JOIN

Catalogue of companies

List of Companies with names starting with letter - S, Total count: 58451

Reg.No Company
00037869 Slovenská akadémia vied
00166197 Štatistický úrad Slovenskej republiky
30844363 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
42054575 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
00891568 Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany
42128790 Stredná odborná škola technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, Bratislava
37922459 Spojená škola
00893544 Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
17053722 Stredná odborná škola strojnícka
17050456 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
00159158 SOU Nové Mesto nad Váhom
35987138 Stredoslovenské osvetové stredisko
00351997 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
37890221 Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy, Zvolenská cesta 83, Lučenec
00351831 Stredná odborná škola stavebná s vyučovacím jazykom maďarským - Építészeti Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda
37922467 Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
37956230 Stredná odborná škola, Hlavná 425, Hnúšťa
00159107 Stredná odborná škola služieb - Szolgáltatóipari Szakközépiskola
37880012 Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
00159115 Stredná odborná škola dopravy a služieb, Nám. sv. Martina 5, Holíč
17050596 Stredná odborná škola M. R. Štefánika
17050502 Stredná odborná škola technická, Komenského 496/37, Námestovo
17054281 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, Bratislava
00893102 Stredná odborná škola elektrotechnická, Hlavná 1400/1, Poprad - Matejovce
00159042 Stredná odborná škola obchodu, služieb a rozvoja vidieka - Kereskedelmi, Szolgáltatóipari és Vidékfejlesztési Szakközépiskola, Dunajský rad 138, Kravany nad Dunajom
00894818 Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Šafárikova 56, Tornaľa
17078423 Stredná odborná škola beauty služieb, Gemerská 1, Košice
00626899 Škola v prírode
00159026 Stredná odborná škola techniky a mechanizácie - Műszaki és Gépesítési Szakközépiskola, 1. mája 1, Hurbanovo
00894907 Stredná odborná škola sklárska
35984953 Stredoslovenské múzeum
00158984 Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta
42024471 Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
00654230 Stredná odborná škola dopravy a služieb, Jesenského 1, Nové Zámky
17050405 Stredná odborná škola technická, Levočská 40, Stará Ľubovňa
37781316 Šarišské múzeum
17078491 Stredná odborná škola techniky a služieb, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves
17055237 Súkromná stredná odborná škola DSA, Koniarekova 17, Trnava
00617750 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
42141451 Stredná odborná škola podnikania
37890085 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Jilemnického 1282, Žiar nad Hronom
17314909 Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, Bratislava
37918354 Stredná odborná škola
17055211 Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, Martin-Priekopa
00158496 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Školská 5, Banská Bystrica
00893552 Stredná odborná škola hotelová, Horný Smokovec 26, Vysoké Tatry
00891835 Stredná odborná škola drevárska a stavebná, Krásno nad Kysucou 1642
00891452 Stredná odborná škola technická, Okružná 693, Čadca
17050308 Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
00893293 Stredná odborná škola stavebná, Nábrežie mládeže 1, Nitra
37909681 Stredná odborná škola rybárska
35570172 Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice
42141435 Stredná odborná škola polytechnická
17050367 SOU - hutnícke
00891541 Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, Poprad
36145301 Slovenské komorné divadlo Martin
00399388 Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Slov.národ.povstania 41, Šahy
00632066 Stredná odborná škola
30866499 Spojená škola, Tokajícka 24, Bratislava
00893111 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom
17050324 Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec
00654302 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, Lučenec
00351873 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta
37880241 Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, Prešov
00893170 Stredná odborná škola elektrotechnická, Celiny 536, Liptovský Hrádok
17055415 Stredná odborná škola informačných technológií, Hlinícka 1, Bratislava
00158569 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
00695041 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 17. novembra 2579, Čadca
00893251 Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
00517801 Stredná odborná škola lesnícka, Medvedzie 135, Tvrdošín
00891592 Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno
17055385 Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava
00891908 Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu - Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola, Svätého Štefana 81, Štúrovo
00891606 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové Zámky
37878247 Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina
00159531 Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
35984929 Stredoslovenská galéria
00893412 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
37942492 Stredná odborná škola drevárska, Lúčna 1055, Vranov nad Topľou
31754104 Stredná odborná škola drevárska
00351806 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Jilemnického 24, Trenčín
00893692 Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu, Bardejovská 715/18, Svidník
00398861 Stredná odborná škola služieb, Hlavná 6, Stropkov
00893480 Stredná odborná škola obchodu a služieb, T. Vansovej 2, Topoľčany
00159093 Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce
37890191 Stredná odborná škola, Gottwaldova 70/43, Želovce
00158551 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stavbárska 11, Martin
17078482 Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov
00893340 Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice
36155993 Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov
17053676 Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava
37915568 Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
00891479 Stredná odborná škola polytechnická, Jelšavská 404, Dolný Kubín
17050499 Spojená škola, Československej armády 24, Martin
34000089 Škola v prírode
00893315 Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice
17053846 Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33, Námestovo
17050545 Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava
00891657 Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia, Jána Jonáša 5, Bratislava
17053871 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, Bratislava
00159557 Stredná odborná škola agrotechnických a gastronomických služieb - Agrártechnikai és Gasztronómiai Szolgáltatási Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník
00893129 Stredná odborná škola technická, Ul. 1. mája 22, Zlaté Moravce
00893226 Stredná odborná škola stavebná
42069866 Stredná odborná škola obchodu a služieb
00159298 Stredná odborná škola, Pruské 294
00893188 Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá
00893463 Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1, Bratislava
00351822 Stredná odborná škola podnikania a služieb, Myslenická 1, Pezinok
00893498 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Slov.národ.povstania 5, Zlaté Moravce
17050316 Stredné odborné učilište strojárske
42114977 Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Hviezdoslavova 55, Šurany
00158577 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábr. J. Kalinčiaka 1, Prievidza
00891894 Stredná odborná škola polytechnická, Sládkovičova ulica 104, Ružomberok
00159433 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice
00158925 Stredná odborná škola lesnícka
31297668 Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi
17053820 Stredná odborná škola
00893471 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, Bratislava
00352233 Stredná odborná škola obchodu a služieb - Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Budovateľská 32, Komárno
37781286 Šarišská galéria v Prešove
00654299 Stredná odborná škola informatiky a služieb s vyučovacím jazykom maďarským - Informatikai és Szolgáltatóipairi Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely
00491942 Stredná odborná škola polytechnická, Demänovská cesta 669, Liptovský Mikuláš
00894915 SOU - polygrafické,
17055377 Stredná odborná škola elektrotechnická, Komenského 50, Žilina
17050332 Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, Bratislava
17054249 Stredná odborná škola potravinárska, Krušovská 2091, Topoľčany
00651117 Stredná odborná škola dopravná, Rosinská cesta 2, Žilina
37956124 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety 17, Nová Baňa
00159352 Stredná odborná škola
00893137 Stredná odborná škola strojnícka, Pplk. Pľjušťa 29, Skalica
00159514 Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča
00891649 Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda
37890182 Stredná odborná škola
37890051 Stredná odborná škola, Poľná 10, Veľký Krtíš
00893331 Stredná odborná škola informačných technológii, Ostrovského 1, Košice
17054273 Stredná odborná škola technická
00159174 Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25
42026393 Stredná odborná škola technická, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom
00158216 Školské hospodárstvo
00352098 Stredná odborná škola služieb, Sv. Michala 36, Levice
00159476 Stredná odborná škola podnikania a služieb, Komenského 16, Lipany
17078407 Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice
00158135 Školské hospodárstvo
00617652 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Rožňavská Baňa 211, Rožňava
00398411 Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany
17050359 Stredná odborná škola technická
00891436 Stredná odborná škola Juraja Ribaya
42026407 Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza
17055431 Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
17055393 Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltóipari Szakközépiskola, Janka Kráľa 25, Veľké Kapušany
00893501 Stredná odborná škola
00891550 Stredné odborné učilište elektrotechnické
00891860 Stredná odborná škola drevárska, Pílska 7, Topoľčany
17050481 Stredná odborná škola - Szakkőzépiskola
37890115 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
17053803 Stredná odborná škola
17053811 Stredná odborná škola chemická, Nerudova 13, Hlohovec
31797920 Stredná odborná škola dopravná, Kvačalova 20, Bratislava
00596876 Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, Nitra
00891827 Stredná odborná škola
45015171 Stredná odborná škola
00891801 Stredná odborná škola drevárska
17050561 Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica
42096651 Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
00893161 Stredné odborné učilište elektrotechnické
17053668 Stredná odborná škola, Pod Sokolice 14, Trenčín
00159468 Stredná odborná škola
42141443 Stredná odborná škola, Slov. partizánov 1129/49, Považská Bystrica
17078440 Stredná odborná škola dopravná, Konštantínova 2, Prešov
36064386 Stredná odborná škola automobilová a podnikania, Kysucká 14, Senec
37918826 Spojená škola s organizač. zložkami SOU, SPŠ, OA
42114985 Stredná odborná škola
00158003 Školské hospodárstvo, Rekreačná 12, Piešťany
00158518 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Pelhřimovská 1186/10, Dolný Kubín
37880080 Stredná odborná škola služieb, Košická 20, Prešov
45017000 Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica
35630001 Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola
34041907 Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Speciális Alapiskola
35630094 Špeciálna základná škola Mórica Beňovského
34058851 Špeciálna základná škola
30807506 Štátny pedagogický ústav
42085403 Spojená škola
17070431 Špeciálna základná škola
00144428 Špeciálna základná škola s materskou školou internátna
00164682 Štátna vedecká knižnica v Prešove
31309585 Špeciálna základná škola, Vtáčkovce 2
36162680 Špeciálna základná škola, Malý Slivník 28
31095704 Špeciálna základná škola internátna
36134261 Špeciálna základná škola
35984457 Špeciálna základná škola, Za parkom 966, Veľký Krtíš
30798434 Spojená škola s organizačnými zložkami GYMNÁZIUM a Základná škola
34058931 Špeciálna základná škola
31780571 Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským
00679127 SAV - ústav genetiky rastlín
00165221 Štátny ústav pre kontrolu liečiv
31750940 Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied
00156426 Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
36069655 Slovenská pedagogická knižnica
00180645 Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Speciális Alapiskola
36065340 Štátna pokladnica
34058982 Špeciálna základná škola
35541431 Špeciálna základná škola, Richnava 189
17070309 Špeciálna základná škola
17070333 Špeciálna základná škola
30796130 Špecializovaný trestný súd
00156906 Slovenská inšpekcia životného prostredia
31780661 Špeciálna základná škola
17070481 Špeciálna základná škola
30794021 Slovenská stavebná inšpekcia
36134228 Špeciálna základná škola s materskou školou, Jána Vojtaššáka 13, Žilina
36134171 Špeciálna základná škola s materskou školou
17070422 Špeciálna základná škola, Jarovnice 96
35540915 Špeciálna základná škola, Hviezdoslavova 164, Hrabušice
42097002 SR, Správa Obvodného úradu Košice
37982575 Spojená škola
30814502 Slovenský metrologický inšpektorát
36134198 Špeciálna základná škola
00679135 Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied
00182800 Špeciálna základná škola internátna
17314852 Štátny inštitút odborného vzdelávania
17331927 Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát
34058877 Špeciálna základná škola
00164674 Štátna vedecká knižnica v Košiciach
35989858 Špeciálna základná škola
00605794 Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím
36138517 Slovenská národná knižnica
35630019 Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola
31298036 Špeciálna základná škola
35629941 Špeciálna základná škola s materskou školou
31819559 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
36137600 Špeciálna základná škola s materskou školou internátna
42077508 Slovenská republika v správe Obvodný úrad Prešov
17070490 Špeciálna základná škola
00003328 Slovenská správa ciest
31797857 Štátna školská inšpekcia
34062831 Spojená škola
31749542 Štátny fond rozvoja bývania
00161721 Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059, Snina
00654434 „SOS“, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo
00162353 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18, Levice
37947915 Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov
00161730 SPŠD
00162817 Stredná odborná škola pedagogická, SNP 509/116, Turčianske Teplice
00161632 Stredná odborná škola, Jesenského 903, Tisovec
00161594 Stredná priemyselná škola, Slov. partizánov 1132/52, Považská Bystrica
00162370 Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 8/14, Nitra
00161560 Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építöipari Szakközépiskola, B. Němcovej 1, Lučenec
00161373 Stredná priemyselná škola stavebná, Cabajská 4, Nitra
35568348 Stredná odborná škola techniky a služieb, Prakovce 282
00161853 SPŠS
31817483 Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku
00162833 Stredná odborná škola pedagogická, Bottova 15A, Levoča
37942484 Stredná odborná škola technická, Družstevná 1474/19, Humenné
42035261 Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov
00161471 Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica
00606758 Stredná zdravotnícka škola Košice
17327661 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava
35555777 Správa ciest Košického samosprávneho kraja
00163767 Školský internát
42104980 Stredná odborná škola dopravy a služieb, Mierová 727, Strážske
00607045 Stredná zdravotnícka škola Dolný Kubín
31793185 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, Bratislava
00607304 Stredná zdravotnícka škola Bratislava
00162451 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava
00161845 Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov
42096642 Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves
00161519 Spojená škola, Sídl. Medvedzie I. 133/1, Tvrdošín
00161781 SPŠ a OA s V.J.M.
17055423 Stredná odborná škola pôšt a telekomunikácií
00215589 SPŠD
00515159 Stredná športová škola
00012432 Spojená škola
00161802 SPŠ
00893358 SOU stavebné
30775353 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 9, Bratislava
00161837 Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, Prešov
00420191 SPŠ
00162558 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82, Žilina
00161454 SPŠE
00607037 Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš
17078466 Škola umeleckého priemyslu, Vodárenská 3, Prešov
00607312 Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda
00607371 Stredná zdravotnícka škola Trnava
00161829 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov
00161438 Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín
00606766 Stredná zdravotnícka škola Košice
00162787 Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra
37990144 Stredná športová škola s vyučovacím jazykom maďarským - Középfokú Sportiskola, Nám. sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda - Dunaszerdahely
00162329 Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola, Nám. sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda
00893421 Stredná odborná škola stavebná - Építészeti Szakközépiskola, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky
00607363 Stredná zdravotnícka škola Trenčín
36155667 Škola umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, Kežmarok
17050073 SPŠ
37956205 Spojená škola
37956469 Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
00607061 Stredná zdravotnícka škola, Hlboká cesta 23, Žilina
00161772 Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, Košice
30775396 SPŠ strojnícka
00159000 Stredná odborná škola chovu koní a služieb - Lótenyésztési és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Štúrova 74, Šaľa
00161691 Stredná priemyselná škola stavebná, Veľká okružná 25, Žilina
00162795 Stredná odborná škola pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice
00161713 Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska
00162574 Stredná odborná škola veterinárna, Nám.mladých poľnoho. 2, Košice
00161764 Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice
42077168 Spojená škola
00161381 SPŠ
31897959 Súkromná Spojená škola EDUCO, Slanická osada 2178, Námestovo
00161756 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
00162442 Stredná záhradnícka škola v Piešťanoch
31297846 Spišské divadlo
00606740 Stredná zdravotnícka škola Humenné
30775311 SPŠ dopravná
00606995 Stredná zdravotnícka škola, J. Kozáčeka 4, Zvolen
00161667 Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, Banská Štiavnica
37890069 Stredná odborná škola - Szakkőzépiskola
00044717 Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
00521965 Športové gymnázium
17327717 Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20, Bratislava
35568330 Stredná odborná škola techniky a remesiel - Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec
00161501 SPŠ
00160636 Súkromné gymnázium, P. Križku 390/4, Kremnica
00162825 Stredná odborná škola pedagogická, Kmeťovo stromoradie 5, Prešov
37942514 Stredná odborná škola
00162311 Stredná odborná škola vinársko - ovocinárska, Kostolná 3, Modra
36103004 Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre
37942506 Stredná odborná škola polytechnická Andyho Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce
00157988 Školské hospodárstvo, Zavarská 10, Trnava
00161683 Súkromná škola umeleckého priemyslu, P. Križku 390/4, Kremnica
35568381 Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves
00607029 Stredná zdravotnícka škola Lučenec
00351784 „SVETLO“, Zariadenie sociálnych služieb Olichov
30775329 Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru, Dúbravská cesta 11, Bratislava
31297889 Spišské kultúrne centrum a knižnica
00162400 Stredná odborná škola technická Jozefa Čabelku, Bernolákova 383/10, Holíč
17337020 Stredná športová škola
00606812 Stredná zdravotnícka škola Rožňava
00607053 Stredná zdravotnícka škola, J.G.Tajovského 24, Banská Bystrica
00161152 Súkromné Gymnázium DSA, Komenského 40, Sabinov
42077133 Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, Poprad
00399817 SPŠS
00133132 Škola úžitkového výtvarníctva v Košiciach
00162809 Stredná odborná škola pedagogická - Pedagógiai Szakközépiskola, Komenského 12, Lučenec
37847783 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
00491861 Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava
42155258 Špecializované zariadenie v Trnave
17319161 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava
30775361 Stredná odborná škola pedagogická, Bullova 2, Bratislava
37936859 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
42082404 Stredná priemyselná škola drevárska
00520225 Stredná priemyselná škola, Soviet. hrdinov 369/24, Svidník
00161551 Škola umeleckého priemyslu, Scota Viatora 6, Ružomberok
00607002 Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, Považská Bystrica
00606782 Stredná zdravotnícka škola Michalovce
37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou
00516554 Stredná športová škola, Trieda SNP 54, Banská Bystrica
00161705 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov
00352519 Stredná športová škola Jozefa Herdu, Jána Bottu 31, Trnava
00606791 Stredná zdravotnícka škola Poprad
00607321 Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra
00161578 SPŠ
37947541 Stredná odborná škola polytechnická Jána Antonína Baťu, Štefánikova 39, Svit
00162710 Stredná odborná škola lesnícka, Akademická 16, Banská Štiavnica
30775400 Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, Bratislava
00521663 Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves
00606804 Stredná zdravotnícka škola Prešov
35568364 Spojená škola s organizač. zložkami, SOUP a OA
00162701 Stredná lesnícka škola v Liptovskom Hrádku
36082058 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava
00161870 Stredná priemyselná škola
37998757 Spojená škola
00607347 Stredná zdravotnícka škola Skalica
00607339 Stredná zdravotnícka škola Nové Zámky
00161586 Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom
00632261 Špecializované zariadenie Tereza
00695327 SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov
00161357 SPŠ
30810701 Slovenský metrologický ústav
35998652 Slovenské banské múzeum
31299512 Štátne divadlo Košice
35989327 Štátna opera
30809673 Slovenská národná akreditačná služba
00164763 Slovenské národné divadlo
36070513 Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
00626031 Slovenská agentúra životného prostredia
00164780 Slovenský ľudový umelecký kolektív /SĽUK/
00164721 Slovenské národné múzeum
17058520 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
00165361 Slovenská zdravotnícka univerzita
00164704 Slovenská filharmónia
31966977 ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA
00002801 Slovenská inovačná a energetická agentúra
00228672 Štátny komorný orchester Žilina
36145114 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
35987006 Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
37780387 Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči
00699993 Slovenské centrum dizajnu
31753604 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
00156884 Slovenský hydrometeorologický ústav
30798981 Stredná odborná škola
00164712 Slovenská národná galéria
31297111 Slovenské technické múzeum
00164852 Slovenská ústredná hvezdáreň
00490750 Slovenská akadémia vied
00164844 Štátna filharmónia Košice
35653001 Slovenská agentúra pre cestovný ruch
00891444 Slovenská požičovňa filmov
17335345 Slovenský pozemkový fond
30807484 Sociálna poisťovňa
35936835 Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s.
00397482 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
30807549 Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
00521574 Stredisko služieb škole
36094234 Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
37966456 Správa zariadení sociálnych služieb
00696871 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
37877305 Súkromná základná škola DSA, Mukačevská 1, Prešov
36129755 Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o.
36129852 Súkromná základná škola DSA, Sídl. Rozkvet 2047, Považská Bystrica
37851713 Správa športových zariadení Mesta Galanta
37975846 Školská jedáleň
17078202 Správa mestskej zelene v Košiciach
37900137 Stredisko služieb škole
37876899 Spojená škola, Letná ulica 3453/34, Poprad
00696463 Správa mestských komunikácií Poprad
35546611 Správa školských zariadení
31907059 ŠPORTOVÝ KLUB MESTA DUDINCE
31817033 Školská jedáleň a vývarovňa, Školská 257, Dunajská Lužná
31305784 Služba, mestský podnik Stropkov
35991607 Súkromná základná škola s materskou školou DSA, Námestie Kubínyiho 42/6, Lučenec
42115736 Športové a turistické služby Nesvady
00179663 Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
17639760 Stredisko sociálnej starostlivosti
36103080 SLUŽBY Šarovce
42133661 Seniorcentrum Staré Mesto
00598135 Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
31817157 Stredisko služieb škole
18047343 SLUŽBYT Zlaté Moravce, mestský podnik
00520560 Správa rekreačných a športových zariadení Humenné
35514035 Správa telovýchovných zariadení
00500879 Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Topoľčany
31196349 Správa športových zariadení Levice
31935265 Správa športových zariadení mesta Veľký Krtíš
36124702 Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.
36366081 S.A.B.A. spol. s r.o.
35915951 SCIROCCO s.r.o.
36532797 STATER, s.r.o.
46054090 S.A.R. Invest, s. r. o.
36676608 Silitan s.r.o.
36617288 SLOVCANIN, s.r.o.
47324384 SIGNEXPERT, s.r.o.
00222054 Stavebné bytové družstvo Zvolen
46117687 ST Group s.r.o.
36839817 SUWISPORT s.r.o.
36420361 STAKOV Čadca, s.r.o.
47069414 STAVING ŽELIEZOVCE, s.r.o.
47244194 Synot W, a. s.
43996281 SPV Dražobná s. r. o.
50533282 Slovenský register firiem a živnostníkov s. r. o.
35706961 SYDE, spol. s r.o. v likvidácii
35826649 Scania Slovakia s.r.o.
47219912 ŠTÚDIO U ROMANY s. r. o.
50327119 Sovie hniezdo s.r.o.
36324329 SEPA, s.r.o.
50652869 STR84WARD s. r. o.
17085918 SLOVECO, s.r.o.
36463736 SOLUD, s.r.o.
36013293 Stavexpres Sk, spol. s r.o.
50377183 ShalomEurope s.r.o.
47429399 Stavo-dom SK s.r.o.
36610984 Servisná spoločnosť Partner, s. r. o. "v likvidácii"
43894691 SGS TECHNOLOGY s.r.o.
51035065 SEBURGI, s.r.o.
36028762 SIG s.r.o.
46797165 STANLEX s.r.o.
36720101 STELLA NITRA, s.r.o.
47752866 SOFIE ICE, s. r. o.
35915820 STEEP PLAST Slovakia, s.r.o.
45909148 SLC Transport s. r. o.
31629067 SEDOZA spol. s.r.o.
31103511 SVAMAN spol. s r.o.
45255971 SOLARIS seven s. r. o.
36765431 S & S Kovovýroba s.r.o.
31622712 Stavebné bytové družstvo
31382614 SUMA Consulting, s.r.o.
00168203 Š A M O T K A , výrobné družstvo Hrnčiarske Zalužany
35895195 SINOMED, spol. s r.o.
44725094 SDP + s. r. o.
46003509 Scalper Media, s. r. o.
44499795 ŠEBÁŇ - MEDICAL, s.r.o.
46765930 SIVEL EDC, s.r.o.
36341959 Správa bytov Handlová, s.r.o.
47345063 SELALE EDUCATION BUSINESS s. r. o.
45598088 Štefančík, s.r.o.
36530247 SLOV FOREST - Á.J., s.r.o.
36412830 ŠEĽO, spol. s r.o.
46758917 Slowir s. r. o.
45724351 STOP LUP, s.r.o.
47609338 SPORTIKA GROUP s. r. o.
47347996 Strešné centrum Žilina s.r.o.
48283355 SL-Alliance Group s.r.o.
17332575 SCHAFY, spol. s r. o.
47177616 SMART CREW s.r.o.
46484655 STAVIVÁ Pavlík a Solárik, spol. s r.o.
36263800 SEZAKO Trnava, s.r.o.
36752606 Swiss Life Select Slovensko, a. s.
35896833 SIMERIS s.r.o.
35806010 STAREX s.r.o.
36504050 SIJUKO, spol. s r.o.
31349935 S&T Slovakia s. r. o.
00170984 Stavebné bytové družstvo Komárno, skrátený názov SBD Komárno
35889080 STEFE ECB, s.r.o.
45415269 SAS group, s. r. o.
36484831 STYLE TRADE, s.r.o.
36181188 S A N A s.r.o.
35962216 SOFIVA, s.r.o.
35777320 STAVOINDUSTRIA SK, a.s.
45855595 SVE, s. r. o.
35791535 SUEZ ENVIRONNEMENT SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s.r.o.
47562706 SlovArt, s.r.o.
31667244 Správcovská firma, s.r.o.
31644660 Slovenská ovčiarska spoločnosť Ružomberok, a.s.
46449531 STELAM, s.r.o.
31585752 STEFE Rimavská Sobota, s.r.o.
46605258 Salve Real Estates, a. s.
43864082 SEPROT PLUS, s. r. o.
36304808 SEPROT, s.r.o.
47735228 SAXUM projekt s.r.o.
50442821 Salve Finance, s.r.o.
36023949 SK BASALT s.r.o.
47258373 SK9 Property, s. r. o.
47258403 SK8 Žilina, s. r. o.
46469869 Sabiz s.r.o.
47258420 Supernova Zvolen s.r.o.
46769391 Sowelu s. r. o.
47258365 SK3 Košice I, s. r. o.
47258497 SK7 Poprad, s.r.o.
47258519 SK2 Bratislava III, s.r.o.
36669105 Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.
46876464 STOCKAGE INDUSTRIEL Slovakia, s. r. o.
36230791 SF Soepenberg, s.r.o.
36335720 SANIMAT, s.r.o.
46275592 SOPO s. r. o.
43905935 Space - Com s. r. o.
36221899 STAVMONT L.N., s.r.o.
47458267 Statikabb s.r.o.
50052560 Silverside, a. s.
46911154 Schemni, s. r. o.
36378135 Silencia, s.r.o.
36564109 SIGNOS s.r.o.
47686031 Shiny.House s.r.o.
47843942 Služby Cífer s.r.o.
44702655 ŠALGO SK, s. r. o.
50713671 Sports House Slovakia s.r.o.
36795038 STANĚK VETRÁK & PARTNERI, s.r.o.
45537186 SANDL s.r.o.
31650058 STP akciová spoločnosť Michalovce
36214612 Slovenské združené kameňolomy s.r.o. v likvidácii
45615608 SlovMin s. r. o.
17328519 SOMO spol. s r.o.
44731159 SCONTO Nábytok s. r. o.
36675385 STEFANELL, s.r.o.
35815329 SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o.
36454222 STARBEER s.r.o.
46426604 Stredoslovenská televízia, s.r.o.
36407429 SPA life, s.r.o.
36716839 STAV - Ďarmoty s.r.o.
51203561 SH stav, s.r.o.
47123966 Š - BAGETY s.r.o.
50159381 STAVTEK s.r.o.
50411047 STAVMART priemyselné podlahy, s. r. o. v likvidácii
50044982 SofiaCare, s.r.o.
34120076 SEMAT, a.s.
31718523 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov
47961392 S.T.R. spol. s r.o.
46321560 STAVMIX SK s. r. o.
36611174 SKY.XS AIRCARGO Slovakia s.r.o.
47751657 SK-DIVE s.r.o.
46121625 SCU-B s. r. o.
48086754 SYMDENT s.r.o.
50379224 Sensum s.r.o.
47816023 Stromová offices, s.r.o.
34140590 SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o.
31735053 STYRAX s.r.o.
50661418 SOVA SK spol. s r.o.
47154331 Samwoo Slovakia, s.r.o.v likvidácii
47097469 Samy A.G.I. s.r.o.
50401955 ŠTÚDIO NÁDEJ, s. r. o.
36798720 Slovak Golf Agency, s.r.o.
36354767 SONET Slovakia, s.r.o.
47041617 Stavio group Sk, s. r. o.
44263325 SOCIAL CONSULTING, s.r.o.
36214183 Scrat s.r.o.
44690363 Stage Hands s. r. o.
47955236 SABKA s. r. o.
46314571 Spišská stavebná spoločnosť, s.r.o.
35810025 Slovenská plynárenská agentúra, s.r.o.
47244259 ŠKODA LEGAL s.r.o.
46437193 SBP services s.r.o.
50238345 SOLID SECURITY SLOVENSKO, s.r.o.
46291318 SPORTREKLAMA agency, s.r.o.
47636785 Sorena Gastro s. r. o.
31591817 SPIRIT spol. s r.o.
44880685 System Business, s. r. o.
51029529 STEMARK-SK, s.r.o.
47369001 SERVICE MEDICAL SLOVAKIA s.r.o.
36690856 Spravbytherm s.r.o.
36838799 SLOV-FARM, s.r.o.
36609111 ŠPORTHOTEL TRNÁVKA, spol. s r.o.
36258733 SEA ELEKTROMECHANIKA, s.r.o.
31663036 S. P. T. STAV s.r.o.
17313520 SAGITTA spol. s r.o.
44156782 SWIM, s.r.o.
47573139 SOLUBET s. r. o.
36721166 Správa domov Gelnica, s.r.o.
36640191 Savet consulting, s.r.o.
00222011 Stavebné bytové družstvo Liptovský Mikuláš
36391328 STAVTECH, s.r.o.
46631402 Stratonixdale SK s.r.o.
35945486 S.U.Z.I., s.r.o.
31385281 SNOW TECHNIK s.r.o.
46531688 SUNrgp s.r.o.
31651321 SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO a.s.
44519966 S - INTERNATIONAL FORWARDING, s.r.o.
50517368 SOLPA, s.r.o.
48265454 SMART TIME s.r.o.
44266758 SIBEX, s. r. o.
43904777 STUDIO MG s.r.o.
35959525 SISCON, s.r.o.
36849677 SOREN, s.r.o. „v konkurze“
47972084 Self - activity, s. r. o.
36397971 Stavebná mechanizácia, s.r.o.
36197874 SLOVEKO s.r.o.
47258390 SK5 Martin, s. r. o.
50457373 Simple Wood s.r.o.
46320768 SFZ Marketing, s. r. o.
44787901 Slovinterenergo s.r.o.
51023083 Somria s.r.o.
50804774 Salyway, s.r.o.
51026252 ShapeData, s. r. o.
44731621 SVKB group s.r.o., v likvidácii
36678244 Schiessl, s. r. o.
31634559 SKLOMAT, s.r.o.
31330258 SISA auditing spol. s r. o.
50361104 SPOJMAT s.r.o.
47095571 Solvent Finance s.r.o.
50735969 Sz & W elektro s.r.o.
50601989 Societe Bancaire et Fiduciaire Privee s.r.o.
45715548 S.D.P. TRADE s.r.o.
36702439 SUBASIO s.r.o.
36380075 SKI-CENTRUM, s.r.o.
47685395 SP-MP s.r.o.
50473239 SIMBIR s.r.o.
47033746 SEVERLEK , s.r.o.
46404520 SORA s.r.o.
36273074 Stoma Senica, a.s.
46424091 SUPERDIETA, s.r.o.
46857541 SMART ENERGO s.r.o.
30774691 SZP SK, s. r. o.
50949039 SISLEY s.r.o.
45526745 SVITKOSTAV s.r.o.
44727348 ŠLACHTOVSKÝ AD s. r. o.
47084278 SEWINT Development s.r.o.
48057037 Szönci s. r. o.
31568840 SLOSMAT, s. r. o.
45494991 Solisko Invest, s. r. o.
44338422 STOSA, s. r. o.
46995927 StealthTech, s.r.o.
50098349 SPES FUTURI, s.r.o.
48108243 Stil trade SK s.r.o.
50559826 SAGEP Trade s.r.o.
48209953 SALON 21 s.r.o.
50178482 STAVEBNÝ DOZOR KOŠICE s.r.o.
46805621 SNEHULIAK-SKI s.r.o.
47204451 Soleon s.r.o.
31564101 SECO leasing a.s.
44500734 SkyToll, a. s.
35928905 SPORTS Production s.r.o.
36331988 SBS Južanka, s.r.o.
43859411 S-MONTANA SK, s.r.o.
44553391 Set Five s.r.o.
35845309 SCM, s.r.o.
47766697 Scandic Work s. r. o.
46021159 SCHEME s.r.o.
51147092 Slovak Medical Valley, s.r.o. v likvidácii
46406085 SEŠET POPRAD s.r.o.
46626069 SEA Centrum, s.r.o.
47335416 SUNNY BEACH, s.r.o.
44438672 S+M priemyselné podlahy, s. r. o.
36652687 SITITEC s.r.o.
46017534 SmartTech s. r. o.
48110493 Siente s.r.o.
36294667 SLOVAK EXPERT´S, s.r.o.
35821728 SP TRADING s.r.o.
46089551 SAMT s.r.o.
50521748 SORAKA s.r.o.
48318159 Strmé sady s. r. o.
45889210 SOREKA, s.r.o.
47179554 SOLMEA s.r.o.
36820211 SOFTIS, s.r.o.
46656766 SLAVDENT II., s.r.o.
36213721 SZT - STROJÁRNE, s.r.o.
35799358 SAM TRADING s.r.o.
50697447 SEMARO s.r.o.
46222073 Šupo s.r.o
36351016 SEGGA, s.r.o.
36761427 Skruže Weise SK k.s.
36524115 STAMOL, s. r. o.
47013460 SOČO s.r.o.
48155900 Seduco media, s.r.o.
36391310 Suniver, s.r.o.
47365528 SAFECOM Košice, s.r.o.
47427698 Star cars SK, s.r.o.
31652581 S L O V A K , a.s. Košice
36350273 SALUTE-DUR s.r.o.
48039012 Sellia, s.r.o.
36408816 SAVURA SLOVAKIA, a.s.
48251101 Šamorín – OK realitné služby, s. r. o.
47055081 SET Slovakia, s.r.o.
36477851 SABO TOUR, s.r.o.
46739441 SIDERA SK s.r.o.
47535377 Stolárstvo LANČARIČ, s.r.o.
46483802 StrechoStav, s.r.o.
45712492 Satori gardens s.r.o.
31335187 STAVMIX s.r.o.
46755918 SIDOR Holding, a.s.
45378151 Simple 9, s. r. o.
35896507 SOLID SOLUTION, s.r.o.
35756608 Stavomontáže Trnávka a.s.
47021071 Silring s.r.o.
47803321 SEKont Nitra, s.r.o.
36233242 SATI, s.r.o.
50206664 SGS Geosolutions s.r.o.
44635427 Sound & Car, s.r.o.
48315699 Skadam s.r.o.
36634433 SPRÁVCA - RM spol. s r.o.
44497181 Šamorínska realitná, spol. s r.o.
46904620 SVECONS REAL, s.r.o.
47465964 Seven Peaks s.r.o.
46009515 SKIT line s.r.o.
51209969 Skanvolcar, s.r.o.
51162687 Skyhost s.r.o.
35697199 SEMA HŠ s.r.o.
36611956 SLOVAKIA - REAL KOŠICE, s.r.o.
44194269 SOFIA reality, spol. s r.o.
46223487 Slovfarmex s.r.o.
47937696 STATEKO s.r.o.
48210358 Sport Lovers, s.r.o.
35607254 SPOLOČENSTVO OBCÍ MIKROREGIÓNU PODHORIE
51142783 SPENGLE Carbon, s. r. o.
35863889 SEM s.r.o.
36374415 Stamp VS s.r.o.
35801549 Slovenská olympijská marketingová, a.s.
36252999 SEW-EURODRIVE SK s.r.o.
47258489 SK4 Košice II, s.r.o.
36058742 Savet s.r.o.
51041537 Syvys s.r.o.
48024457 Shattlé, s.r.o.
50804758 STAVSPOL JT s.r.o.
36420522 SPIMA Alarm, s.r.o.
47131268 Ščepita s.r.o.
50137514 Samisk s.r.o.
31662099 SCO - DELTA s.r.o.
51139201 Slnko v Srdci - vedomie jednoty s.r.o.
51138328 Slnko v Srdci - cesta k sebe s.r.o.
47468963 SMILING, s.r.o.
35912464 STAKO, s.r.o.
50710508 STAL GROUP, s. r. o.
47347686 SALONEL, s.r.o.
35870061 Summary, s.r.o.
51129523 SoftHorse s. r. o.
44801343 SparxSystems Software k.s.
44222661 STATICS, s. r. o.
47516305 SANVIA s.r.o.
36839981 SATA group, s.r.o.
36714691 Schweiger Company, s.r.o.
44918364 Stovateam s. r. o.
50926586 šuka gold s. r. o.
46646329 SIL COM s. r. o.
46251294 SDN s.r.o.
47403357 SVETLO s.r.o.
36614378 SŠG, s.r.o.
46323244 Spiš vrt s.r.o.
50230042 STAWEI, s.r.o.
50337416 Sumdrill s.r.o.
47568011 S - LOV s.r.o.
47638206 save-it s. r. o.
50847899 SWIPS s. r. o.
36055697 STARLIFT, s.r.o.
50732731 SKATULA s.r.o.
36037125 STIBIUM,s.r.o.
46435280 SaAli s.r.o.
51151936 SunDance Festival s.r.o.
47162414 Š - MEDOVNÍK s.r.o.
48141577 SANDIMPEX,s.r.o.
36321079 Špeciálne stroje a zariadenia Trenčín, spol. s r.o.
35865695 SVK - REAL, s.r.o.
48067199 Sičani s.r.o.
51107902 Slovtep s. r. o.
50123386 SNV-DP, s.r.o.
47868139 S&N spol. s r.o.
44631162 SUTRA, s.r.o.
50562614 SNF, s.r.o.
47987910 SLOVSPICE, s. r. o.
36001031 SKI VRÁTNA, s.r.o.
50682377 Slovak art agency s.r.o.
48126187 Studio e, s.r.o.
50842455 Sider Development Company s. r. o.
31673660 STEFE Rožňava, s.r.o.
44226098 SUNBEAM, spol. s r. o.
46341927 SALDEK s. r. o.
36383465 SEMO s.r.o.
36503169 SM Slovakia, s.r.o.
36525081 SUPERMAX Nitra, a.s.
31642284 Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, a.s.
34119647 Spoločnosť Stredné Považie a.s.
36859923 SKJ s. r. o.
35683422 SYSTEM SECURITY s.r.o. v likvidácii
43937969 STADA PHARMA Slovakia, s. r. o.
31612300 STEFE Zvolen, s.r.o.
36690473 Spojená Nitrianska Pekáreň, a.s., ( skrátene: SNIPEK, a.s. )
44343477 SCONTO Development s. r. o.
46762370 Štefan Vilhan spol. s r.o. "v likvidácii"
46514139 SHOP CENTER s. r. o.
50921673 SK LEADER s.r.o.
47124059 SLOVAK BAKERY s.r.o.
47235110 SUREAL, s. r. o.
46624422 SAD - LAZY s. r. o.
43874746 Scania Finance Slovak Republic s. r. o.
36602833 SWAM servis s.r.o.
36718556 STABILITA, d.d.s., a.s.
31737561 Školská agentúra pre obstarávanie s. r. o.
45362831 Symply, s.r.o.
47121106 Širal, s.r.o.
46878513 SPORTEAM s. r. o.
50575945 SHAMI company, s. r. o.
48193330 stejk s.r.o.
51165589 Simple real estate invest s.r.o.
50199722 School Travel, s.r.o.
36698318 SAVA real spol. s.r.o.
51268612 SH Agentúra, s.r.o.
31634133 SALVIA Slovakia, a.s. v konkurze
47162392 Š - GASTRO s.r.o.
45395233 S AUTO, s.r.o.
36812315 S PRO ALFA SK, s.r.o.
47583193 Sušila spol. s r. o.
50571621 SG servis SK, s.r.o.
45912564 SAMAES s.r.o.
48126926 SVK Style s.r.o.
31735479 SA Profit, spol. s r.o.
47577908 SEM Slovakia s.r.o.
31709281 STAVMONTA - SLOVAKIA s.r.o.
45871167 Scandinavian Trucking, s. r. o.
51094053 Silky s.r.o.
46274707 Stage Partner, s.r.o.
50788396 Secret real s.r.o.
44590890 STEEL SKLAD s.r.o.
36055824 SPORT RESORT SLOVENKA s.r.o.
47772093 SIMBRA s. r. o.
50979647 SIXELA BABY s.r.o.
00587974 Stavebné bytové družstvo občanov Stará Turá
44478461 STAGE 11, s. r. o.
50856162 SMB Manufacturing s.r.o.
50296469 SCAMA REAL, s.r.o.
36671185 STEM Slovakia s.r.o.
31641237 SK Technic, v.o.s.
17150418 Stavebné bytové družstvo Šarišské Michaľany
44657765 SUN4ENERGY, s. r. o.
36532614 Súkromná detektívna kancelária R.S. NÁDEJ s.r.o. (v skratke: SDK R.S. NÁDEJ s.r.o. ) v likvidácii
36327778 STAVNET.SK s.r.o.
35722550 Spinner, s.r.o.v likvidácii
36812234 StudentMarketing s.r.o.
35871067 STEMAR plus s. r. o.
47179660 S & T Performance, s.r.o.
36608793 Stepex s.r.o.
36587141 SUB Creativity s.r.o.
50328247 SK-PRÉMIUM s.r.o.
47393432 SPV Panther s. r. o.
46430725 SHS Finance s.r.o.
44176651 SEM plus s. r. o.
31685340 Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava, v skratke SMZ, a.s. Jelšava
31323367 SH CLASSIC, spol. s r.o. v likvidácii
45866694 Slivka Ján s. r. o.
36220566 SUNRIED corporation, s.r.o.
46131396 STELLEA EXPRES s. r. o.
44361513 Signode Slovakia s.r.o.
36549533 Slovenská lesnícka a obchodná spoločnosť, akciová spoločnosť
47258381 SK6 Nitra, s.r.o.
50692194 SOLARISE s.r.o
46782486 S L, s.r.o.
46238077 ŠANCA LTD s. r. o. v likvidácii
47765208 SAPELI SK s. r. o.
36533084 Systém - informačné družstvo
36843393 SladMedica s.r.o.
47497718 Sick my duck, s.r.o.
34126678 S - DENT SLOVAKIA, s.r.o.
36621102 SOAS a.s.
36461148 SPORTCENTRUM GALFY, s.r.o.
36291528 STAVAMEC s.r.o.
31330827 SLOVENSKÁ INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
47925825 studio22academy s.r.o.
47700424 SAMK, s.r.o.
36694878 SLOVDRIFT, s.r.o.
45651752 ŠARIŠ service s.r.o.
44718918 SLOVPOLKOS, s.r.o.
50107798 Slovak international school s.r.o.
47617551 SANITARY s.r.o.
36219576 SHR-VEGET, s.r.o.
31729746 Strojár, s.r.o.
36643572 Sovanis s.r.o.
44359977 SWV, s.r.o.
36770949 SnailNet, s.r.o.
35866799 SAMIL BALENIE, s.r.o.
45244448 Szabo 1950 s. r. o.
36441392 SUNGWOO HITECH Slovakia s.r.o.
36228222 STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ RAVING, a.s.
50270371 Star Management s.r.o.
44700610 SI.DA s. r. o.
44918178 Satmont s. r. o.
45004803 SEVER, s. r. o.
45559180 Sentinel s.r.o.
47626003 SELUVI s. r. o.
47968338 Sazos Trenčín s.r.o.
50157230 SVL - STAV, s. r. o.
36837008 SIMAMIK, s.r.o.
36510700 S Y N L A C T A, s.r.o.
44591993 SPORT ONE SK, spol. s r.o.
47321181 SportFit s.r.o.
36045403 STEFE THS, s.r.o.
45004455 Seis Tatry s.r.o.
44231938 ŠPORTCENTRUM SENICA, s.r.o.
44224184 SUBAKOprint, s. r. o.
36012971 ŠK LR CRYSTAL, s.r.o.
36059919 SEGAR SLOVAKIA s.r.o.
36539759 SPEED LINE, s.r.o.
31663796 ŠIAS, spol. s r.o.
46457500 SVaMS s. r. o.
50173014 SKYBIK Transport s.r.o.
36005916 Športcentrum, s.r.o.
46297707 SAMRU, s.r.o.
46876847 Solar Systems s. r. o.
31370519 Shopping Palace Bratislava, v.o.s. v likvidácii
45300593 STANDA s. r. o.
47450355 Saegeling Medizintechnik, s. r. o.
44611951 simen s.r.o.
31669468 STD Vranov, s.r.o. v konkurze
47369850 SIGNATURE s.r.o.
36716626 SMART F.I.S., spol. s r.o.
47250704 SpectrumS s.r.o.
36326372 Si.To.Ro. s.r.o.
46358439 SÍDLO KN s.r.o.
44465475 SIDING MJ, s. r. o.
45891702 Sky - Led, s.r.o.
50577336 SANA AL-RABEE, s. r. o.
46944656 SteFan metall, s. r. o.
47430133 SATORIS, s.r.o.
50412922 Soovitus k.s.
46185887 SuperDRIVE Events, s.r.o.
50408062 Spoľahlivo s.r.o.
31407927 STRAUBYT, spol. s r.o.
44187475 STAVIVÁ POPRAD, s.r.o.
35952016 SLOVAKIA RENT s.r.o.
36533793 SKIPPI Nitra, s.r.o.
35870508 Slovenská plavba a prístavy - Lodenica, s.r.o.
36495204 STROJTEAM, s.r.o.
31378781 STAVEBNÉ STROJE - STROJSTAV, s.r.o.
36844748 SLOVAK PRESS PHOTO, s.r.o.
31335284 SEDYA s. r.o.
50984675 Stronghold Consultations s. r. o.
47479957 Staré Grunty 6, s. r. o.
45532907 SARO&SYN TRANSPORT, s. r. o.
44665954 SPONY s.r.o.
36506435 SKICENTRUM STREDNICA - ŽDIAR, a.s.
50097679 SOMMTOR s.r.o.
34103147 Schuster Bau s.r.o.
36647411 SCInvest s.r.o.
51137232 Sufio ESOP j.s.a.
36055476 SKI TURECKÁ s.r.o.
36361127 STRABAG Property and Facility Services s. r. o.
47847786 SmartMan, s.r.o.
44128525 SJ - Stavby s.r.o.
50890310 S-PonukaByvania.sk, s. r. o.
47504307 Sananda s.r.o.
46955569 Storm Corporation s. r. o.
36474754 SOFFI s.r.o.
36591726 STAVMART - INVEST, s.r.o.
50591665 STAL s. r. o.
36625493 SUPPLY s.r.o.
46293221 Slovamet s. r. o.
44127529 SINOTECH-SK, s.r.o.
45562288 Slovcast Steel s. r. o.
46445501 SICPA Security Solutions CE a. s.
47415100 SETNEK, s.r.o.
44121776 ST Europe s. r. o.
36605000 SIKO-V-TRANS s.r.o.
50385569 SOVA.PM, s.r.o.
36797197 S.WORK s.r.o.
46844970 SPUS s.r.o.
47921102 scitoom s.r.o.
36276065 SLOVAKIA TOP ESTATES, s.r.o.