 SOVA.PM, s.r.o.
36797197 S.WORK s.r.o.
46844970 SPUS s.r.o.
47921102 scitoom s.r.o.
36276065 SLOVAKIA TOP ESTATES, s.r.o.
44199821 SMAS s.r.o.
44960841 SW Consulting, s. r. o.
46604685 STREICHER, spol. s r.o.
46669337 SPORTS & MEDICINE s. r. o.
47942649 STEGA s.r.o.
44707681 Stavslužby, s.r.o.
43863035 SAJ pekáreň, s. r. o.
50930851 SPI GLOBAL PLAY s.r.o.
50248898 Schweisser Team s.r.o.
50561375 Sedliacke špeciality s.r.o.
36461881 STAVBA Šváby, výrobné družstvo v likvidácii
46936696 Simply, s.r.o.
44392281 SONMY, s.r.o.
50653555 Stellar Inn s.r.o.
36410021 STILLA, a.s.
31592635 SlovTan Contract Tannery spol. s r.o.
36586196 ŠKOLPO, s.r.o.
36382167 SAXO, s.r.o.
50004859 SHARKY s.r.o.
34134654 Simig group, s r.o.
51001888 SLine Group s. r. o.
47459344 Snov, s.r.o.
46415114 SOGY, s.r.o.
46355529 SAAP Slovakia, spol. s r.o.
50184822 Symons-plus, s.r.o.
50807307 SHE-PHO s.r.o.
46116168 STELLO - TRADE s. r. o.
36433365 STAREA, s. r. o.
47445467 SDS Group s.r.o.
36551457 SOC TRADE, s.r.o.
50472127 SVAMI s.r.o.
36359301 SteelCast s.r.o.
46199268 SyAn, s.r.o.
44887809 SFOS.SK s.r.o.
31318835 Spirit Slovakia spol. s r.o.
36683221 SIM Management Services s.r.o.
46771271 SKsmart s.r.o.
36826430 SAFARI, s.r.o.
51064987 SIDE PART GROUP s. r. o.
31735321 SLOVMETAL s.r.o. Humenné
31678343 STD DONIVO a.s.
50854321 ŠED, s.r.o.
46067744 SoftLab, s. r. o.
46872833 SUPA s.r.o.
44580754 STARONG, s.r.o.
35917041 SALES MANAGEMENT, s.r.o.
36465291 SIGNUM, s.r.o. POPRAD
47502924 Sezaland s.r.o.
44115202 Splendit Translations, s. r. o.
31614442 SAKS, s.r.o.
31412866 Sereďský mäsový priemysel, a.s.
44112548 Stevanato Group International a. s.
36208426 St. Hubert, s.r.o.
35803843 Správcovské bratislavské družstvo
50760955 Slava - service s.r.o.
36425621 Sanatórium Helios SK, s. r. o.
47864265 Saintech s.r.o.
47184281 STARM s.r.o.
45283931 Slovak IT & Consulting, s. r. o.
44675381 SVESON, s. r. o.
48092797 SYROVÉ TORTY s.r.o.
35952253 SPORT infomedia, s.r.o.
47195673 Sardinka Production s.r.o.
44152787 SLOVAK TRANS s.r.o.
00634123 SECO Consulting, s.r.o.
47204788 Silver Mine s.r.o.
36437026 SIC Consulting s.r.o.
36619051 SRER s.r.o.
46529012 SBT 2012, s.r.o. v likvidácii
47059494 "STB" SLOVAKIA s.r.o.
48276073 SARA1 s. r. o.
50244388 SmartBooks, a.s.
47006722 SZÁSZ s.r.o.
35904038 STK - 21, spol. s r.o.
36855634 SP legale s. r. o.
50814052 SKABI s.r.o.
47237741 SIATIC s. r. o. v likvidácii
31680445 SLOVPOL, spol. s r.o., Vranov nad Topľou
47472375 SPRAVIS s.r.o.
47086246 SooF s.r.o.
44011679 STELLA TRANS, s. r. o.
31447511 SKAL & CO, spol. s r.o.
46259023 SENOR s. r. o.
46203664 Seven Consulting s. r. o.
48096989 Surtrans s.r.o.
47591331 San Angelo s.r.o.
36567957 Scorpio World, s.r.o.
50027131 Slovak education publishing, s.r.o.
31730663 Študentský servis, spol. s r.o., Košice
36781622 STEHEL CONSTRUCTION s.r.o.
36299642 SQS TEAM, s.r.o.
44015755 SAFIRA s. r. o.
31345221 SLOVART TREND, spol. s r.o.
35707135 SERVIER SLOVENSKO spol. s r.o.
36619639 SIMACEK Facility SK, s.r.o.
31567169 SELA s.r.o. "v likvidácii"
42284279 Správa pamiatok obce Zemianske Kostoľany
47100397 SEVID s.r.o.
47080302 SD TK s.r.o.
46846841 Star ENERGO, a.s.
50052543 Slovenská pôda k.s.
47793155 Slovenský potravinársky priemysel a.s.
48012122 STAVINTEL s.r.o.
35951028 SURLEK, s.r.o.
44833971 SLUNETA SK s. r. o.
36869261 Solar RS, s. r. o.
36865711 SLOVAK APARTMENTS PLUS s. r. o.
46960953 scity s.r.o.
50032402 Solčany 1, s.r.o.
50777416 Sun Residence s.r.o.
50819542 ŠIFERKA, s. r. o.
48035009 SB Concept s. r. o.
43869645 SIAG Multipurpose Center, s.r.o.
51198568 SIMER PROPERTY s. r. o.
50421026 SIMER GROUP, s.r.o.
36769371 Starý otec, a. s.
50246941 SANIMAT SK s. r. o.
36477940 ŠMAD EXPRES, s.r.o.
45561427 SOLMARK, s. r. o.
36369527 STAVEL, s.r.o.
47875364 Security financial, s.r.o.
47240431 Senior Consultants - Braxator s.r.o.
17323088 SILAN, s.r.o.
46477942 Solar Company s.r.o.
46332464 SK. Borent s.r.o.
44614705 SAGWAN, s.r.o.
50947877 SEPCO s.r.o.
44292767 ŠpitalPharm s.r.o.
31717080 Strojspiš, spol. s r.o.
45872589 SÄGE SERVIS s.r.o.
46216898 SAMSON plus, s.r.o.
36497207 sentiero s.r.o.
50185179 SILICEA s.r.o.
36387452 STAVEA, s.r.o.
48144908 Sand system Slovensko s.r.o.
36707309 SEJONG Slovakia s.r.o.
36625744 SMZ - REVIMEX a.s. Revúca "v likvidácii"
31577156 Slovryb, a.s.
47104368 SAMO PLUS, s.r.o.
48292133 Star Food s.r.o.
51061091 SELIGA, s.r.o.
50813994 Stavmac s.r.o.
00613649 STAVOLI s.r.o.
45936561 Scholz & Műller, s. r. o.
44720025 STM KOVOVÝROBA, s.r.o.
31736394 SKI Plejsy a.s.
31429386 ŠTOR - investičná spol. s r.o.
45687676 SERIOPLAST SLOVAKIA, s. r. o.
47392100 SSPROREAL s.r.o. v likvidácii
36050440 SKI CENTRUM - Banská Štiavnica, s.r.o. v likvidácii
46077260 SUB LORICA, s. r. o.
47540885 SKS Group s.r.o.
46388567 SPO-interna, s. r. o.
48167100 STUDIO IT Bratislava, s. r. o.
47950943 SLAV BUILD s.r.o.
35965452 SVETLUŠKA, s.r.o.
35949007 SACELEST s.r.o.
45480915 SK BUILDING, s.r.o.
44036094 SVIDENTAL s.r.o.
35889764 SUNIX, s.r.o.
36809373 SEL pro, s.r.o.
36669466 Slobodná družstevná škola v.o.s.
36442160 SEP, a.s.
36451975 Stavebná prevádzkáreň, s.r.o.
46489525 Smart Guys s. r. o.
50563980 SariSof s.r.o.
36754145 stred.sk, s.r.o.
51231158 SANDOR PAVILLON s.r.o.
45300097 SPIN s. r. o.
44311419 Sunlight Pharmacy 03 s. r. o.
46277439 SZMEK R., s. r. o.
31362320 Solar Eko Technik spol. s r.o.
36779733 Stradivarius Slovakia, s.r.o.
50344781 SAPEMA s.r.o.
36647918 SLOVTRAVEL, s.r.o.
43855393 Staňo s.r.o.
36455385 Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o.
35916559 SEG Residential I, s.r.o.
36288268 Stomahol s.r.o.
44164823 Slov-Invest, s.r.o.
17321069 SLOVING, spol. s r.o.
48044423 SK-economy s.r.o.
30997755 Stavebné bytové družstvo S e r e ď
51259168 SOL SLOVAKIA s.r.o.
50984977 Sally bau Slovakia s. r. o.
45559376 Šmondrk-Radiology Services s.r.o.
50026976 SAK - stav s.r.o.
36449423 STROJSVIT, s.r.o.
47129026 SK - ŤAŽIARIK s.r.o. „v konkurze“
50897187 Security Expres, s. r. o.
50242865 SÚČTO, s. r. o.
50234676 stavbyreal, s. r. o.
36503126 STAVSPOL J&J s.r.o.
36536695 SPEKTRUM K, spol. s r.o.
00165506 SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
50610937 SVANO, s.r.o.
46383867 Sofra Alfa, s. r. o.
44995920 SARYX, s. r. o.
36502332 SAPNET, s.r.o.
50047213 Stava Invest s.r.o.
47414740 SEVERKA ŽILINA, s. r. o.
45354766 Solargis s. r. o.
35782242 SLOMEK, s.r.o. v likvidácii
46571710 SUBA, s. r. o.
50378015 SeventySix s.r.o.
50772155 SVETLO Krupina, n.o.
47036851 SANPRO, s.r.o.
47937807 Stavebný servis plus, s.r.o.
36466018 S.O.V.A. Prešov, s.r.o.
31425836 Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a. s. Skrátený názov: SIMS, a. s.
45335010 SOLARICA one, spol. s r.o.
35961333 SLOMAKS s.r.o.
31569811 S I W A s.r.o. „v konkurze“
48212601 Simonics s.r.o.
44129394 SMART TECHNIK SK s. r. o.
45723354 SK FIRE s.r.o.
45420670 Sahara Group s.r.o.
45581941 SOLVERZ, s.r.o.
36844624 Slovak Edu Team - SET, s. r. o.
36234834 STAVEBNÁ KERAMIKA, s.r.o.
31434541 Spolok sv. Vojtecha - VOJTECH spol. s r.o.
44837941 SCAFF-REAL, s.r.o.
36556181 ŠKOLKONZULT s.r.o.
47891220 Stavo-byt Košice, s.r.o.
46691715 SANITAS - zdravotnícke pomôcky, s. r. o.
35888971 SOLVERE s.r.o.
45432007 Smid & Zilver Slovakia, s.r.o.
47082968 S Finance, s.r.o.
36675211 ŠacaPharm s.r.o.
45966770 SLOVAIR s. r. o. v likvidácii
35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
44741031 Stone Art Slovakia s.r.o.
48091286 SOVIT s.r.o.
35974273 SUN PARK s.r.o.
45651221 Selmont s. r. o.
45973415 STK Nová Dubnica, s. r. o.
36336726 SŽ TRADE s.r.o.
45417041 SVITOK, s. r. o.
51155354 Steel & Gas, s.r.o.
47649011 SOMNUS s.r.o.
46985077 Sasha s. r. o.
47828641 Style4U s.r.o.
36820016 SP Servis, s.r.o.
44736258 STAVANT s.r.o.
35862751 SEQUANA, spol. s r.o.
48167401 SMART- School of English, s. r. o.
35699027 SEGUM - trade s.r.o.
46439773 Správa majetku Sereď, s.r.o.
43892418 Salamandra Resort, a. s.
44885024 SHARK, auto-umývacie centrum, s. r. o.
50807609 Skylab s. r. o.
44514522 Softem s. r. o.
50147030 SapSy s.r.o.
44199724 SKYNET Slovakia s.r.o.
48169391 Soto V s.r.o.
36058327 S.G.S.- SAFE GROUP SLOVAKIA s.r.o.
36693774 SAFE GROUP SLOVAKIA, s.r.o.
36627518 SMZ - Služby, a.s. Jelšava
46486178 SUPA spa s. r. o.
36176877 STAR, spol. s r. o. Kráľovský Chlmec
44939094 SUNLIGHT medical systems, s. r. o.
00593281 Stavopol-výrobné družstvo Košice
46330585 Saltimage-Team s.r.o.
47212349 STREŽO s.r.o.
47258314 SWAN, a.s.
44788657 SLOVENSKO TELECOM s.r.o.
47417935 StatusCar s.r.o. "v likvidácii"
35692693 Stavby a montáže, s.r.o.
36862541 Slovak Restaurants, s. r. o.
44867115 Schmitlpharm, a.s.
50950215 SURDENT s.r.o.
46856536 SUNDENT DETSKÉ ZUBNÉ, s.r.o.
36831557 SLOVPOL SK s.r.o.
45655049 SK Company 2010 s. r. o.
42359368 Slovenský historický ústav v Ríme
47717980 spnr service, s.r.o.
36736996 SFA 2006, s.r.o.
47419709 Stavebný servis SK, s.r.o.
36246093 SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a. s.
35959045 Security Systems Audit s.r.o.
50707922 STEELPHARM s.r.o.
43766188 Sangria, s. r. o.
51108216 Sharky company s.r.o.
31630278 STEFE SK, a. s.
00176192 Stavebné bytové družstvo
46118667 SIBIS s.r.o. v likvidácii
36277592 SFINGA Slovensko, s.r.o.
31429947 ŠVEC a SPOL, s.r.o.